Pola formularza

Formularz: CIT-8E (1) Deklaracja o wysokości osiągniętego dochodu i należnego ryczałtu od dochodu spółek kapitałowychPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>24943072</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <RodzajPodatnika_>[Wartość wyboru w polu RodzajPodatnika. Dostępne wartości: 1 ]</RodzajPodatnika_>
       <p1>[NIP]</p1>
       <p4>[data]</p4>
       <p5>[data]</p5>
       <p6_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p6_subfield_0>
       <p8a_>[Wartość wyboru w polu p8a. Dostępne wartości: 1 2 ]</p8a_>
       <p7_>[Wartość wyboru w polu p7. Dostępne wartości: 1 2 ]</p7_>
       <p9>[nazwaPelna]</p9>
       <p10>[KodKraju]</p10>
       <p11>[Wojewodztwo]</p11>
       <p12>[Powiat]</p12>
       <p13>[Gmina]</p13>
       <p14>[Ulica]</p14>
       <p15>[NrDomu]</p15>
       <p16>[NrLokalu]</p16>
       <p17>[Miejscowosc]</p17>
       <p18>[KodPocztowy]</p18>
       <p19>[data]</p19>
       <p20>[data]</p20>
       <p21>[data]</p21>
       <p22>[data]</p22>
       <p23>[data]</p23>
       <p24>[data]</p24>
       <p25>[data]</p25>
       <p26>[data]</p26>
       <p27_>[Wartość wyboru w polu p27. Dostępne wartości: 1 2 ]</p27_>
       <p28>[Pole kwoty]</p28>
       <p29>[Pole kwoty]</p29>
       <p30>[Pole kwoty]</p30>
       <pageno1>[Numer strony]</pageno1>
       <pages1>[Liczba stron]</pages1>
       <p31>[Pole kwoty]</p31>
       <p32>[Pole kwoty]</p32>
       <p33>[Pole kwoty]</p33>
       <p34>[Pole kwoty]</p34>
       <p35>[Pole kwoty]</p35>
       <p36_>[Wartość wyboru w polu p36. Dostępne wartości: 1 2 ]</p36_>
       <p37>[Pole kwoty]</p37>
       <p38>[Pole kwoty]</p38>
       <p39>[Pole kwoty]</p39>
       <p40_>[Wartość wyboru w polu p40. Dostępne wartości: 1 2 ]</p40_>
       <p41_>[Wartość wyboru w polu p41. Dostępne wartości: 1 2 ]</p41_>
       <p42_>[Wartość wyboru w polu p42. Dostępne wartości: 1 2 ]</p42_>
       <p43_>[Wartość wyboru w polu p43. Dostępne wartości: 1 2 ]</p43_>
       <p44_>[Wartość wyboru w polu p44. Dostępne wartości: 1 2 ]</p44_>
       <p45_>[Wartość wyboru w polu p45. Dostępne wartości: 1 2 ]</p45_>
       <p46_>[Wartość wyboru w polu p46. Dostępne wartości: 1 2 ]</p46_>
       <p47_>[Wartość wyboru w polu p47. Dostępne wartości: 1 2 ]</p47_>
       <p48_>[Wartość wyboru w polu p48. Dostępne wartości: 1 2 ]</p48_>
       <pageno2>[Numer strony]</pageno2>
       <pages2>[Liczba stron]</pages2>
       <nag>[Nagłówek]</nag>
       <rect1111>[Pole powtarzalne]</rect1111>
       <p49>[Pole integer - wartość liczbowa]</p49>
       <p50>[Pole kwoty]</p50>
       <p51>[Pole kwoty]</p51>
       <p52>[Pole kwoty]</p52>
       <p53>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p53>
       <p54>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p54>
       <p55>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p55>
       <p56>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p56>
       <p57>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p57>
       <p58>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p58>
       <p59>[Pole kwoty]</p59>
       <p60>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p60>
       <p61>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p61>
       <rect1497>[Pole podziału sekcji]</rect1497>
       <rect1492>[Koniec strony]</rect1492>
       <pageno3>[Numer strony]</pageno3>
       <pages3>[Liczba stron]</pages3>
       <p62>[Pole kwoty]</p62>
       <p63>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p63>
       <p64>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p64>
       <p65>[Pole kwoty]</p65>
       <p66>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p66>
       <p67>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p67>
       <p68>[Pole kwoty]</p68>
       <p69>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p69>
       <p70>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p70>
       <p71>[Pole kwoty]</p71>
       <p72>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p72>
       <p73>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p73>
       <p74>[Pole kwoty]</p74>
       <p75>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p75>
       <p76>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p76>
       <p77>[Pole kwoty]</p77>
       <p78>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p78>
       <p79>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p79>
       <p80>[Pole kwoty]</p80>
       <p81>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p81>
       <p82>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p82>
       <p83>[Pole kwoty]</p83>
       <p84>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p84>
       <p85>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p85>
       <p86>[Pole kwoty]</p86>
       <p87>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p87>
       <p88>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p88>
       <p89>[Pole kwoty]</p89>
       <p90>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p90>
       <p91>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p91>
       <p92>[Pole kwoty]</p92>
       <p93>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p93>
       <p94>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p94>
       <p95>[Pole kwoty]</p95>
       <p96>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p96>
       <p97>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p97>
       <p98>[Pole kwoty]</p98>
       <p99>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p99>
       <p100>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p100>
