Pola formularza

Formularz: OśMRG Oświadczenie majątkowe radnego gminyPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>24878282</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[miejscowość]</p1>
       <p2>[Data wypełnienia]</p2>
       <pA_1_subfield_0>[imię]</pA_1_subfield_0>
       <pA_1_subfield_1>[drugie imię]</pA_1_subfield_1>
       <pA_2>[nazwisko]</pA_2>
       <pA_3>[nazwiskoRodowe]</pA_3>
       <pA_4>[dataUrodzenia]</pA_4>
       <pA_5>[miejsceUrodzenia]</pA_5>
       <pA_6>[pole wielowierszowe]</pA_6>
       <pA_I_1>[pole wielowierszowe]</pA_I_1>
       <pA_I_2>[pole wielowierszowe]</pA_I_2>
       <pA_I_3>[pole wielowierszowe]</pA_I_3>
       <pA_I_4>[Pole tekstowe]</pA_I_4>
       <pA_II_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA_II_1>
       <pA_II_2>[Pole kwoty]</pA_II_2>
       <pA_II_3>[Pole tekstowe]</pA_II_3>
       <pA_II_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA_II_4>
       <pA_II_5>[Pole kwoty]</pA_II_5>
       <pA_II_6>[Pole tekstowe]</pA_II_6>
       <pA_II_7>[Pole tekstowe]</pA_II_7>
       <pA_II_8>[Pole kwoty]</pA_II_8>
       <pA_II_9>[Pole tekstowe]</pA_II_9>
       <pA_II_10>[Pole tekstowe]</pA_II_10>
       <pA_II_11>[Pole tekstowe]</pA_II_11>
       <pA_II_12>[Pole kwoty]</pA_II_12>
       <pA_II_13>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA_II_13>
       <pA_II_14>[Pole tekstowe]</pA_II_14>
       <pA_II_15>[Pole kwoty]</pA_II_15>
       <pA_II_16>[Pole kwoty]</pA_II_16>
       <pA_II_17>[pole wielowierszowe]</pA_II_17>
       <pA_III_1>[pole wielowierszowe]</pA_III_1>
       <pA_III_2>[nazwaPelna]</pA_III_2>
       <pA_III_3>[Pole tekstowe]</pA_III_3>
       <pA_III_4>[pole wielowierszowe]</pA_III_4>
       <pA_III_5>[Pole kwoty]</pA_III_5>
       <pA_IV_1>[pole wielowierszowe]</pA_IV_1>
       <pA_IV_2>[nazwaPelna]</pA_IV_2>
       <pA_IV_3>[Pole tekstowe]</pA_IV_3>
       <pA_IV_4>[pole wielowierszowe]</pA_IV_4>
       <pA_IV_5>[Pole tekstowe]</pA_IV_5>
       <pA_V_1>[pole wielowierszowe]</pA_V_1>
       <pA_VI_1>[Pole tekstowe]</pA_VI_1>
       <pA_VI_2>[Pole tekstowe]</pA_VI_2>
       <pA_VI_3>[Pole tekstowe]</pA_VI_3>
       <pA_VI_4>[Pole tekstowe]</pA_VI_4>
       <pA_VI_5>[Pole tekstowe]</pA_VI_5>
       <pA_VI_6>[Pole tekstowe]</pA_VI_6>
       <pA_VII_1>[Pole tekstowe]</pA_VII_1>
       <pA_VII_2>[Pole tekstowe]</pA_VII_2>
       <pA_VII_3>[data]</pA_VII_3>
       <pA_VII_4>[Pole tekstowe]</pA_VII_4>
       <pA_VII_5>[data]</pA_VII_5>
       <pA_VII_6>[Pole tekstowe]</pA_VII_6>
       <pA_VII_7>[data]</pA_VII_7>
       <pA_VII_8>[Pole tekstowe]</pA_VII_8>
       <pA_VII_9>[Pole kwoty]</pA_VII_9>
       <pA_VIII_1>[pole wielowierszowe]</pA_VIII_1>
       <pA_IX_1>[pole wielowierszowe]</pA_IX_1>
       <pA_X_1>[pole wielowierszowe]</pA_X_1>
       <pB_0_subfield_0>[miejscowość]</pB_0_subfield_0>
       <pB_0_subfield_1>[ulica]</pB_0_subfield_1>
       <pB_0_subfield_2>[nr domu]</pB_0_subfield_2>
       <pB_0_subfield_3>[nr lokalu]</pB_0_subfield_3>
       <pB_0_subfield_4>[kod pocztowy]</pB_0_subfield_4>
       <pB_0_subfield_5>[poczta]</pB_0_subfield_5>
       <pB_1>[Pole tekstowe]</pB_1>
       <pB_2>[Pole tekstowe]</pB_2>
       <pB_3>[Pole tekstowe]</pB_3>
       <pB_4>[Pole tekstowe]</pB_4>
       <pB_5>[miejscowość]</pB_5>
