Pola formularza

Formularz: VII-R (IOSS) Zgłoszenie podatnika informujące w zakresie szczególnej procedury importu rozliczania VATImport danych w formacie XML e-Deklaracji

 • Dane tego formularza można wczytać za pomocą XML z systemu e-Deklaracji. Link do pliku XSD: http://crd.gov.pl/wzor/2021/03/23/10534/schemat.xsd

Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>24916850</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p6_4>[Pole tekstowe]</p6_4>
       <naglowek>[Nagłówek]</naglowek>
       <p1>[Pole tekstowe]</p1>
       <temp_upo_id_8>[pole wielowierszowe]</temp_upo_id_8>
       <p5_>[Wartość wyboru w polu p5. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p5_>
       <p6>[Data wypełnienia]</p6>
       <p7>[nazwaPelna]</p7>
       <p8>[Pole tekstowe]</p8>
       <p9>[Pole tekstowe]</p9>
       <polepowtarzalne1>[Pole powtarzalne]</polepowtarzalne1>
       <rect1>[Pole podziału sekcji]</rect1>
       <p10>[kraj]</p10>
       <p12>[NIP]</p12>
       <cbx_interfejselek>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</cbx_interfejselek>
       <rect2>[Pole podziału sekcji]</rect2>
       <p13>[KodKraju]</p13>
       <p14>[Miejscowosc]</p14>
       <p15>[KodPocztowy]</p15>
       <p16>[Ulica]</p16>
       <p17>[NrDomu]</p17>
       <p18>[NrLokalu]</p18>
       <rect3>[Pole podziału sekcji]</rect3>
       <p19>[Telefon]</p19>
       <p20>[Mail]</p20>
       <p21>[WWW]</p21>
       <polepowtarzalne2>[Pole powtarzalne]</polepowtarzalne2>
       <rect4>[Pole podziału sekcji]</rect4>
       <p22>[pierwszeImie]</p22>
       <p23>[nazwisko]</p23>
       <rect5>[Pole podziału sekcji]</rect5>
       <p24>[PosiadaczRachunku]</p24>
       <p25>[Swift]</p25>
       <p26>[Rachunek]</p26>
       <rect6>[Pole podziału sekcji]</rect6>
       <rect7_9>[Pole powtarzalne]</rect7_9>
       <p27> / AT:Austria / BE:Belgia / BG:Bułgaria / HR:Chorwacja / CY:Cypr / CZ:Republika Czeska / DK:Dania / EE:Estonia / FI:Finlandia / FR:Francja / EL:Grecja / ES:Hiszpania / NL:Holandia / IE:Irlandia / LT:Litwa / LU:Luksemburg / LV:Łotwa / MT:Malta / XJ:Melilla / MC:Monako / DE:Niemcy / PT:Portugalia / RO:Rumunia / SK:Słowacja / SI:Słowenia / SE:Szwecja / HU:Węgry / IT:Włochy</p27>
       <p28>[nrIdPodatnikaZagr]</p28>
       <p29>[NIP]</p29>
       <p30>[nazwaPelna]</p30>
       <p31> / AT:Austria / BE:Belgia / BG:Bułgaria / HR:Chorwacja / CY:Cypr / CZ:Republika Czeska / DK:Dania / EE:Estonia / FI:Finlandia / FR:Francja / EL:Grecja / ES:Hiszpania / NL:Holandia / IE:Irlandia / LT:Litwa / LU:Luksemburg / LV:Łotwa / MT:Malta / XJ:Melilla / MC:Monako / DE:Niemcy / PT:Portugalia / RO:Rumunia / SK:Słowacja / SI:Słowenia / SE:Szwecja / HU:Węgry / IT:Włochy</p31>
       <p32>[MiejscowoscDzial]</p32>
       <p33>[KodPocztowyDzial]</p33>
       <p34>[UlicaDzial]</p34>
       <p35>[NrDomuDzial]</p35>
       <p36>[NrLokaluDzial]</p36>
       <rect10>[Pole podziału sekcji]</rect10>
       <p37> / AT:Austria / BE:Belgia / BG:Bułgaria / HR:Chorwacja / CY:Cypr / CZ:Republika Czeska / DK:Dania / EE:Estonia / FI:Finlandia / FR:Francja / EL:Grecja / ES:Hiszpania / NL:Holandia / IE:Irlandia / LT:Litwa / LU:Luksemburg / LV:Łotwa / MT:Malta / XJ:Melilla / MC:Monako / DE:Niemcy / PT:Portugalia / RO:Rumunia / SK:Słowacja / SI:Słowenia / SE:Szwecja / HU:Węgry / IT:Włochy</p37>
