Pola formularza

Formularz: SFJSOI ES (v.1) Elementy sprawozdania finansowego organizacji innej, m. in. jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowegoPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>24860023</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <rect8089>[Nagłówek]</rect8089>
       <nip>[NIP]</nip>
       <pBilans>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</pBilans>
       <pRZiS_1>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</pRZiS_1>
       <krs>[KRS]</krs>
       <pZZKP>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</pZZKP>
       <pDODIN>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</pDODIN>
       <pRPP_1_4>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</pRPP_1_4>
       <lp2>[Pole integer - wartość liczbowa]</lp2>
       <p91>[Pole tekstowe]</p91>
       <rect9351>[Pole powtarzalne (z plikami)]</rect9351>
       <pnazwa>[Pole tekstowe]</pnazwa>
       <p92>[dl]</p92>
       <p4sekcjac7>[Pole podziału sekcji]</p4sekcjac7>
       <rect3752666>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</rect3752666>
       <pinfo>[pole wielowierszowe]</pinfo>
       <pinfopowt>[Pole powtarzalne]</pinfopowt>
       <rect54112_2>[Pole podziału sekcji]</rect54112_2>
       <podp1>[pole wielowierszowe]</podp1>
       <podp2>[pole wielowierszowe]</podp2>
       <sygnatura>[Pole tekstowe]</sygnatura>
       <rect5411>[Koniec strony]</rect5411>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>SFJSOI ES (v.1)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>24860023</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <rect8089></rect8089>
       <nip>8875155741</nip>
       <pBilans></pBilans>
       <pRZiS_1></pRZiS_1>
       <krs>12345</krs>
       <pZZKP></pZZKP>
       <pDODIN></pDODIN>
       <pRPP_1_4></pRPP_1_4>
       <lp2>10</lp2>
       <p91>test pola tekstowego</p91>
       <rect9351></rect9351>
       <pnazwa>test pola tekstowego</pnazwa>
       <p92></p92>
       <p4sekcjac7></p4sekcjac7>
       <rect3752666></rect3752666>
       <pinfo>to jest pole wielowierszowe</pinfo>
       <pinfopowt></pinfopowt>
       <rect54112_2></rect54112_2>
       <podp1>to jest pole wielowierszowe</podp1>
       <podp2>to jest pole wielowierszowe</podp2>
       <sygnatura>test pola tekstowego</sygnatura>
       <rect5411></rect5411>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>