       <p101>[Pole kwoty]</p101>
       <p102>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p102>
       <p103>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p103>
       <p104>[Pole kwoty]</p104>
       <p105>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p105>
       <p106>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p106>
       <p107>[Pole kwoty]</p107>
       <p108>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p108>
       <p109>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p109>
       <p110>[Pole kwoty]</p110>
       <p111>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p111>
       <p112>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p112>
       <p113>[Pole kwoty]</p113>
       <p114>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p114>
       <p115>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p115>
       <p116>[Pole kwoty]</p116>
       <p117>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p117>
       <p118>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p118>
       <p119>[Pole kwoty]</p119>
       <p120>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p120>
       <p121>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p121>
       <p122>[Pole kwoty]</p122>
       <p123>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p123>
       <p124>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p124>
       <p125>[Pole kwoty]</p125>
       <p126>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p126>
       <p127>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p127>
       <p128>[Pole kwoty]</p128>
       <p129>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p129>
       <p130>[Pole kwoty]</p130>
       <rect1498>[Pole podziału sekcji]</rect1498>
       <pageno4>[Numer strony]</pageno4>
       <pages4>[Liczba stron]</pages4>
       <p131>[Pole integer - wartość liczbowa]</p131>
       <p132>[Pole kwoty]</p132>
       <p133>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p133>
       <p134>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p134>
       <p135>[Pole integer - wartość liczbowa]</p135>
       <p136>[Pole kwoty]</p136>
       <p137>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p137>
       <p138>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p138>
       <p139>[Pole integer - wartość liczbowa]</p139>
       <p140>[Pole kwoty]</p140>
       <p141>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p141>
       <p142>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p142>
       <p143>[Pole integer - wartość liczbowa]</p143>
       <p144>[Pole kwoty]</p144>
       <p145>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p145>
       <p146>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p146>
       <p147>[Pole integer - wartość liczbowa]</p147>
       <p148>[Pole kwoty]</p148>
       <p149>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p149>
       <p150>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p150>
       <p151>[Pole integer - wartość liczbowa]</p151>
       <p152>[Pole kwoty]</p152>
       <p153>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p153>
       <p154>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p154>
       <p155>[Pole integer - wartość liczbowa]</p155>
       <p156>[Pole kwoty]</p156>
       <p157>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p157>
       <p158>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p158>
       <p159>[Pole integer - wartość liczbowa]</p159>
       <p160>[Pole kwoty]</p160>
       <p161>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p161>
       <p162>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p162>
       <p163>[Pole kwoty]</p163>
       <p164>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p164>
       <p165>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p165>
       <p166>[Pole kwoty]</p166>
       <p167>[Pole kwoty]</p167>
       <p168>[Pole kwoty]</p168>
       <p169>[Pole kwoty]</p169>
       <p172>[Pole kwoty]</p172>
       <p173>[Pole kwoty]</p173>
       <rect1499>[Pole podziału sekcji]</rect1499>
       <pageno5>[Numer strony]</pageno5>
       <pages5>[Liczba stron]</pages5>
       <p175>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p175>
       <p178>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p178>
       <p179>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p179>
       <p180>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p180>
       <p181>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p181>
       <p183>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p183>
       <p184>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p184>
       <p185>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p185>
       <p187>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p187>
       <p188>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p188>
       <p189>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p189>
       <p191>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p191>
       <p192>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p192>
       <p193>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p193>
       <p195>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p195>
       <p196>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p196>
       <p197>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p197>
       <p199>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p199>
       <p200>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p200>
