Pola formularza

Formularz: WDSW-Sz(ż) Wniosek o dopisanie do spisu wyborców (dla żołnierzy i innych służb) SzczecinPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2470986</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0>[Data wypełnienia]</p0>
       <p1_1_1>[Miejscowosc]</p1_1_1>
       <p1_1_2>[KodPocztowy]</p1_1_2>
       <p1_2>[Ulica]</p1_2>
       <p1_3_1>[NrDomu]</p1_3_1>
       <p1_3_2>[NrLokalu]</p1_3_2>
       <p2>[nazwisko]</p2>
       <p3_1_subfield_0>[imię]</p3_1_subfield_0>
       <p3_1_subfield_1>[drugie imię]</p3_1_subfield_1>
       <p4>[imieOjca]</p4>
       <p5>[dataUrodzenia]</p5>
       <p6>[PESEL]</p6>
       <p7>[obywatelstwo]</p7>
       <p8_1>[GminaZameldowanie]</p8_1>
       <p8_2>[KodPocztowyZameldowanie]</p8_2>
       <p8_3>[MiejscowoscZameldowanie]</p8_3>
       <p8_4>[UlicaZameldowanie]</p8_4>
       <p8_5>[NrDomuZameldowanie]</p8_5>
       <p8_6>[NrLokaluZameldowanie]</p8_6>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>WDSW-Sz(ż)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2470986</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0>30-10-2014</p0>
       <p1_1_1>Poznań</p1_1_1>
       <p1_1_2>61-155</p1_1_2>
       <p1_2>Strzelecka</p1_2>
       <p1_3_1>1</p1_3_1>
       <p1_3_2>1</p1_3_2>
       <p2>Kowalski</p2>
       <p3_1_subfield_0>Jan</p3_1_subfield_0>
       <p3_1_subfield_1>Stefan</p3_1_subfield_1>
       <p4>Stefan</p4>
       <p5>30-10-1985</p5>
       <p6>23050608219</p6>
       <p7>polskie</p7>
       <p8_1>Poznań</p8_1>
       <p8_2>61-155</p8_2>
       <p8_3>Poznań</p8_3>
       <p8_4>Półwiejska</p8_4>
       <p8_5>1</p8_5>
       <p8_6>1</p8_6>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>