Pola formularza

Formularz: SFJSOI ID (1) Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowegoPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>24861993</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <rect8089>[Nagłówek]</rect8089>
       <rect3752666_3_5_2>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</rect3752666_3_5_2>
       <p1_1_1>[pole wielowierszowe]</p1_1_1>
       <p1_1_1powt>[Pole powtarzalne]</p1_1_1powt>
       <rect3752666_3_5_3>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</rect3752666_3_5_3>
       <p8sekcja_2>[Pole podziału sekcji]</p8sekcja_2>
       <p1_2_1>[pole wielowierszowe]</p1_2_1>
       <p1_2_1powt>[Pole powtarzalne]</p1_2_1powt>
       <p8sekcja_2_1>[Pole podziału sekcji]</p8sekcja_2_1>
       <rect3752666_3_5>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</rect3752666_3_5>
       <p1_3_1>[pole wielowierszowe]</p1_3_1>
       <p1_3_1powt>[Pole powtarzalne]</p1_3_1powt>
       <p8sekcja_2_9>[Pole podziału sekcji]</p8sekcja_2_9>
       <rect3752666_3_3>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</rect3752666_3_3>
       <p1_4_1>[pole wielowierszowe]</p1_4_1>
       <p1_4_1powt>[Pole powtarzalne]</p1_4_1powt>
       <rect3752666_3_36>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</rect3752666_3_36>
       <p8sekcja_2_92>[Pole podziału sekcji]</p8sekcja_2_92>
       <p2_1>[pole wielowierszowe]</p2_1>
       <p2_1powt>[Pole powtarzalne]</p2_1powt>
       <rect3752666_3_0>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</rect3752666_3_0>
       <p8sekcja_2_8>[Pole podziału sekcji]</p8sekcja_2_8>
       <p3_1>[pole wielowierszowe]</p3_1>
       <p3_1powt>[Pole powtarzalne]</p3_1powt>
       <rect3752666>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</rect3752666>
       <p8sekcja_2_8_9>[Pole podziału sekcji]</p8sekcja_2_8_9>
       <p4_1>[pole wielowierszowe]</p4_1>
       <p4_1powt>[Pole powtarzalne]</p4_1powt>
       <rect3752666_3>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</rect3752666_3>
       <p5sekcja>[Pole podziału sekcji]</p5sekcja>
       <p5_1>[pole wielowierszowe]</p5_1>
       <p5_1powt>[Pole powtarzalne]</p5_1powt>
       <p6sekcja>[Pole podziału sekcji]</p6sekcja>
       <rect3752666_33>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</rect3752666_33>
       <p1_1_2>[pole wielowierszowe]</p1_1_2>
       <p1_1_2powt>[Pole powtarzalne]</p1_1_2powt>
       <p7sekcja>[Pole podziału sekcji]</p7sekcja>
       <rect3752666_3_8_4>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</rect3752666_3_8_4>
       <p1_2_2>[pole wielowierszowe]</p1_2_2>
       <p1_2_2powt>[Pole powtarzalne]</p1_2_2powt>
       <p8sekcja>[Pole podziału sekcji]</p8sekcja>
       <rect3752666_5>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</rect3752666_5>
       <p1_3_2>[pole wielowierszowe]</p1_3_2>
       <p1_3_2powt>[Pole powtarzalne]</p1_3_2powt>
       <p9sekcja>[Pole podziału sekcji]</p9sekcja>
       <rect3752666_5_4>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</rect3752666_5_4>
       <p1_4_2>[pole wielowierszowe]</p1_4_2>
       <p1_4_2powt>[Pole powtarzalne]</p1_4_2powt>
       <p10sekcja>[Pole podziału sekcji]</p10sekcja>
       <rect3752666_5_4_8>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</rect3752666_5_4_8>
       <p1_5_2>[pole wielowierszowe]</p1_5_2>
       <p1_5_2powt>[Pole powtarzalne]</p1_5_2powt>
       <rect3752666_5_4_8_8>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</rect3752666_5_4_8_8>
       <p11sekcja>[Pole podziału sekcji]</p11sekcja>
       <p1_6_2>[pole wielowierszowe]</p1_6_2>
