Pola formularza

Formularz: WoSAP-P Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej PolskiejPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2470856</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[data]</p1>
       <p2_>[Wartość wyboru w polu p2. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p2_>
       <p2>[gmina]</p2>
       <p3_subfield_0>[imię]</p3_subfield_0>
       <p3_subfield_1>[drugie imię]</p3_subfield_1>
       <p4>[nazwisko]</p4>
       <p5>[imieOjca]</p5>
       <p6>[dataUrodzenia]</p6>
       <p7>[PESEL]</p7>
       <p8_subfield_0>[miejscowość]</p8_subfield_0>
       <p8_subfield_1>[ulica]</p8_subfield_1>
       <p8_subfield_2>[nr domu]</p8_subfield_2>
       <p8_subfield_3>[nr lokalu]</p8_subfield_3>
       <p9_subfield_0>[kod pocztowy]</p9_subfield_0>
       <p9_subfield_1>[poczta]</p9_subfield_1>
       <p10_subfield_0>[imię]</p10_subfield_0>
       <p10_subfield_1>[drugie imię]</p10_subfield_1>
       <p11>[nazwisko]</p11>
       <p12>[imieOjca]</p12>
       <p13>[dataUrodzenia]</p13>
       <p14>[PESEL]</p14>
       <p15_subfield_0>[miejscowość]</p15_subfield_0>
       <p15_subfield_1>[ulica]</p15_subfield_1>
       <p15_subfield_2>[nr domu]</p15_subfield_2>
       <p15_subfield_3>[nr lokalu]</p15_subfield_3>
       <p16_subfield_0>[kod pocztowy]</p16_subfield_0>
       <p16_subfield_1>[poczta]</p16_subfield_1>
       <p17_1_>[Wartość wyboru w polu p17_1. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ]</p17_1_>
       <p17_2_>[Wartość wyboru w polu p17_2. Dostępne wartości: 1 2 ]</p17_2_>
       <p18_>[Wartość wyboru w polu p18. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p18_>
       <p19>[miejscowość]</p19>
       <p20_>[Wartość wyboru w polu p20. Dostępne wartości: 1 2 ]</p20_>
       <p21_>[Wartość wyboru w polu p21. Dostępne wartości: 1 2 ]</p21_>
       <p22>[Data wypełnienia]</p22>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>WoSAP-P</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2470856</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>30-10-1990</p1>
       <p2_>1</p2_>
       <p2>Poznań</p2>
       <p3_subfield_0>Jan</p3_subfield_0>
       <p3_subfield_1>Stefan</p3_subfield_1>
       <p4>Kowalski</p4>
       <p5>Stefan</p5>
       <p6>30-10-1985</p6>
       <p7>23050608219</p7>
       <p8_subfield_0>Poznań</p8_subfield_0>
       <p8_subfield_1>Strzelecka</p8_subfield_1>
       <p8_subfield_2>1</p8_subfield_2>
       <p8_subfield_3>1</p8_subfield_3>
       <p9_subfield_0>61-155</p9_subfield_0>
       <p9_subfield_1>Poznań</p9_subfield_1>
       <p10_subfield_0>Jan</p10_subfield_0>
       <p10_subfield_1>Stefan</p10_subfield_1>
       <p11>Kowalski</p11>
       <p12>Stefan</p12>
       <p13>30-10-1985</p13>
       <p14>23050608219</p14>
       <p15_subfield_0>Poznań</p15_subfield_0>
       <p15_subfield_1>Strzelecka</p15_subfield_1>
       <p15_subfield_2>1</p15_subfield_2>
       <p15_subfield_3>1</p15_subfield_3>
       <p16_subfield_0>61-155</p16_subfield_0>
       <p16_subfield_1>Poznań</p16_subfield_1>
       <p17_1_>1</p17_1_>
       <p17_2_>1</p17_2_>
       <p18_>1</p18_>
       <p19>Poznań</p19>
       <p20_>1</p20_>
       <p21_>1</p21_>
       <p22>30-10-2014</p22>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>