Pola formularza

Formularz: ZUS ZPW Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie zasiłku - z wysyłką do PUE ZUSPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>24932716</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <pI_1>[PESEL]</pI_1>
       <pI_2>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</pI_2>
       <pI_3>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</pI_3>
       <pI_4>[dataUrodzenia]</pI_4>
       <pI_5>[pierwszeImie]</pI_5>
       <pI_6>[nazwisko]</pI_6>
       <pI_7>[UlicaKor]</pI_7>
       <pI_8>[NrDomuKor]</pI_8>
       <pI_9>[NrLokaluKor]</pI_9>
       <pI_10>[KodPocztowyKor]</pI_10>
       <pI_11>[MiejscowoscKor]</pI_11>
       <pI_12>[KrajKor]</pI_12>
       <pI_13>[Telefon]</pI_13>
       <p1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p1>
       <p1_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p1_1>
       <p1_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p1_2>
       <p1_3>[data]</p1_3>
       <p1_4>[data]</p1_4>
       <p1_5>[data]</p1_5>
       <p1_6>[data]</p1_6>
       <p1_7>[data]</p1_7>
       <p1_8>[data]</p1_8>
       <p1_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_9>
       <p2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2>
       <p_rodzaj1>(1:&#10; / 2:zasiłek chorobowy&#10; / 3:zasiłek macierzyński&#10; / 4:zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego&#10; / 5:zasiłek opiekuńczy&#10; / 6:świadczenie rehabilitacyjne&#10; / 7:zasiłek wyrównawczy&#10; / 8:zasiłek pogrzebowy&#10; / 9:inne świadczenie)</p_rodzaj1>
       <p_rodzaj2>(1:&#10; / 2:zasiłek chorobowy&#10; / 3:zasiłek macierzyński&#10; / 4:zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego&#10; / 5:zasiłek opiekuńczy&#10; / 6:świadczenie rehabilitacyjne&#10; / 7:zasiłek wyrównawczy&#10; / 8:zasiłek pogrzebowy&#10; / 9:inne świadczenie)</p_rodzaj2>
       <p_rodzaj3>(1:&#10; / 2:zasiłek chorobowy&#10; / 3:zasiłek macierzyński&#10; / 4:zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego&#10; / 5:zasiłek opiekuńczy&#10; / 6:świadczenie rehabilitacyjne&#10; / 7:zasiłek wyrównawczy&#10; / 8:zasiłek pogrzebowy&#10; / 9:inne świadczenie)</p_rodzaj3>
       <p_rodzaj4>(1:&#10; / 2:zasiłek chorobowy&#10; / 3:zasiłek macierzyński&#10; / 4:zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego&#10; / 5:zasiłek opiekuńczy&#10; / 6:świadczenie rehabilitacyjne&#10; / 7:zasiłek wyrównawczy&#10; / 8:zasiłek pogrzebowy&#10; / 9:inne świadczenie)</p_rodzaj4>
       <p_rodzaj5>(1:&#10; / 2:zasiłek chorobowy&#10; / 3:zasiłek macierzyński&#10; / 4:zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego&#10; / 5:zasiłek opiekuńczy&#10; / 6:świadczenie rehabilitacyjne&#10; / 7:zasiłek wyrównawczy&#10; / 8:zasiłek pogrzebowy&#10; / 9:inne świadczenie)</p_rodzaj5>
       <p_rodzaj6>(1:&#10; / 2:zasiłek chorobowy&#10; / 3:zasiłek macierzyński&#10; / 4:zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego&#10; / 5:zasiłek opiekuńczy&#10; / 6:świadczenie rehabilitacyjne&#10; / 7:zasiłek wyrównawczy&#10; / 8:zasiłek pogrzebowy&#10; / 9:inne świadczenie)</p_rodzaj6>
       <p_rodzaj7>(1:&#10; / 2:zasiłek chorobowy&#10; / 3:zasiłek macierzyński&#10; / 4:zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego&#10; / 5:zasiłek opiekuńczy&#10; / 6:świadczenie rehabilitacyjne&#10; / 7:zasiłek wyrównawczy&#10; / 8:zasiłek pogrzebowy&#10; / 9:inne świadczenie)</p_rodzaj7>
       <p_rodzaj8>(1:&#10; / 2:zasiłek chorobowy&#10; / 3:zasiłek macierzyński&#10; / 4:zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego&#10; / 5:zasiłek opiekuńczy&#10; / 6:świadczenie rehabilitacyjne&#10; / 7:zasiłek wyrównawczy&#10; / 8:zasiłek pogrzebowy&#10; / 9:inne świadczenie)</p_rodzaj8>
       <p_rodzaj9>(1:&#10; / 2:zasiłek chorobowy&#10; / 3:zasiłek macierzyński&#10; / 4:zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego&#10; / 5:zasiłek opiekuńczy&#10; / 6:świadczenie rehabilitacyjne&#10; / 7:zasiłek wyrównawczy&#10; / 8:zasiłek pogrzebowy&#10; / 9:inne świadczenie)</p_rodzaj9>