       <p1_6_2powt>[Pole powtarzalne]</p1_6_2powt>
       <p12sekcja>[Pole podziału sekcji]</p12sekcja>
       <rect3752666_5_4_8_8_5>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</rect3752666_5_4_8_8_5>
       <p1_7_2>[pole wielowierszowe]</p1_7_2>
       <p1_7_2powt>[Pole powtarzalne]</p1_7_2powt>
       <p13sekcja>[Pole podziału sekcji]</p13sekcja>
       <rect3752666_5_4_8_8_5_4>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</rect3752666_5_4_8_8_5_4>
       <p1_8_2>[pole wielowierszowe]</p1_8_2>
       <p1_8_2powt>[Pole powtarzalne]</p1_8_2powt>
       <p14sekcja>[Pole podziału sekcji]</p14sekcja>
       <rect3752666_5_4_8_8_5_4_3>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</rect3752666_5_4_8_8_5_4_3>
       <p1_9a_2>[pole wielowierszowe]</p1_9a_2>
       <p1_9a_2powt>[Pole powtarzalne]</p1_9a_2powt>
       <rect3752666_5_4_8_8_5_4_3_2>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</rect3752666_5_4_8_8_5_4_3_2>
       <p15sekcja>[Pole podziału sekcji]</p15sekcja>
       <p1_9b_2>[pole wielowierszowe]</p1_9b_2>
       <p1_9b_2powt>[Pole powtarzalne]</p1_9b_2powt>
       <rect3752666_5_4_8_8_5_4_3_2_8>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</rect3752666_5_4_8_8_5_4_3_2_8>
       <p15sekcja_9>[Pole podziału sekcji]</p15sekcja_9>
       <p1_9c_2>[pole wielowierszowe]</p1_9c_2>
       <p1_9c_2powt>[Pole powtarzalne]</p1_9c_2powt>
       <p15sekcja_93>[Pole podziału sekcji]</p15sekcja_93>
       <rect3752666_5_4_8_8_5_4_8>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</rect3752666_5_4_8_8_5_4_8>
       <p1_10_2>[pole wielowierszowe]</p1_10_2>
       <p1_10_2powt>[Pole powtarzalne]</p1_10_2powt>
       <rect3752666_5_4_8_8_5_4_8_4>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</rect3752666_5_4_8_8_5_4_8_4>
       <p16sekcja>[Pole podziału sekcji]</p16sekcja>
       <p1_11_2>[pole wielowierszowe]</p1_11_2>
       <p1_11_2powt>[Pole powtarzalne]</p1_11_2powt>
       <p17sekcja>[Pole podziału sekcji]</p17sekcja>
       <rect3752666_5_4_8_8_5_4_8_9>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</rect3752666_5_4_8_8_5_4_8_9>
       <p1_12_2>[pole wielowierszowe]</p1_12_2>
       <p1_12_2powt>[Pole powtarzalne]</p1_12_2powt>
       <p18sekcja>[Pole podziału sekcji]</p18sekcja>
       <rect3752666_5_4_8_8_5_4_8_2>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</rect3752666_5_4_8_8_5_4_8_2>
       <p1_13_2>[pole wielowierszowe]</p1_13_2>
       <p1_13_2powt>[Pole powtarzalne]</p1_13_2powt>
       <rect3752666_3_5_2_0>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</rect3752666_3_5_2_0>
       <p19sekcja>[Pole podziału sekcji]</p19sekcja>
       <p1_14_2>[pole wielowierszowe]</p1_14_2>
       <p1_14_2powt>[Pole powtarzalne]</p1_14_2powt>
       <rect3752666_3_5_2_2>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</rect3752666_3_5_2_2>
       <p20sekcja>[Pole podziału sekcji]</p20sekcja>
       <p1_15_2>[pole wielowierszowe]</p1_15_2>
       <p1_15_2powt>[Pole powtarzalne]</p1_15_2powt>
       <p20sekcja_0>[Pole podziału sekcji]</p20sekcja_0>
       <rect3752666_3_5_2_1>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</rect3752666_3_5_2_1>
       <p1_16_2>[pole wielowierszowe]</p1_16_2>
       <p1_16_2powt>[Pole powtarzalne]</p1_16_2powt>
       <p20sekcja_3>[Pole podziału sekcji]</p20sekcja_3>
       <rect3752666_3_5_2_6>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</rect3752666_3_5_2_6>
       <p2_2_1>[pole wielowierszowe]</p2_2_1>
       <p2_2_1powt>[Pole powtarzalne]</p2_2_1powt>
       <p20sekcja_4>[Pole podziału sekcji]</p20sekcja_4>
