Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: DDWW (archiwalny) Dokument dostawy wyrobów węglowych w formie uproszczonejPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2470572</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0>[Pole tekstowe]</p0>
       <p1_1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p1_1_subfield_>
       <p1_1_subfield_3>[nazwa pełna]</p1_1_subfield_3>
       <p1_1_subfield_2>[nazwisko]</p1_1_subfield_2>
       <p1_1_subfield_1>[imię]</p1_1_subfield_1>
       <p2_1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p2_1_subfield_>
       <p2_1_subfield_3>[nazwa pełna]</p2_1_subfield_3>
       <p2_1_subfield_2>[nazwisko]</p2_1_subfield_2>
       <p2_1_subfield_1>[imię]</p2_1_subfield_1>
       <p1_2_subfield_0>[miejscowość]</p1_2_subfield_0>
       <p1_2_subfield_1>[ulica]</p1_2_subfield_1>
       <p1_2_subfield_2>[nr domu]</p1_2_subfield_2>
       <p1_2_subfield_3>[nr lokalu]</p1_2_subfield_3>
       <p1_2_subfield_4>[kod pocztowy]</p1_2_subfield_4>
       <p1_2_subfield_5>[poczta]</p1_2_subfield_5>
       <p2_2_subfield_0>[miejscowość]</p2_2_subfield_0>
       <p2_2_subfield_1>[ulica]</p2_2_subfield_1>
       <p2_2_subfield_2>[nr domu]</p2_2_subfield_2>
       <p2_2_subfield_3>[nr lokalu]</p2_2_subfield_3>
       <p2_2_subfield_4>[kod pocztowy]</p2_2_subfield_4>
       <p2_2_subfield_5>[poczta]</p2_2_subfield_5>
       <p4>[Data wypełnienia]</p4>
       <p3>[pole wielowierszowe]</p3>
       <p5_1_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_1_1>
       <p5_2_1>[Pole tekstowe]</p5_2_1>
       <p5_3_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_3_1>
       <p0_>[Wartość wyboru w polu p0. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p0_>
       <p5_4_1>[Pole tekstowe]</p5_4_1>
       <p5_1_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_1_2>
       <p5_2_2>[Pole tekstowe]</p5_2_2>
       <p5_3_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_3_2>
       <p5_4_2>[Pole tekstowe]</p5_4_2>
       <p5_1_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_1_3>
       <p5_2_3>[Pole tekstowe]</p5_2_3>
       <p5_3_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_3_3>
       <p5_4_3>[Pole tekstowe]</p5_4_3>
       <p6>[pole wielowierszowe]</p6>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>DDWW</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2470572</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0>test pola tekstowego</p0>
       <p1_1_subfield_>2</p1_1_subfield_>
       <p1_1_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p1_1_subfield_3>
       <p1_1_subfield_2>Kowalski</p1_1_subfield_2>
       <p1_1_subfield_1>Jan</p1_1_subfield_1>
       <p2_1_subfield_>2</p2_1_subfield_>
       <p2_1_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p2_1_subfield_3>
       <p2_1_subfield_2>Kowalski</p2_1_subfield_2>
       <p2_1_subfield_1>Jan</p2_1_subfield_1>
       <p1_2_subfield_0>Poznań</p1_2_subfield_0>
       <p1_2_subfield_1>Strzelecka</p1_2_subfield_1>
       <p1_2_subfield_2>1</p1_2_subfield_2>
       <p1_2_subfield_3>1</p1_2_subfield_3>
       <p1_2_subfield_4>61-155</p1_2_subfield_4>
       <p1_2_subfield_5>Poznań</p1_2_subfield_5>
       <p2_2_subfield_0>Poznań</p2_2_subfield_0>
       <p2_2_subfield_1>Strzelecka</p2_2_subfield_1>
       <p2_2_subfield_2>1</p2_2_subfield_2>
       <p2_2_subfield_3>1</p2_2_subfield_3>
       <p2_2_subfield_4>61-155</p2_2_subfield_4>
       <p2_2_subfield_5>Poznań</p2_2_subfield_5>
       <p4>30-10-2014</p4>
       <p3>to jest pole wielowierszowe</p3>
       <p5_1_1>10</p5_1_1>
       <p5_2_1>test pola tekstowego</p5_2_1>
       <p5_3_1>10</p5_3_1>
       <p0_>1</p0_>
       <p5_4_1>test pola tekstowego</p5_4_1>
       <p5_1_2>10</p5_1_2>
       <p5_2_2>test pola tekstowego</p5_2_2>
       <p5_3_2>10</p5_3_2>
       <p5_4_2>test pola tekstowego</p5_4_2>
       <p5_1_3>10</p5_1_3>
       <p5_2_3>test pola tekstowego</p5_2_3>
       <p5_3_3>10</p5_3_3>
       <p5_4_3>test pola tekstowego</p5_4_3>
       <p6>to jest pole wielowierszowe</p6>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>