Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: WoOWP-P (archiwalny) Wniosek o określenie warunków przyłączenia Pomorska Spółka GazownictwaPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2467469</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_1>[pierwszeImie]</p1_1>
       <p3_1_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_1_1>
       <p1_2>[nazwisko]</p1_2>
       <p3_1_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_1_2>
       <p3_2>[Pole tekstowe]</p3_2>
       <p1_3>[nazwaPelna]</p1_3>
       <p3_3>[Pole tekstowe]</p3_3>
       <p3_4>[data]</p3_4>
       <p1_4>[PESEL]</p1_4>
       <p3_1_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_1_3>
       <p1_5>[NIP]</p1_5>
       <p3_1_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_1_4>
       <p1_6>[REGON]</p1_6>
       <p1_7>[pkd1]</p1_7>
       <p4_1_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_1_1>
       <p4_1_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_1_2>
       <p1_8>[Miejscowosc]</p1_8>
       <p4_2>[Pole tekstowe]</p4_2>
       <p4_3>[Pole tekstowe]</p4_3>
       <p1_9>[Ulica]</p1_9>
       <p1_10>[NrDomu]</p1_10>
       <p1_11>[NrLokalu]</p1_11>
       <p1_12>[KodPocztowy]</p1_12>
       <p1_13>[Poczta]</p1_13>
       <p4_4>[gmina]</p4_4>
       <p1_14>[Telefon]</p1_14>
       <p1_15>[Pole tekstowe]</p1_15>
       <p4_5>[miejscowość]</p4_5>
       <p1_16>[Mail]</p1_16>
       <p4_6>[miejscowość]</p4_6>
       <p1_17>[RachunekFirm]</p1_17>
       <p4_7>[Pole tekstowe]</p4_7>
       <p2_1_>[Wartość wyboru w polu p2_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_1_>
       <p4_10>[miejscowość]</p4_10>
       <p2_2>[pierwszeImie]</p2_2>
       <p4a_1_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4a_1_1>
       <p2_3>[nazwisko]</p2_3>
       <p4a_1_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4a_1_2>
       <p4a_1_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4a_1_3>
       <p2_4>[nazwaPelna]</p2_4>
       <p4a_2>[Pole tekstowe]</p4a_2>
       <p4a_1_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4a_1_4>
       <p2_5>[MiejscowoscKor]</p2_5>
       <p4a_3>[Pole tekstowe]</p4a_3>
       <p4a_1_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4a_1_5>
       <p2_6>[UlicaKor]</p2_6>
       <p4a_1_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4a_1_6>
       <p2_7>[NrDomuKor]</p2_7>
       <p2_8>[NrLokaluKor]</p2_8>
       <p4a_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4a_4>
       <p4a_1_7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4a_1_7>
       <p4a_1_8>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4a_1_8>
       <p4a_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4a_5>
       <p2_9>[KodPocztowyKor]</p2_9>
       <p2_10>[PocztaKor]</p2_10>
       <p4a_1_9>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4a_1_9>
       <p4a_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4a_6>
       <p2_11>[Telefon]</p2_11>
       <p2_12>[Pole tekstowe]</p2_12>
       <p4a_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4a_7>
       <p4a_1_10>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4a_1_10>
       <p4a_8>[Pole tekstowe]</p4a_8>
       <p5a_1_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p5a_1_1>
       <p5a_1_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p5a_1_2>
       <p4a_9>[Pole tekstowe]</p4a_9>
       <p5a_1_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p5a_1_3>
       <p4a_10>[Pole tekstowe]</p4a_10>
       <p5a_1_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p5a_1_4>
       <p5a_1_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p5a_1_5>
       <p5a_2>[Pole tekstowe]</p5a_2>
       <p5_1>[miesiac]</p5_1>
       <p5_2>[rok]</p5_2>
       <p5b_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5b_1>
       <p5c_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5c_1>
       <p5d_4_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5d_4_1>
       <p5d_5_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5d_5_1>
       <p5d_4_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5d_4_2>
       <p5d_5_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5d_5_2>