       <p38>[Pole tekstowe]</p38>
       <p39>[Pole tekstowe]</p39>
       <p40>[Pole tekstowe]</p40>
       <polepowtarzalne3>[Pole powtarzalne]</polepowtarzalne3>
       <rect7>[Pole podziału sekcji]</rect7>
       <p41> / AT:Austria / BE:Belgia / BG:Bułgaria / HR:Chorwacja / CY:Cypr / CZ:Republika Czeska / DK:Dania / EE:Estonia / FI:Finlandia / FR:Francja / EL:Grecja / ES:Hiszpania / NL:Holandia / IE:Irlandia / LT:Litwa / LU:Luksemburg / LV:Łotwa / MT:Malta / XJ:Melilla / MC:Monako / DE:Niemcy / PT:Portugalia / RO:Rumunia / SK:Słowacja / SI:Słowenia / SE:Szwecja / HU:Węgry / IT:Włochy</p41>
       <p42>[Pole tekstowe]</p42>
       <rect12>[Pole podziału sekcji]</rect12>
       <p43_>[Wartość wyboru w polu p43. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p43_>
       <p44>[data]</p44>
       <rect8>[Pole podziału sekcji]</rect8>
       <pD1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD1>
       <pD2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD2>
       <pD3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD3>
       <rect11>[Koniec strony]</rect11>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>VII-R (IOSS)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>24916850</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p6_4>test pola tekstowego</p6_4>
       <naglowek></naglowek>
       <p1>test pola tekstowego</p1>
       <temp_upo_id_8>to jest pole wielowierszowe</temp_upo_id_8>
       <p5_>1</p5_>
       <p6>30-10-2014</p6>
       <p7>Pełna nazwa testowa</p7>
       <p8>test pola tekstowego</p8>
       <p9>test pola tekstowego</p9>
       <polepowtarzalne1></polepowtarzalne1>
       <rect1></rect1>
       <p10>PL</p10>
       <p12>8875155741</p12>
       <cbx_interfejselek>1</cbx_interfejselek>
       <rect2></rect2>
       <p13>PL</p13>
       <p14>Poznań</p14>
       <p15>61-155</p15>
       <p16>Strzelecka</p16>
       <p17>1</p17>
       <p18>1</p18>
       <rect3></rect3>
       <p19>500600400</p19>
       <p20>test@test.pl</p20>
       <p21></p21>
       <polepowtarzalne2></polepowtarzalne2>
       <rect4></rect4>
       <p22>Jan</p22>
       <p23>Kowalski</p23>
       <rect5></rect5>
       <p24>Jan Nowak</p24>
       <p25>SWIFT</p25>
       <p26>453054504926965134154839080720</p26>
       <rect6></rect6>
       <rect7_9></rect7_9>
       <p27></p27>
       <p28></p28>
       <p29>8875155741</p29>
       <p30>Nazwa Pełna#332046031#Kowalski#Krzysztof#87634921000</p30>
       <p31></p31>
       <p32>Poznań</p32>
       <p33>61-155</p33>
       <p34>Półwiejska</p34>
       <p35>1</p35>
       <p36>1</p36>
       <rect10></rect10>
       <p37></p37>
       <p38>test pola tekstowego</p38>
       <p39>test pola tekstowego</p39>
       <p40>test pola tekstowego</p40>
       <polepowtarzalne3></polepowtarzalne3>
       <rect7></rect7>
       <p41></p41>
       <p42>test pola tekstowego</p42>
       <rect12></rect12>
       <p43_>1</p43_>
       <p44>30-10-1990</p44>
       <rect8></rect8>
       <pD1>1</pD1>
       <pD2>1</pD2>
       <pD3>1</pD3>
       <rect11></rect11>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>