       <rect3752666_3_5_2_04>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</rect3752666_3_5_2_04>
       <p2_2_2>[pole wielowierszowe]</p2_2_2>
       <p2_2_2powt>[Pole powtarzalne]</p2_2_2powt>
       <rect3752666_3_5_2_3>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</rect3752666_3_5_2_3>
       <p20sekcja_8>[Pole podziału sekcji]</p20sekcja_8>
       <p2_2_3>[pole wielowierszowe]</p2_2_3>
       <p2_2_3powt>[Pole powtarzalne]</p2_2_3powt>
       <p20sekcja_6>[Pole podziału sekcji]</p20sekcja_6>
       <rect3752666_3_5_2_64>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</rect3752666_3_5_2_64>
       <p2_2_4>[pole wielowierszowe]</p2_2_4>
       <p2_2_4powt>[Pole powtarzalne]</p2_2_4powt>
       <p20sekcja_31>[Pole podziału sekcji]</p20sekcja_31>
       <rect3752666_3_5_2_4>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</rect3752666_3_5_2_4>
       <p2_2_5>[pole wielowierszowe]</p2_2_5>
       <p2_2_5powt>[Pole powtarzalne]</p2_2_5powt>
       <p20sekcja_31_6>[Pole podziału sekcji]</p20sekcja_31_6>
       <rect3752666_3_5_2_66>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</rect3752666_3_5_2_66>
       <p3_2>[pole wielowierszowe]</p3_2>
       <p3_2powt>[Pole powtarzalne]</p3_2powt>
       <p20sekcja_1>[Pole podziału sekcji]</p20sekcja_1>
       <p6>[Pole tekstowe]</p6>
       <p7>[data]</p7>
       <p8>[Pole tekstowe]</p8>
       <p20sekcja_1_6>[Koniec strony]</p20sekcja_1_6>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>SFJSOI ID (1)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>24861993</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <rect8089></rect8089>
       <rect3752666_3_5_2></rect3752666_3_5_2>
       <p1_1_1>to jest pole wielowierszowe</p1_1_1>
       <p1_1_1powt></p1_1_1powt>
       <rect3752666_3_5_3></rect3752666_3_5_3>
       <p8sekcja_2></p8sekcja_2>
       <p1_2_1>to jest pole wielowierszowe</p1_2_1>
       <p1_2_1powt></p1_2_1powt>
       <p8sekcja_2_1></p8sekcja_2_1>
       <rect3752666_3_5></rect3752666_3_5>
       <p1_3_1>to jest pole wielowierszowe</p1_3_1>
       <p1_3_1powt></p1_3_1powt>
       <p8sekcja_2_9></p8sekcja_2_9>
       <rect3752666_3_3></rect3752666_3_3>
       <p1_4_1>to jest pole wielowierszowe</p1_4_1>
       <p1_4_1powt></p1_4_1powt>
       <rect3752666_3_36></rect3752666_3_36>
       <p8sekcja_2_92></p8sekcja_2_92>
       <p2_1>to jest pole wielowierszowe</p2_1>
       <p2_1powt></p2_1powt>
       <rect3752666_3_0></rect3752666_3_0>
       <p8sekcja_2_8></p8sekcja_2_8>
       <p3_1>to jest pole wielowierszowe</p3_1>
       <p3_1powt></p3_1powt>
       <rect3752666></rect3752666>
       <p8sekcja_2_8_9></p8sekcja_2_8_9>
       <p4_1>to jest pole wielowierszowe</p4_1>
       <p4_1powt></p4_1powt>
       <rect3752666_3></rect3752666_3>
       <p5sekcja></p5sekcja>
       <p5_1>to jest pole wielowierszowe</p5_1>
       <p5_1powt></p5_1powt>
       <p6sekcja></p6sekcja>
       <rect3752666_33></rect3752666_33>
       <p1_1_2>to jest pole wielowierszowe</p1_1_2>
       <p1_1_2powt></p1_1_2powt>
       <p7sekcja></p7sekcja>
       <rect3752666_3_8_4></rect3752666_3_8_4>
       <p1_2_2>to jest pole wielowierszowe</p1_2_2>
       <p1_2_2powt></p1_2_2powt>
       <p8sekcja></p8sekcja>
       <rect3752666_5></rect3752666_5>
       <p1_3_2>to jest pole wielowierszowe</p1_3_2>
       <p1_3_2powt></p1_3_2powt>
       <p9sekcja></p9sekcja>
       <rect3752666_5_4></rect3752666_5_4>
       <p1_4_2>to jest pole wielowierszowe</p1_4_2>
       <p1_4_2powt></p1_4_2powt>
       <p10sekcja></p10sekcja>
       <rect3752666_5_4_8></rect3752666_5_4_8>
       <p1_5_2>to jest pole wielowierszowe</p1_5_2>
       <p1_5_2powt></p1_5_2powt>