       <p5d_4_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5d_4_3>
       <p5d_5_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5d_5_3>
       <p5d_4_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5d_4_4>
       <p5d_5_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5d_5_4>
       <p5d_4_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5d_4_5>
       <p5d_5_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5d_5_5>
       <p5d_1>[Pole tekstowe]</p5d_1>
       <p5d_4_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5d_4_6>
       <p5d_5_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5d_5_6>
       <p5d_2>[Pole tekstowe]</p5d_2>
       <p5d_4_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5d_4_7>
       <p5d_5_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5d_5_7>
       <p5d_3>[Pole tekstowe]</p5d_3>
       <p5d_4_8>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5d_4_8>
       <p5d_5_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5d_5_8>
       <p6_7>[PESEL]</p6_7>
       <p6_8>[NIP]</p6_8>
       <p6_1_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p6_1_1>
       <p6_9>[REGON]</p6_9>
       <p6_10>[pkd1]</p6_10>
       <p6_1_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p6_1_2>
       <p6_11>[Miejscowosc]</p6_11>
       <p6_12>[Ulica]</p6_12>
       <p6_2>[data]</p6_2>
       <p6_13>[NrDomu]</p6_13>
       <p6_14>[NrLokalu]</p6_14>
       <p6_15>[KodPocztowy]</p6_15>
       <p6_16>[Poczta]</p6_16>
       <p6_3>[pierwszeImie]</p6_3>
       <p6_4>[nazwisko]</p6_4>
       <p6_17>[Telefon]</p6_17>
       <p6_18>[Pole tekstowe]</p6_18>
       <p6_5>[nazwaPelna]</p6_5>
       <p6_19>[Mail]</p6_19>
       <p6_6>[Pole tekstowe]</p6_6>
       <p7a_1_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p7a_1_1>
       <p7a_1_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p7a_1_2>
       <p7a_1_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p7a_1_3>
       <p7a_1_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p7a_1_4>
       <p7a_1_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p7a_1_5>
       <p7a_1_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p7a_1_6>
       <p7a_1_7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p7a_1_7>
       <p7a_1_8>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p7a_1_8>
       <p7a_2>[Pole tekstowe]</p7a_2>
       <p7a_1_9>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p7a_1_9>
       <p7a_1_10>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p7a_1_10>
       <p7b_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p7b_1>
       <p10_1_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p10_1_3>
       <p10_2>[Pole tekstowe]</p10_2>
       <p10_3>[Pole tekstowe]</p10_3>
       <p10_1_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p10_1_4>
       <p9b_1_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p9b_1_1>
       <p9b_1_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p9b_1_2>
       <p10_4>[Pole tekstowe]</p10_4>
       <p10_5_subfield_1>[nazwisko]</p10_5_subfield_1>
       <p10_5_subfield_0>[imię]</p10_5_subfield_0>
       <p9b_1_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p9b_1_3>
       <p9b_1_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p9b_1_4>
       <p10_6>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p10_6>
       <p10_7>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p10_7>
       <p10_8>[PESEL]</p10_8>
       <p10_1_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p10_1_1>
       <p10_9>[Telefon]</p10_9>
       <p10_1_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p10_1_2>
       <p11>[Miejscowość wypełnienia]</p11>
       <p12>[Data wypełnienia]</p12>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>WoOWP-P</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2467469</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_1>Jan</p1_1>
       <p3_1_1>1</p3_1_1>
       <p1_2>Kowalski</p1_2>
       <p3_1_2>1</p3_1_2>
       <p3_2>test pola tekstowego</p3_2>
       <p1_3>Pełna nazwa testowa</p1_3>
       <p3_3>test pola tekstowego</p3_3>
       <p3_4>30-10-1990</p3_4>
       <p1_4>23050608219</p1_4>
