Pola formularza

Formularz: EW_CUK (2) Informacja w sprawie opłaty od środków spożywczychPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>24916806</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <NIP>[NIP]</NIP>
       <rect965>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</rect965>
       <dataWytworzenia>[Data wypełnienia]</dataWytworzenia>
       <klawimport>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</klawimport>
       <plink>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</plink>
       <p3>[miesiac]</p3>
       <p4>[rok]</p4>
       <UrzadSkarbowy>[pole wielowierszowe]</UrzadSkarbowy>
       <p6_>[Wartość wyboru w polu p6. Dostępne wartości: 1 2 ]</p6_>
       <p7_>[Wartość wyboru w polu p7. Dostępne wartości: 1 2 ]</p7_>
       <p8_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p8_subfield_>
       <p8_subfield_4>[nazwa pełna]</p8_subfield_4>
       <p8_subfield_2>[nazwisko]</p8_subfield_2>
       <p8_subfield_1>[imię]</p8_subfield_1>
       <p8_subfield_3>[data urodzenia]</p8_subfield_3>
       <Email>[Mail]</Email>
       <Telefon>[Telefon]</Telefon>
       <p11>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p11>
       <jpk_4>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</jpk_4>
       <jpk>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</jpk>
       <p14>[Pole kwoty]</p14>
       <p15>[Pole kwoty]</p15>
       <p16>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p16>
       <p17>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p17>
       <p19>[Pole kwoty]</p19>
       <p20>[Pole kwoty]</p20>
       <p21>[Pole kwoty]</p21>
       <p22>[Pole kwoty]</p22>
       <p23>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p23>
       <p24>[Pole kwoty]</p24>
       <p25>[Pole kwoty]</p25>
       <p26>[Pole kwoty]</p26>
       <p27>[Pole kwoty]</p27>
       <p28>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p28>
       <p29>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p29>
       <p30>[Pole kwoty]</p30>
       <p31>[Pole kwoty]</p31>
       <p32>[Pole kwoty]</p32>
       <p33>[Pole kwoty]</p33>
       <p34>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p34>
       <p35>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p35>
       <p36>[Pole kwoty]</p36>
       <p37>[Pole kwoty]</p37>
       <p38>[Pole kwoty]</p38>
       <p39>[Pole kwoty]</p39>
       <P_ORDZU>[pole wielowierszowe]</P_ORDZU>
       <p42_subfield_0>[imię przedstawiciela]</p42_subfield_0>
       <p42_subfield_1>[nazwisko przedstawiciela]</p42_subfield_1>
       <p43>[mailPrzedst]</p43>
       <p44>[telefonPrzedst]</p44>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>EW_CUK (2)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>24916806</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <NIP>8875155741</NIP>
       <rect965></rect965>
       <dataWytworzenia>30-10-2014</dataWytworzenia>
       <klawimport></klawimport>
       <plink></plink>
       <p3>9</p3>
       <p4>12</p4>
       <UrzadSkarbowy>to jest pole wielowierszowe</UrzadSkarbowy>
       <p6_>1</p6_>
       <p7_>1</p7_>
       <p8_subfield_>2</p8_subfield_>
       <p8_subfield_4>Pełna nazwa testowa</p8_subfield_4>
       <p8_subfield_2>Kowalski</p8_subfield_2>
       <p8_subfield_1>Jan</p8_subfield_1>
       <p8_subfield_3>30-10-1985</p8_subfield_3>
       <Email>test@test.pl</Email>
       <Telefon>500600400</Telefon>
       <p11>10</p11>
       <jpk_4></jpk_4>
       <jpk></jpk>
       <p14>10</p14>
       <p15>10</p15>
       <p16>10</p16>
       <p17>10</p17>
       <p19>10</p19>
       <p20>10</p20>
       <p21>10</p21>
       <p22>10</p22>
       <p23>10</p23>
       <p24>10</p24>
       <p25>10</p25>
       <p26>10</p26>
       <p27>10</p27>
       <p28>10</p28>
       <p29>10</p29>
       <p30>10</p30>
       <p31>10</p31>
       <p32>10</p32>
       <p33>10</p33>
       <p34>10</p34>
       <p35>10</p35>
       <p36>10</p36>
       <p37>10</p37>
       <p38>10</p38>
       <p39>10</p39>
       <P_ORDZU>to jest pole wielowierszowe</P_ORDZU>
       <p42_subfield_0>Krzysztof</p42_subfield_0>
       <p42_subfield_1>Kowalczyk</p42_subfield_1>
       <p43>krzysztof@kowalczyk.pl</p43>
       <p44>500600888</p44>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>