       <p2_rodzaj>[pole wielowierszowe]</p2_rodzaj>
       <p2_10>[data]</p2_10>
       <p2_11>[data]</p2_11>
       <p2_12>[data]</p2_12>
       <p2_13>[data]</p2_13>
       <p2_14>[data]</p2_14>
       <p2_15>[data]</p2_15>
       <p2_16>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_16>
       <p3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3>
       <p_rodzaj10>(1:&#10; / 2:zasiłek chorobowy&#10; / 3:świadczenie rehabilitacyjne&#10; / 4:zasiłek macierzyński&#10; / 5:zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego&#10; / 6:inne świadczenie)</p_rodzaj10>
       <p_rodzaj11>(1:&#10; / 2:zasiłek chorobowy&#10; / 3:świadczenie rehabilitacyjne&#10; / 4:zasiłek macierzyński&#10; / 5:zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego&#10; / 6:inne świadczenie)</p_rodzaj11>
       <p_rodzaj12>(1:&#10; / 2:zasiłek chorobowy&#10; / 3:świadczenie rehabilitacyjne&#10; / 4:zasiłek macierzyński&#10; / 5:zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego&#10; / 6:inne świadczenie)</p_rodzaj12>
       <p_rodzaj13>(1:&#10; / 2:zasiłek chorobowy&#10; / 3:świadczenie rehabilitacyjne&#10; / 4:zasiłek macierzyński&#10; / 5:zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego&#10; / 6:inne świadczenie)</p_rodzaj13>
       <p_rodzaj14>(1:&#10; / 2:zasiłek chorobowy&#10; / 3:świadczenie rehabilitacyjne&#10; / 4:zasiłek macierzyński&#10; / 5:zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego&#10; / 6:inne świadczenie)</p_rodzaj14>
       <p3_rodzaj>[pole wielowierszowe]</p3_rodzaj>
       <p2_17>[data]</p2_17>
       <p2_18>[data]</p2_18>
       <p2_19>[data]</p2_19>
       <p2_20>[data]</p2_20>
       <p2_21>[data]</p2_21>
       <p2_22>[data]</p2_22>
       <p2_23>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_23>
       <p4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4>
       <p_rodzaj19>(1:&#10; / 2:zasiłek chorobowy&#10; / 3:świadczenie rehabilitacyjne&#10; / 4:zasiłek macierzyński&#10; / 5:zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego&#10; / 6:inne świadczenie)</p_rodzaj19>
       <p_rodzaj20>(1:&#10; / 2:zasiłek chorobowy&#10; / 3:świadczenie rehabilitacyjne&#10; / 4:zasiłek macierzyński&#10; / 5:zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego&#10; / 6:inne świadczenie)</p_rodzaj20>
       <p_rodzaj21>(1:&#10; / 2:zasiłek chorobowy&#10; / 3:świadczenie rehabilitacyjne&#10; / 4:zasiłek macierzyński&#10; / 5:zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego&#10; / 6:inne świadczenie)</p_rodzaj21>
       <p_rodzaj22>(1:&#10; / 2:zasiłek chorobowy&#10; / 3:świadczenie rehabilitacyjne&#10; / 4:zasiłek macierzyński&#10; / 5:zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego&#10; / 6:inne świadczenie)</p_rodzaj22>
       <p_rodzaj23>(1:&#10; / 2:zasiłek chorobowy&#10; / 3:świadczenie rehabilitacyjne&#10; / 4:zasiłek macierzyński&#10; / 5:zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego&#10; / 6:inne świadczenie)</p_rodzaj23>
       <p4_rodzaj>[pole wielowierszowe]</p4_rodzaj>
       <p2_24>[data]</p2_24>
       <p2_25>[data]</p2_25>
       <p2_26>[data]</p2_26>
       <p2_27>[data]</p2_27>
       <p2_28>[data]</p2_28>
       <p2_29>[data]</p2_29>
       <p2_30>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_30>
       <p5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p5>
       <p5_1>[pierwszeImie]</p5_1>
       <p5_2>[nazwisko]</p5_2>
       <p5_3>[dataUrodzenia]</p5_3>
       <p5_4>[data]</p5_4>
       <p5_5>[data]</p5_5>
       <p5_6>[data]</p5_6>
       <p5_7>[data]</p5_7>
       <p5_8>[data]</p5_8>
       <p5_9>[data]</p5_9>
       <p5_12>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_12>
       <p6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p6>
       <p6_1>[pierwszeImie]</p6_1>
       <p6_2>[nazwisko]</p6_2>
       <p6_3>[dataUrodzenia]</p6_3>