       <p3_1_3>1</p3_1_3>
       <p1_5>8875155741</p1_5>
       <p3_1_4>1</p3_1_4>
       <p1_6>773461194</p1_6>
       <p1_7>01.11.Z</p1_7>
       <p4_1_1>1</p4_1_1>
       <p4_1_2>1</p4_1_2>
       <p1_8>Poznań</p1_8>
       <p4_2>test pola tekstowego</p4_2>
       <p4_3>test pola tekstowego</p4_3>
       <p1_9>Strzelecka</p1_9>
       <p1_10>1</p1_10>
       <p1_11>1</p1_11>
       <p1_12>61-155</p1_12>
       <p1_13>Poznań</p1_13>
       <p4_4>Poznań</p4_4>
       <p1_14>500600400</p1_14>
       <p1_15>test pola tekstowego</p1_15>
       <p4_5>Poznań</p4_5>
       <p1_16>test@test.pl</p1_16>
       <p4_6>Poznań</p4_6>
       <p1_17></p1_17>
       <p4_7>test pola tekstowego</p4_7>
       <p2_1_>1</p2_1_>
       <p4_10>Poznań</p4_10>
       <p2_2>Jan</p2_2>
       <p4a_1_1>1</p4a_1_1>
       <p2_3>Kowalski</p2_3>
       <p4a_1_2>1</p4a_1_2>
       <p4a_1_3>1</p4a_1_3>
       <p2_4>Pełna nazwa testowa</p2_4>
       <p4a_2>test pola tekstowego</p4a_2>
       <p4a_1_4>1</p4a_1_4>
       <p2_5>Poznań</p2_5>
       <p4a_3>test pola tekstowego</p4a_3>
       <p4a_1_5>1</p4a_1_5>
       <p2_6>Półwiejska</p2_6>
       <p4a_1_6>1</p4a_1_6>
       <p2_7>1</p2_7>
       <p2_8>1</p2_8>
       <p4a_4>10</p4a_4>
       <p4a_1_7>1</p4a_1_7>
       <p4a_1_8>1</p4a_1_8>
       <p4a_5>10</p4a_5>
       <p2_9>61-155</p2_9>
       <p2_10>Poznań</p2_10>
       <p4a_1_9>1</p4a_1_9>
       <p4a_6>10</p4a_6>
       <p2_11>500600400</p2_11>
       <p2_12>test pola tekstowego</p2_12>
       <p4a_7>10</p4a_7>
       <p4a_1_10>1</p4a_1_10>
       <p4a_8>test pola tekstowego</p4a_8>
       <p5a_1_1>1</p5a_1_1>
       <p5a_1_2>1</p5a_1_2>
       <p4a_9>test pola tekstowego</p4a_9>
       <p5a_1_3>1</p5a_1_3>
       <p4a_10>test pola tekstowego</p4a_10>
       <p5a_1_4>1</p5a_1_4>
       <p5a_1_5>1</p5a_1_5>
       <p5a_2>test pola tekstowego</p5a_2>
       <p5_1>9</p5_1>
       <p5_2></p5_2>
       <p5b_1>10</p5b_1>
       <p5c_1>10</p5c_1>
       <p5d_4_1>2</p5d_4_1>
       <p5d_5_1>2</p5d_5_1>
       <p5d_4_2>2</p5d_4_2>
       <p5d_5_2>2</p5d_5_2>
       <p5d_4_3>2</p5d_4_3>
       <p5d_5_3>2</p5d_5_3>
       <p5d_4_4>2</p5d_4_4>
       <p5d_5_4>2</p5d_5_4>
       <p5d_4_5>2</p5d_4_5>
       <p5d_5_5>2</p5d_5_5>
       <p5d_1>test pola tekstowego</p5d_1>
       <p5d_4_6>2</p5d_4_6>
       <p5d_5_6>2</p5d_5_6>
       <p5d_2>test pola tekstowego</p5d_2>
       <p5d_4_7>2</p5d_4_7>
       <p5d_5_7>2</p5d_5_7>
       <p5d_3>test pola tekstowego</p5d_3>
       <p5d_4_8>2</p5d_4_8>
       <p5d_5_8>2</p5d_5_8>
       <p6_7>23050608219</p6_7>
       <p6_8>8875155741</p6_8>
       <p6_1_1>1</p6_1_1>
       <p6_9>773461194</p6_9>
       <p6_10>01.11.Z</p6_10>
       <p6_1_2>1</p6_1_2>
       <p6_11>Poznań</p6_11>
       <p6_12>Strzelecka</p6_12>
       <p6_2>30-10-1990</p6_2>
       <p6_13>1</p6_13>
       <p6_14>1</p6_14>
       <p6_15>61-155</p6_15>
       <p6_16>Poznań</p6_16>
       <p6_3>Jan</p6_3>
       <p6_4>Kowalski</p6_4>
       <p6_17>500600400</p6_17>
       <p6_18>test pola tekstowego</p6_18>
       <p6_5>Pełna nazwa testowa</p6_5>
       <p6_19>test@test.pl</p6_19>
       <p6_6>test pola tekstowego</p6_6>
       <p7a_1_1>1</p7a_1_1>
       <p7a_1_2>1</p7a_1_2>
       <p7a_1_3>1</p7a_1_3>
       <p7a_1_4>1</p7a_1_4>
       <p7a_1_5>1</p7a_1_5>
       <p7a_1_6>1</p7a_1_6>
       <p7a_1_7>1</p7a_1_7>
       <p7a_1_8>1</p7a_1_8>
       <p7a_2>test pola tekstowego</p7a_2>
       <p7a_1_9>1</p7a_1_9>
       <p7a_1_10>1</p7a_1_10>
       <p7b_1>1</p7b_1>
       <p10_1_3>1</p10_1_3>
       <p10_2>test pola tekstowego</p10_2>
       <p10_3>test pola tekstowego</p10_3>
       <p10_1_4>1</p10_1_4>
       <p9b_1_1>1</p9b_1_1>
       <p9b_1_2>1</p9b_1_2>
       <p10_4>test pola tekstowego</p10_4>
       <p10_5_subfield_1>Kowalski</p10_5_subfield_1>
       <p10_5_subfield_0>Jan</p10_5_subfield_0>
       <p9b_1_3>1</p9b_1_3>
       <p9b_1_4>1</p9b_1_4>
       <p10_6>1</p10_6>
       <p10_7>NR-4321</p10_7>
       <p10_8>23050608219</p10_8>
       <p10_1_1>1</p10_1_1>
       <p10_9>500600400</p10_9>
       <p10_1_2>1</p10_1_2>
       <p11>Poznań</p11>
       <p12>30-10-2014</p12>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>