       <p201>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p201>
       <p203>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p203>
       <p204>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p204>
       <p205>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p205>
       <p207>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p207>
       <p208>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p208>
       <p209>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p209>
       <p211>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p211>
       <p212>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p212>
       <p213>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p213>
       <p215>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p215>
       <p216>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p216>
       <p217>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p217>
       <p219>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p219>
       <p220>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p220>
       <p221>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p221>
       <p223>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p223>
       <p224>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p224>
       <p225>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p225>
       <p227>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p227>
       <p228>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p228>
       <p229>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p229>
       <p231>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p231>
       <p232>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p232>
       <p233>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p233>
       <p235>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p235>
       <p236>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p236>
       <p237>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p237>
       <p239>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p239>
       <p240>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p240>
       <p241>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p241>
       <p243>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p243>
       <p244>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p244>
       <p245>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p245>
       <p247>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p247>
       <p248>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p248>
       <p249>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p249>
       <p251>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p251>
       <p252>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p252>
       <p253>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p253>
       <p255>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p255>
       <p256>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p256>
       <p257>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p257>
       <p259>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p259>
       <p260>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p260>
       <p261>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p261>
       <p263>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p263>
       <p264>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p264>
       <p265>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p265>
       <rect1500>[Pole podziału sekcji]</rect1500>
       <pageno6>[Numer strony]</pageno6>
       <pages6>[Liczba stron]</pages6>
       <p267>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p267>
       <p268>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p268>
       <p269>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p269>
       <p271>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p271>
       <p272>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p272>
       <p273>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p273>
       <p275>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p275>
       <p276>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p276>
       <p277>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p277>
       <p279>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p279>
       <p280>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p280>
       <p281>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p281>
       <p283>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p283>
       <p284>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p284>
       <p285>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p285>
       <p287>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p287>
       <p288>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p288>
       <p289>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p289>
       <p291>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p291>
       <p292>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p292>
       <p293>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p293>
       <p295>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p295>
       <p296>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p296>
       <p297>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p297>
       <p299>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p299>
       <p300>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p300>
       <p301>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p301>