       <rect3752666_5_4_8_8></rect3752666_5_4_8_8>
       <p11sekcja></p11sekcja>
       <p1_6_2>to jest pole wielowierszowe</p1_6_2>
       <p1_6_2powt></p1_6_2powt>
       <p12sekcja></p12sekcja>
       <rect3752666_5_4_8_8_5></rect3752666_5_4_8_8_5>
       <p1_7_2>to jest pole wielowierszowe</p1_7_2>
       <p1_7_2powt></p1_7_2powt>
       <p13sekcja></p13sekcja>
       <rect3752666_5_4_8_8_5_4></rect3752666_5_4_8_8_5_4>
       <p1_8_2>to jest pole wielowierszowe</p1_8_2>
       <p1_8_2powt></p1_8_2powt>
       <p14sekcja></p14sekcja>
       <rect3752666_5_4_8_8_5_4_3></rect3752666_5_4_8_8_5_4_3>
       <p1_9a_2>to jest pole wielowierszowe</p1_9a_2>
       <p1_9a_2powt></p1_9a_2powt>
       <rect3752666_5_4_8_8_5_4_3_2></rect3752666_5_4_8_8_5_4_3_2>
       <p15sekcja></p15sekcja>
       <p1_9b_2>to jest pole wielowierszowe</p1_9b_2>
       <p1_9b_2powt></p1_9b_2powt>
       <rect3752666_5_4_8_8_5_4_3_2_8></rect3752666_5_4_8_8_5_4_3_2_8>
       <p15sekcja_9></p15sekcja_9>
       <p1_9c_2>to jest pole wielowierszowe</p1_9c_2>
       <p1_9c_2powt></p1_9c_2powt>
       <p15sekcja_93></p15sekcja_93>
       <rect3752666_5_4_8_8_5_4_8></rect3752666_5_4_8_8_5_4_8>
       <p1_10_2>to jest pole wielowierszowe</p1_10_2>
       <p1_10_2powt></p1_10_2powt>
       <rect3752666_5_4_8_8_5_4_8_4></rect3752666_5_4_8_8_5_4_8_4>
       <p16sekcja></p16sekcja>
       <p1_11_2>to jest pole wielowierszowe</p1_11_2>
       <p1_11_2powt></p1_11_2powt>
       <p17sekcja></p17sekcja>
       <rect3752666_5_4_8_8_5_4_8_9></rect3752666_5_4_8_8_5_4_8_9>
       <p1_12_2>to jest pole wielowierszowe</p1_12_2>
       <p1_12_2powt></p1_12_2powt>
       <p18sekcja></p18sekcja>
       <rect3752666_5_4_8_8_5_4_8_2></rect3752666_5_4_8_8_5_4_8_2>
       <p1_13_2>to jest pole wielowierszowe</p1_13_2>
       <p1_13_2powt></p1_13_2powt>
       <rect3752666_3_5_2_0></rect3752666_3_5_2_0>
       <p19sekcja></p19sekcja>
       <p1_14_2>to jest pole wielowierszowe</p1_14_2>
       <p1_14_2powt></p1_14_2powt>
       <rect3752666_3_5_2_2></rect3752666_3_5_2_2>
       <p20sekcja></p20sekcja>
       <p1_15_2>to jest pole wielowierszowe</p1_15_2>
       <p1_15_2powt></p1_15_2powt>
       <p20sekcja_0></p20sekcja_0>
       <rect3752666_3_5_2_1></rect3752666_3_5_2_1>
       <p1_16_2>to jest pole wielowierszowe</p1_16_2>
       <p1_16_2powt></p1_16_2powt>
       <p20sekcja_3></p20sekcja_3>
       <rect3752666_3_5_2_6></rect3752666_3_5_2_6>
       <p2_2_1>to jest pole wielowierszowe</p2_2_1>
       <p2_2_1powt></p2_2_1powt>
       <p20sekcja_4></p20sekcja_4>
       <rect3752666_3_5_2_04></rect3752666_3_5_2_04>
       <p2_2_2>to jest pole wielowierszowe</p2_2_2>
       <p2_2_2powt></p2_2_2powt>
       <rect3752666_3_5_2_3></rect3752666_3_5_2_3>
       <p20sekcja_8></p20sekcja_8>
       <p2_2_3>to jest pole wielowierszowe</p2_2_3>
       <p2_2_3powt></p2_2_3powt>
       <p20sekcja_6></p20sekcja_6>
       <rect3752666_3_5_2_64></rect3752666_3_5_2_64>
       <p2_2_4>to jest pole wielowierszowe</p2_2_4>
       <p2_2_4powt></p2_2_4powt>
       <p20sekcja_31></p20sekcja_31>
       <rect3752666_3_5_2_4></rect3752666_3_5_2_4>
       <p2_2_5>to jest pole wielowierszowe</p2_2_5>
       <p2_2_5powt></p2_2_5powt>
       <p20sekcja_31_6></p20sekcja_31_6>
       <rect3752666_3_5_2_66></rect3752666_3_5_2_66>
       <p3_2>to jest pole wielowierszowe</p3_2>
       <p3_2powt></p3_2powt>
       <p20sekcja_1></p20sekcja_1>
       <p6>test pola tekstowego</p6>
       <p7>30-10-1990</p7>
       <p8>test pola tekstowego</p8>
       <p20sekcja_1_6></p20sekcja_1_6>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>