       <p6_4>[data]</p6_4>
       <p6_5>[data]</p6_5>
       <p6_6>[data]</p6_6>
       <p6_7>[data]</p6_7>
       <p6_8>[data]</p6_8>
       <p6_9>[data]</p6_9>
       <p6_12>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_12>
       <p7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p7>
       <p7_1>[pole wielowierszowe]</p7_1>
       <p7_2>[data]</p7_2>
       <p7_3>[data]</p7_3>
       <p7_4>[data]</p7_4>
       <p7_5>[data]</p7_5>
       <p7_10>[Pole integer - wartość liczbowa]</p7_10>
       <p_cel>[pole wielowierszowe]</p_cel>
       <p_data>[Data wypełnienia]</p_data>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZUS ZPW</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>24932716</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <pI_1>23050608219</pI_1>
       <pI_2>1</pI_2>
       <pI_3>NR-4321</pI_3>
       <pI_4>30-10-1985</pI_4>
       <pI_5>Jan</pI_5>
       <pI_6>Kowalski</pI_6>
       <pI_7>Półwiejska</pI_7>
       <pI_8>1</pI_8>
       <pI_9>1</pI_9>
       <pI_10>61-155</pI_10>
       <pI_11>Poznań</pI_11>
       <pI_12>PL</pI_12>
       <pI_13>500600400</pI_13>
       <p1>1</p1>
       <p1_1>1</p1_1>
       <p1_2>1</p1_2>
       <p1_3>30-10-1990</p1_3>
       <p1_4>30-10-1990</p1_4>
       <p1_5>30-10-1990</p1_5>
       <p1_6>30-10-1990</p1_6>
       <p1_7>30-10-1990</p1_7>
       <p1_8>30-10-1990</p1_8>
       <p1_9>10</p1_9>
       <p2>1</p2>
       <p_rodzaj1>(1</p_rodzaj1>
       <p_rodzaj2>(1</p_rodzaj2>
       <p_rodzaj3>(1</p_rodzaj3>
       <p_rodzaj4>(1</p_rodzaj4>
       <p_rodzaj5>(1</p_rodzaj5>
       <p_rodzaj6>(1</p_rodzaj6>
       <p_rodzaj7>(1</p_rodzaj7>
       <p_rodzaj8>(1</p_rodzaj8>
       <p_rodzaj9>(1</p_rodzaj9>
       <p2_rodzaj>to jest pole wielowierszowe</p2_rodzaj>
       <p2_10>30-10-1990</p2_10>
       <p2_11>30-10-1990</p2_11>
       <p2_12>30-10-1990</p2_12>
       <p2_13>30-10-1990</p2_13>
       <p2_14>30-10-1990</p2_14>
       <p2_15>30-10-1990</p2_15>
       <p2_16>10</p2_16>
       <p3>1</p3>
       <p_rodzaj10>(1</p_rodzaj10>
       <p_rodzaj11>(1</p_rodzaj11>
       <p_rodzaj12>(1</p_rodzaj12>
       <p_rodzaj13>(1</p_rodzaj13>
       <p_rodzaj14>(1</p_rodzaj14>
       <p3_rodzaj>to jest pole wielowierszowe</p3_rodzaj>
       <p2_17>30-10-1990</p2_17>
       <p2_18>30-10-1990</p2_18>
       <p2_19>30-10-1990</p2_19>
       <p2_20>30-10-1990</p2_20>
       <p2_21>30-10-1990</p2_21>
       <p2_22>30-10-1990</p2_22>
       <p2_23>10</p2_23>
       <p4>1</p4>
       <p_rodzaj19>(1</p_rodzaj19>
       <p_rodzaj20>(1</p_rodzaj20>
       <p_rodzaj21>(1</p_rodzaj21>
       <p_rodzaj22>(1</p_rodzaj22>
       <p_rodzaj23>(1</p_rodzaj23>
       <p4_rodzaj>to jest pole wielowierszowe</p4_rodzaj>
       <p2_24>30-10-1990</p2_24>
       <p2_25>30-10-1990</p2_25>
       <p2_26>30-10-1990</p2_26>
       <p2_27>30-10-1990</p2_27>
       <p2_28>30-10-1990</p2_28>
       <p2_29>30-10-1990</p2_29>
       <p2_30>10</p2_30>
       <p5>1</p5>
       <p5_1>Jan</p5_1>
       <p5_2>Kowalski</p5_2>
       <p5_3>30-10-1985</p5_3>
       <p5_4>30-10-1990</p5_4>
       <p5_5>30-10-1990</p5_5>
       <p5_6>30-10-1990</p5_6>
       <p5_7>30-10-1990</p5_7>
       <p5_8>30-10-1990</p5_8>
       <p5_9>30-10-1990</p5_9>
       <p5_12>10</p5_12>
       <p6>1</p6>
       <p6_1>Jan</p6_1>
       <p6_2>Kowalski</p6_2>
       <p6_3>30-10-1985</p6_3>
       <p6_4>30-10-1990</p6_4>
       <p6_5>30-10-1990</p6_5>
       <p6_6>30-10-1990</p6_6>
       <p6_7>30-10-1990</p6_7>
       <p6_8>30-10-1990</p6_8>
       <p6_9>30-10-1990</p6_9>
       <p6_12>10</p6_12>
       <p7>1</p7>
       <p7_1>to jest pole wielowierszowe</p7_1>
       <p7_2>30-10-1990</p7_2>
       <p7_3>30-10-1990</p7_3>
       <p7_4>30-10-1990</p7_4>
       <p7_5>30-10-1990</p7_5>
       <p7_10>10</p7_10>
       <p_cel>to jest pole wielowierszowe</p_cel>
       <p_data>30-10-2014</p_data>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>