       <p303>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p303>
       <p304>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p304>
       <p305>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p305>
       <p307>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p307>
       <p308>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p308>
       <p309>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p309>
       <p311>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p311>
       <p312>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p312>
       <p313>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p313>
       <p315>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p315>
       <p316>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p316>
       <p317>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p317>
       <p319>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p319>
       <p320>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p320>
       <p321>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p321>
       <p323>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p323>
       <p324>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p324>
       <p325>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p325>
       <p327>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p327>
       <p328>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p328>
       <p329>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p329>
       <p331>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p331>
       <p332>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p332>
       <p333>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p333>
       <p335>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p335>
       <p336>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p336>
       <p337>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p337>
       <p339>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p339>
       <p340>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p340>
       <p341>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p341>
       <p343>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p343>
       <p344>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p344>
       <p345>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p345>
       <p347>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p347>
       <p348>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p348>
       <p349>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p349>
       <p351>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p351>
       <p352>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p352>
       <p353>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p353>
       <p355>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p355>
       <p356>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p356>
       <p357>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p357>
       <p359>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p359>
       <p360>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p360>
       <p361>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p361>
       <rect1501>[Pole podziału sekcji]</rect1501>
       <pageno7>[Numer strony]</pageno7>
       <pages7>[Liczba stron]</pages7>
       <p363>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p363>
       <p364>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p364>
       <p365>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p365>
       <p366>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p366>
       <p367>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p367>
       <p368>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p368>
       <p369>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p369>
       <p370>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p370>
       <p371>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p371>
       <p372>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p372>
       <p373>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p373>
       <p374>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p374>
       <p375>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p375>
       <p376>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p376>
       <p377>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p377>
       <p378>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p378>
       <p379>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p379>
       <p380>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p380>
       <p381>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p381>
       <p382>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p382>
       <p383>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p383>
       <p384>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p384>
       <p385>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p385>
       <p386>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p386>
       <p387>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p387>
       <p388>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p388>
       <p389>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p389>
       <p390>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p390>
       <p391>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p391>
       <p392>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p392>
       <p393>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p393>
       <p394>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p394>
