Pola formularza

Formularz: CIT-ST/A (5) Informacja o zakładach (oddziałach)Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>24930929</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <rect1402>[Nagłówek]</rect1402>
       <pa1>[NIP]</pa1>
       <pa3>[nazwaPelna]</pa3>
       <pa4>[REGON]</pa4>
       <rect5997>[Pole powtarzalne]</rect5997>
       <pb1_1>[nazwaPelna]</pb1_1>
       <pb1_2>[nazwa]</pb1_2>
       <pb1_3>[REGON]</pb1_3>
       <pb1_4>[NIP]</pb1_4>
       <pb1_5>[dataRozpoczeciaDzial]</pb1_5>
       <pb1_6>[KodKraju]</pb1_6>
       <pb1_7>[Wojewodztwo]</pb1_7>
       <pb1_8>[Powiat]</pb1_8>
       <pb1_9>[Gmina]</pb1_9>
       <pb1_10>[Ulica]</pb1_10>
       <pb1_11>[NrDomu]</pb1_11>
       <pb1_12>[NrLokalu]</pb1_12>
       <pb1_13>[Miejscowosc]</pb1_13>
       <pb1_14>[KodPocztowy]</pb1_14>
       <pb1_15>[Poczta]</pb1_15>
       <pageno1>[Numer strony]</pageno1>
       <pages1>[Liczba stron]</pages1>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>CIT-ST/A (5)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>24930929</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <rect1402></rect1402>
       <pa1>8875155741</pa1>
       <pa3>Pełna nazwa testowa</pa3>
       <pa4>773461194</pa4>
       <rect5997></rect5997>
       <pb1_1>Pełna nazwa testowa</pb1_1>
       <pb1_2>nazwa testowa</pb1_2>
       <pb1_3>773461194</pb1_3>
       <pb1_4>8875155741</pb1_4>
       <pb1_5>30-10-1990</pb1_5>
       <pb1_6>PL</pb1_6>
       <pb1_7>wielkopolskie</pb1_7>
       <pb1_8>poznański</pb1_8>
       <pb1_9>Poznań</pb1_9>
       <pb1_10>Strzelecka</pb1_10>
       <pb1_11>1</pb1_11>
       <pb1_12>1</pb1_12>
       <pb1_13>Poznań</pb1_13>
       <pb1_14>61-155</pb1_14>
       <pb1_15>Poznań</pb1_15>
       <pageno1></pageno1>
       <pages1></pages1>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>