       <pB_6>[data]</pB_6>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>OśMRG</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>24878282</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>Poznań</p1>
       <p2>30-10-2014</p2>
       <pA_1_subfield_0>Jan</pA_1_subfield_0>
       <pA_1_subfield_1>Stefan</pA_1_subfield_1>
       <pA_2>Kowalski</pA_2>
       <pA_3>Kowalski</pA_3>
       <pA_4>30-10-1985</pA_4>
       <pA_5>Poznań</pA_5>
       <pA_6>to jest pole wielowierszowe</pA_6>
       <pA_I_1>to jest pole wielowierszowe</pA_I_1>
       <pA_I_2>to jest pole wielowierszowe</pA_I_2>
       <pA_I_3>to jest pole wielowierszowe</pA_I_3>
       <pA_I_4>test pola tekstowego</pA_I_4>
       <pA_II_1>10</pA_II_1>
       <pA_II_2>10</pA_II_2>
       <pA_II_3>test pola tekstowego</pA_II_3>
       <pA_II_4>10</pA_II_4>
       <pA_II_5>10</pA_II_5>
       <pA_II_6>test pola tekstowego</pA_II_6>
       <pA_II_7>test pola tekstowego</pA_II_7>
       <pA_II_8>10</pA_II_8>
       <pA_II_9>test pola tekstowego</pA_II_9>
       <pA_II_10>test pola tekstowego</pA_II_10>
       <pA_II_11>test pola tekstowego</pA_II_11>
       <pA_II_12>10</pA_II_12>
       <pA_II_13>10</pA_II_13>
       <pA_II_14>test pola tekstowego</pA_II_14>
       <pA_II_15>10</pA_II_15>
       <pA_II_16>10</pA_II_16>
       <pA_II_17>to jest pole wielowierszowe</pA_II_17>
       <pA_III_1>to jest pole wielowierszowe</pA_III_1>
       <pA_III_2>Pełna nazwa testowa</pA_III_2>
       <pA_III_3>test pola tekstowego</pA_III_3>
       <pA_III_4>to jest pole wielowierszowe</pA_III_4>
       <pA_III_5>10</pA_III_5>
       <pA_IV_1>to jest pole wielowierszowe</pA_IV_1>
       <pA_IV_2>Pełna nazwa testowa</pA_IV_2>
       <pA_IV_3>test pola tekstowego</pA_IV_3>
       <pA_IV_4>to jest pole wielowierszowe</pA_IV_4>
       <pA_IV_5>test pola tekstowego</pA_IV_5>
       <pA_V_1>to jest pole wielowierszowe</pA_V_1>
       <pA_VI_1>test pola tekstowego</pA_VI_1>
       <pA_VI_2>test pola tekstowego</pA_VI_2>
       <pA_VI_3>test pola tekstowego</pA_VI_3>
       <pA_VI_4>test pola tekstowego</pA_VI_4>
       <pA_VI_5>test pola tekstowego</pA_VI_5>
       <pA_VI_6>test pola tekstowego</pA_VI_6>
       <pA_VII_1>test pola tekstowego</pA_VII_1>
       <pA_VII_2>test pola tekstowego</pA_VII_2>
       <pA_VII_3>30-10-1990</pA_VII_3>
       <pA_VII_4>test pola tekstowego</pA_VII_4>
       <pA_VII_5>30-10-1990</pA_VII_5>
       <pA_VII_6>test pola tekstowego</pA_VII_6>
       <pA_VII_7>30-10-1990</pA_VII_7>
       <pA_VII_8>test pola tekstowego</pA_VII_8>
       <pA_VII_9>10</pA_VII_9>
       <pA_VIII_1>to jest pole wielowierszowe</pA_VIII_1>
       <pA_IX_1>to jest pole wielowierszowe</pA_IX_1>
       <pA_X_1>to jest pole wielowierszowe</pA_X_1>
       <pB_0_subfield_0>Poznań</pB_0_subfield_0>
       <pB_0_subfield_1>Strzelecka</pB_0_subfield_1>
       <pB_0_subfield_2>1</pB_0_subfield_2>
       <pB_0_subfield_3>1</pB_0_subfield_3>
       <pB_0_subfield_4>61-155</pB_0_subfield_4>
       <pB_0_subfield_5>Poznań</pB_0_subfield_5>
       <pB_1>test pola tekstowego</pB_1>
       <pB_2>test pola tekstowego</pB_2>
       <pB_3>test pola tekstowego</pB_3>
       <pB_4>test pola tekstowego</pB_4>
       <pB_5>Poznań</pB_5>
       <pB_6>30-10-1990</pB_6>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>