       <p395>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p395>
       <p396>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p396>
       <p397>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p397>
       <p398>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p398>
       <p399>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p399>
       <p400>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p400>
       <p401>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p401>
       <p402>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p402>
       <p403>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p403>
       <p404>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p404>
       <p405>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p405>
       <p406>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p406>
       <p407>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p407>
       <p408>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p408>
       <p409_>[Wartość wyboru w polu p409. Dostępne wartości: 1 2 ]</p409_>
       <rect1502>[Pole podziału sekcji]</rect1502>
       <pageno8>[Numer strony]</pageno8>
       <pages8>[Liczba stron]</pages8>
       <p410>[pole wielowierszowe]</p410>
       <p411>[pierwszeImie]</p411>
       <p412>[nazwisko]</p412>
       <p413>[Data wypełnienia]</p413>
       <p414>[Telefon]</p414>
       <p415>[Mail]</p415>
       <rect1503>[Pole podziału sekcji]</rect1503>
       <pageno9>[Numer strony]</pageno9>
       <pages9>[Liczba stron]</pages9>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>CIT-8E (1)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>24943072</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <RodzajPodatnika_>1</RodzajPodatnika_>
       <p1>8875155741</p1>
       <p4>30-10-1990</p4>
       <p5>30-10-1990</p5>
       <p6_subfield_0>3022</p6_subfield_0>
       <p8a_>1</p8a_>
       <p7_>1</p7_>
       <p9>Pełna nazwa testowa</p9>
       <p10>PL</p10>
       <p11>wielkopolskie</p11>
       <p12>poznański</p12>
       <p13>Poznań</p13>
       <p14>Strzelecka</p14>
       <p15>1</p15>
       <p16>1</p16>
       <p17>Poznań</p17>
       <p18>61-155</p18>
       <p19>30-10-1990</p19>
       <p20>30-10-1990</p20>
       <p21>30-10-1990</p21>
       <p22>30-10-1990</p22>
       <p23>30-10-1990</p23>
       <p24>30-10-1990</p24>
       <p25>30-10-1990</p25>
       <p26>30-10-1990</p26>
       <p27_>1</p27_>
       <p28>100</p28>
       <p29>100</p29>
       <p30>100</p30>
       <pageno1></pageno1>
       <pages1></pages1>
       <p31>100</p31>
       <p32>100</p32>
       <p33>100</p33>
       <p34>100</p34>
       <p35>100</p35>
       <p36_>1</p36_>
       <p37>100</p37>
       <p38>100</p38>
       <p39>100</p39>
       <p40_>1</p40_>
       <p41_>1</p41_>
       <p42_>1</p42_>
       <p43_>1</p43_>
       <p44_>1</p44_>
       <p45_>1</p45_>
       <p46_>1</p46_>
       <p47_>1</p47_>
       <p48_>1</p48_>
       <pageno2></pageno2>
       <pages2></pages2>
       <nag></nag>
       <rect1111></rect1111>
       <p49>10</p49>
       <p50>10</p50>
       <p51>10</p51>
       <p52>10</p52>
       <p53>10</p53>
       <p54>10</p54>
       <p55>10</p55>
       <p56>100</p56>
       <p57>100</p57>
       <p58>100</p58>
       <p59>100</p59>
       <p60>100</p60>
       <p61>100</p61>
       <rect1497></rect1497>
       <rect1492></rect1492>
       <pageno3></pageno3>
       <pages3></pages3>
       <p62>100</p62>
       <p63>100</p63>
       <p64>100</p64>
       <p65>100</p65>
       <p66>100</p66>
       <p67>100</p67>
       <p68>100</p68>
       <p69>100</p69>
       <p70>100</p70>
       <p71>100</p71>
       <p72>100</p72>
       <p73>100</p73>
       <p74>100</p74>
       <p75>100</p75>
       <p76>100</p76>
       <p77>100</p77>
       <p78>100</p78>
       <p79>100</p79>
       <p80>100</p80>
       <p81>100</p81>
       <p82>100</p82>
       <p83>100</p83>
       <p84>100</p84>
       <p85>100</p85>
       <p86>100</p86>
       <p87>100</p87>
       <p88>100</p88>
       <p89>100</p89>
       <p90>100</p90>
       <p91>100</p91>
       <p92>100</p92>
       <p93>100</p93>
       <p94>100</p94>
       <p95>100</p95>
       <p96>100</p96>
       <p97>100</p97>
       <p98>100</p98>
       <p99>100</p99>
       <p100>100</p100>
       <p101>100</p101>
       <p102>100</p102>
       <p103>100</p103>
       <p104>100</p104>
       <p105>100</p105>
       <p106>100</p106>
       <p107>100</p107>
       <p108>100</p108>
       <p109>100</p109>
       <p110>100</p110>
       <p111>100</p111>
       <p112>100</p112>
       <p113>100</p113>
       <p114>100</p114>
       <p115>100</p115>
       <p116>100</p116>
       <p117>100</p117>
       <p118>100</p118>
       <p119>100</p119>
       <p120>100</p120>
       <p121>100</p121>
       <p122>100</p122>
       <p123>100</p123>
       <p124>100</p124>
       <p125>100</p125>
       <p126>100</p126>
       <p127>100</p127>
       <p128>100</p128>
       <p129>100</p129>
       <p130>100</p130>
       <rect1498></rect1498>
       <pageno4></pageno4>
       <pages4></pages4>
       <p131>100</p131>
       <p132>100</p132>
       <p133>100</p133>
       <p134>100</p134>
       <p135>100</p135>
       <p136>100</p136>
       <p137>100</p137>
       <p138>100</p138>
       <p139>100</p139>
       <p140>100</p140>
       <p141>100</p141>
       <p142>100</p142>
       <p143>100</p143>
       <p144>100</p144>
       <p145>100</p145>
       <p146>100</p146>
       <p147>100</p147>
       <p148>100</p148>
       <p149>100</p149>
       <p150>100</p150>
