Pola formularza

Formularz: WoRWZP-Zgorz Wniosek o rejestrację, czasową rejestrację, wyrejestrowanie i zawiadomienie o pojeździe ZgorzelecPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>24935908</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p3>[Data wypełnienia]</p3>
       <p1_1>[pole wielowierszowe]</p1_1>
       <p1_2_subfield_0>[miejscowość]</p1_2_subfield_0>
       <p1_2_subfield_1>[ulica]</p1_2_subfield_1>
       <p1_2_subfield_2>[nr domu]</p1_2_subfield_2>
       <p1_2_subfield_3>[nr lokalu]</p1_2_subfield_3>
       <p1_3_subfield_0>[kod pocztowy]</p1_3_subfield_0>
       <p1_3_subfield_1>[poczta]</p1_3_subfield_1>
       <p1_4_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p1_4_subfield_>
       <p1_4_subfield_0>[PESEL]</p1_4_subfield_0>
       <p1_4_subfield_1>[NIP]</p1_4_subfield_1>
       <p1_4_subfield_2>[REGON]</p1_4_subfield_2>
       <p2_>[Wartość wyboru w polu p2. Dostępne wartości: 1 2 3 1 2 ]</p2_>
       <p5>[Pole tekstowe]</p5>
       <p4_>[Wartość wyboru w polu p4. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p4_>
       <p6>[Pole tekstowe]</p6>
       <p7>[Pole tekstowe]</p7>
       <p8_1>[rok]</p8_1>
       <p8_2>[Pole tekstowe]</p8_2>
       <p10>[Pole tekstowe]</p10>
       <p9_>[Wartość wyboru w polu p9. Dostępne wartości: 1 2 ]</p9_>
       <p11>[Pole tekstowe]</p11>
       <p12>[Pole tekstowe]</p12>
       <p13>[Pole tekstowe]</p13>
       <p14>[Pole tekstowe]</p14>
       <p15>[Pole tekstowe]</p15>
       <p16>[Pole tekstowe]</p16>
       <p17>[Pole tekstowe]</p17>
       <p18>[Pole tekstowe]</p18>
       <p19>[Pole tekstowe]</p19>
       <p20_>[Wartość wyboru w polu p20. Dostępne wartości: 1 2 ]</p20_>
       <p21>[Data wypełnienia]</p21>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>WoRWZP-Zgorz</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>24935908</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p3>30-10-2014</p3>
       <p1_1>to jest pole wielowierszowe</p1_1>
       <p1_2_subfield_0>Poznań</p1_2_subfield_0>
       <p1_2_subfield_1>Strzelecka</p1_2_subfield_1>
       <p1_2_subfield_2>1</p1_2_subfield_2>
       <p1_2_subfield_3>1</p1_2_subfield_3>
       <p1_3_subfield_0>61-155</p1_3_subfield_0>
       <p1_3_subfield_1>Poznań</p1_3_subfield_1>
       <p1_4_subfield_>2</p1_4_subfield_>
       <p1_4_subfield_0>23050608219</p1_4_subfield_0>
       <p1_4_subfield_1>8875155741</p1_4_subfield_1>
       <p1_4_subfield_2>773461194</p1_4_subfield_2>
       <p2_>1</p2_>
       <p5>test pola tekstowego</p5>
       <p4_>1</p4_>
       <p6>test pola tekstowego</p6>
       <p7>test pola tekstowego</p7>
       <p8_1></p8_1>
       <p8_2>test pola tekstowego</p8_2>
       <p10>test pola tekstowego</p10>
       <p9_>1</p9_>
       <p11>test pola tekstowego</p11>
       <p12>test pola tekstowego</p12>
       <p13>test pola tekstowego</p13>
       <p14>test pola tekstowego</p14>
       <p15>test pola tekstowego</p15>
       <p16>test pola tekstowego</p16>
       <p17>test pola tekstowego</p17>
       <p18>test pola tekstowego</p18>
       <p19>test pola tekstowego</p19>
       <p20_>1</p20_>
       <p21>30-10-2014</p21>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>