Pola formularza

Formularz: ZAND Zmiana abonenta nazwy domenyPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2471397</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[Data wypełnienia]</p1>
       <p2_1>[pierwszeImiePrzedst]</p2_1>
       <p2_2>[nazwiskoPrzedst]</p2_2>
       <p3_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p3_subfield_>
       <p3_subfield_3>[nazwa pełna]</p3_subfield_3>
       <p3_subfield_2>[nazwisko]</p3_subfield_2>
       <p3_subfield_1>[imię]</p3_subfield_1>
       <p4_subfield_0>[miejscowość]</p4_subfield_0>
       <p4_subfield_1>[ulica]</p4_subfield_1>
       <p4_subfield_2>[nr domu]</p4_subfield_2>
       <p4_subfield_3>[nr lokalu]</p4_subfield_3>
       <p4_subfield_4>[kod pocztowy]</p4_subfield_4>
       <p4_subfield_5>[poczta]</p4_subfield_5>
       <p5_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p5_subfield_>
       <p5_subfield_1>[PESEL]</p5_subfield_1>
       <p5_subfield_2>[NIP]</p5_subfield_2>
       <p5_subfield_3>[REGON]</p5_subfield_3>
       <p6>[mailPrzedst]</p6>
       <p7>[telefonPrzedst]</p7>
       <p8>[Pole tekstowe]</p8>
       <p9_1>[pierwszeImiePrzedst]</p9_1>
       <p9_2>[nazwiskoPrzedst]</p9_2>
       <p10_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p10_subfield_>
       <p10_subfield_3>[nazwa pełna]</p10_subfield_3>
       <p10_subfield_2>[nazwisko]</p10_subfield_2>
       <p10_subfield_1>[imię]</p10_subfield_1>
       <p11_subfield_0>[miejscowość]</p11_subfield_0>
       <p11_subfield_1>[ulica]</p11_subfield_1>
       <p11_subfield_2>[nr domu]</p11_subfield_2>
       <p11_subfield_3>[nr lokalu]</p11_subfield_3>
       <p11_subfield_4>[kod pocztowy]</p11_subfield_4>
       <p11_subfield_5>[poczta]</p11_subfield_5>
       <p12_subfield_0>[miejscowość korespondencji]</p12_subfield_0>
       <p12_subfield_1>[ulica korespondencji]</p12_subfield_1>
       <p12_subfield_2>[nr domu korespondencji]</p12_subfield_2>
       <p12_subfield_3>[nr lokalu korespondencji]</p12_subfield_3>
       <p12_subfield_4>[kod pocztowy korespondencji]</p12_subfield_4>
       <p12_subfield_5>[poczta korespondencji]</p12_subfield_5>
       <p13_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p13_subfield_>
       <p13_subfield_1>[PESEL]</p13_subfield_1>
       <p13_subfield_2>[NIP]</p13_subfield_2>
       <p13_subfield_3>[REGON]</p13_subfield_3>
       <p14>[mailPrzedst]</p14>
       <p15>[telefonPrzedst]</p15>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZAND</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2471397</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>30-10-2014</p1>
       <p2_1>Krzysztof</p2_1>
       <p2_2>Kowalczyk</p2_2>
       <p3_subfield_>2</p3_subfield_>
       <p3_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p3_subfield_3>
       <p3_subfield_2>Kowalski</p3_subfield_2>
       <p3_subfield_1>Jan</p3_subfield_1>
       <p4_subfield_0>Poznań</p4_subfield_0>
       <p4_subfield_1>Strzelecka</p4_subfield_1>
       <p4_subfield_2>1</p4_subfield_2>
       <p4_subfield_3>1</p4_subfield_3>
       <p4_subfield_4>61-155</p4_subfield_4>
       <p4_subfield_5>Poznań</p4_subfield_5>
       <p5_subfield_>2</p5_subfield_>
       <p5_subfield_1>23050608219</p5_subfield_1>
       <p5_subfield_2>8875155741</p5_subfield_2>
       <p5_subfield_3>773461194</p5_subfield_3>
       <p6>krzysztof@kowalczyk.pl</p6>
       <p7>500600888</p7>
       <p8>test pola tekstowego</p8>
       <p9_1>Krzysztof</p9_1>
       <p9_2>Kowalczyk</p9_2>
       <p10_subfield_>2</p10_subfield_>
       <p10_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p10_subfield_3>
       <p10_subfield_2>Kowalski</p10_subfield_2>
       <p10_subfield_1>Jan</p10_subfield_1>
       <p11_subfield_0>Poznań</p11_subfield_0>
       <p11_subfield_1>Strzelecka</p11_subfield_1>
       <p11_subfield_2>1</p11_subfield_2>
       <p11_subfield_3>1</p11_subfield_3>
       <p11_subfield_4>61-155</p11_subfield_4>
       <p11_subfield_5>Poznań</p11_subfield_5>
       <p12_subfield_0>Poznań</p12_subfield_0>
       <p12_subfield_1>Półwiejska</p12_subfield_1>
       <p12_subfield_2>1</p12_subfield_2>
       <p12_subfield_3>1</p12_subfield_3>
       <p12_subfield_4>61-155</p12_subfield_4>
       <p12_subfield_5>Poznań</p12_subfield_5>
       <p13_subfield_>2</p13_subfield_>
       <p13_subfield_1>23050608219</p13_subfield_1>
       <p13_subfield_2>8875155741</p13_subfield_2>
       <p13_subfield_3>773461194</p13_subfield_3>
       <p14>krzysztof@kowalczyk.pl</p14>
       <p15>500600888</p15>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>