       <p151>100</p151>
       <p152>100</p152>
       <p153>100</p153>
       <p154>100</p154>
       <p155>100</p155>
       <p156>100</p156>
       <p157>100</p157>
       <p158>100</p158>
       <p159>100</p159>
       <p160>100</p160>
       <p161>100</p161>
       <p162>100</p162>
       <p163>100</p163>
       <p164>100</p164>
       <p165>100</p165>
       <p166>100</p166>
       <p167>100</p167>
       <p168>100</p168>
       <p169>100</p169>
       <p172>100</p172>
       <p173>100</p173>
       <rect1499></rect1499>
       <pageno5></pageno5>
       <pages5></pages5>
       <p175>100</p175>
       <p178>100</p178>
       <p179>100</p179>
       <p180>100</p180>
       <p181>100</p181>
       <p183>100</p183>
       <p184>100</p184>
       <p185>100</p185>
       <p187>100</p187>
       <p188>100</p188>
       <p189>100</p189>
       <p191>100</p191>
       <p192>100</p192>
       <p193>100</p193>
       <p195>100</p195>
       <p196>100</p196>
       <p197>100</p197>
       <p199>100</p199>
       <p200>100</p200>
       <p201>100</p201>
       <p203>100</p203>
       <p204>100</p204>
       <p205>100</p205>
       <p207>100</p207>
       <p208>100</p208>
       <p209>100</p209>
       <p211>100</p211>
       <p212>100</p212>
       <p213>100</p213>
       <p215>100</p215>
       <p216>100</p216>
       <p217>100</p217>
       <p219>100</p219>
       <p220>100</p220>
       <p221>100</p221>
       <p223>100</p223>
       <p224>100</p224>
       <p225>100</p225>
       <p227>100</p227>
       <p228>100</p228>
       <p229>100</p229>
       <p231>100</p231>
       <p232>100</p232>
       <p233>100</p233>
       <p235>100</p235>
       <p236>100</p236>
       <p237>100</p237>
       <p239>100</p239>
       <p240>100</p240>
       <p241>100</p241>
       <p243>100</p243>
       <p244>100</p244>
       <p245>100</p245>
       <p247>100</p247>
       <p248>100</p248>
       <p249>100</p249>
       <p251>100</p251>
       <p252>100</p252>
       <p253>100</p253>
       <p255>100</p255>
       <p256>100</p256>
       <p257>100</p257>
       <p259>100</p259>
       <p260>100</p260>
       <p261>100</p261>
       <p263>100</p263>
       <p264>100</p264>
       <p265>100</p265>
       <rect1500></rect1500>
       <pageno6></pageno6>
       <pages6></pages6>
       <p267>100</p267>
       <p268>100</p268>
       <p269>100</p269>
       <p271>100</p271>
       <p272>100</p272>
       <p273>100</p273>
       <p275>100</p275>
       <p276>100</p276>
       <p277>100</p277>
       <p279>100</p279>
       <p280>100</p280>
       <p281>100</p281>
       <p283>100</p283>
       <p284>100</p284>
       <p285>100</p285>
       <p287>100</p287>
       <p288>100</p288>
       <p289>100</p289>
       <p291>100</p291>
       <p292>100</p292>
       <p293>100</p293>
       <p295>100</p295>
       <p296>100</p296>
       <p297>100</p297>
       <p299>100</p299>
       <p300>100</p300>
       <p301>100</p301>
       <p303>100</p303>
       <p304>100</p304>
       <p305>100</p305>
       <p307>100</p307>
       <p308>100</p308>
       <p309>100</p309>
       <p311>100</p311>
       <p312>100</p312>
       <p313>100</p313>
       <p315>100</p315>
       <p316>100</p316>
       <p317>100</p317>
       <p319>100</p319>
       <p320>100</p320>
       <p321>100</p321>
       <p323>100</p323>
       <p324>100</p324>
       <p325>100</p325>
       <p327>100</p327>
       <p328>100</p328>
       <p329>100</p329>
       <p331>100</p331>
       <p332>100</p332>
       <p333>100</p333>
       <p335>100</p335>
       <p336>100</p336>
       <p337>100</p337>
       <p339>100</p339>
       <p340>100</p340>
       <p341>100</p341>
       <p343>100</p343>
       <p344>100</p344>
       <p345>100</p345>
       <p347>100</p347>
       <p348>100</p348>
       <p349>100</p349>
       <p351>100</p351>
       <p352>100</p352>
       <p353>100</p353>
       <p355>100</p355>
       <p356>100</p356>
       <p357>100</p357>
       <p359>100</p359>
       <p360>100</p360>
       <p361>100</p361>
       <rect1501></rect1501>
       <pageno7></pageno7>
       <pages7></pages7>
       <p363>100</p363>
       <p364>100</p364>
       <p365>100</p365>
       <p366>100</p366>
       <p367>100</p367>
       <p368>100</p368>
       <p369>100</p369>
       <p370>100</p370>
       <p371>100</p371>
       <p372>100</p372>
       <p373>100</p373>
       <p374>100</p374>
       <p375>100</p375>
       <p376>100</p376>
       <p377>100</p377>
       <p378>100</p378>
       <p379>100</p379>
       <p380>100</p380>
       <p381>100</p381>
       <p382>100</p382>
       <p383>100</p383>
       <p384>100</p384>
       <p385>100</p385>
       <p386>100</p386>
       <p387>100</p387>
       <p388>100</p388>
       <p389>100</p389>
       <p390>100</p390>
       <p391>100</p391>
       <p392>100</p392>
       <p393>100</p393>
       <p394>100</p394>
       <p395>100</p395>
       <p396>100</p396>
       <p397>100</p397>
       <p398>100</p398>
       <p399>100</p399>
       <p400>100</p400>
       <p401>100</p401>
       <p402>100</p402>
       <p403>100</p403>
       <p404>100</p404>
       <p405>100</p405>
       <p406>100</p406>
       <p407>100</p407>
       <p408>100</p408>
       <p409_>1</p409_>
       <rect1502></rect1502>
       <pageno8></pageno8>
       <pages8></pages8>
       <p410>to jest pole wielowierszowe</p410>
       <p411>100</p411>
       <p412>100</p412>
       <p413>100</p413>
       <p414>100</p414>
       <p415>100</p415>
       <rect1503></rect1503>
       <pageno9></pageno9>
       <pages9></pages9>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>