Pola formularza

Formularz: AKC-P (3) (archiwalny) Deklaracja o wysokości akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnikaPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>24956351</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[NIP]</p1>
       <p4>[miesiac]</p4>
       <p5>[rok]</p5>
       <p6_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p6_subfield_0>
       <p7_>[Wartość wyboru w polu p7. Dostępne wartości: 1 2 ]</p7_>
       <p8>[nazwaPelna]</p8>
       <p9>[KodKraju]</p9>
       <p10>[Wojewodztwo]</p10>
       <p11>[Powiat]</p11>
       <p12>[Gmina]</p12>
       <p13>[Ulica]</p13>
       <p14>[NrDomu]</p14>
       <p15>[NrLokalu]</p15>
       <p16>[Miejscowosc]</p16>
       <p17>[KodPocztowy]</p17>
       <p19>[pole wielowierszowe]</p19>
       <pA_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pA_1>
       <p20>[data]</p20>
       <p21>[Pole tekstowe]</p21>
       <p22>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p22>
       <p23>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p23>
       <p25>[pole wielowierszowe]</p25>
       <pA_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pA_2>
       <p26>[data]</p26>
       <p27>[Pole tekstowe]</p27>
       <p28>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p28>
       <p29>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p29>
       <p31>[pole wielowierszowe]</p31>
       <pA_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</pA_3>
       <p32>[data]</p32>
       <p33>[Pole tekstowe]</p33>
       <p34>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p34>
       <p35>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p35>
       <p37>[pole wielowierszowe]</p37>
       <pA_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</pA_4>
       <p38>[data]</p38>
       <p39>[Pole tekstowe]</p39>
       <p40>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p40>
       <p41>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p41>
       <p43>[pole wielowierszowe]</p43>
       <pA_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</pA_5>
       <p44>[data]</p44>
       <p45>[Pole tekstowe]</p45>
       <p46>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p46>
       <p47>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p47>
       <p49>[pole wielowierszowe]</p49>
       <pA_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</pA_6>
       <p50>[data]</p50>
       <p51>[Pole tekstowe]</p51>
       <p52>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p52>
       <p53>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p53>
       <p55>[pole wielowierszowe]</p55>
       <pA_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</pA_7>
       <p56>[data]</p56>
       <p57>[Pole tekstowe]</p57>
       <p58>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p58>
       <p59>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p59>
       <p61>[pole wielowierszowe]</p61>
       <pA_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</pA_8>
       <p62>[data]</p62>
       <p63>[Pole tekstowe]</p63>
       <p64>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p64>
       <p65>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p65>
       <p67>[pole wielowierszowe]</p67>
       <pA_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</pA_9>
       <p68>[data]</p68>
       <p69>[Pole tekstowe]</p69>
       <p70>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p70>
       <p71>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p71>
       <p73>[pole wielowierszowe]</p73>
       <pA_10>[Pole integer - wartość liczbowa]</pA_10>
       <p74>[data]</p74>
       <p75>[Pole tekstowe]</p75>
       <p76>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p76>
       <p77>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p77>
       <p79>[pole wielowierszowe]</p79>
       <pA_11>[Pole integer - wartość liczbowa]</pA_11>
       <p80>[data]</p80>
       <p81>[Pole tekstowe]</p81>
       <p82>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p82>
       <p83>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p83>
       <p86>[pierwszeImie]</p86>
       <p87>[nazwisko]</p87>
       <p88>[Data wypełnienia]</p88>
       <p90_1>[Telefon]</p90_1>
       <p90_2>[Mail]</p90_2>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>AKC-P (3)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>24956351</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>8875155741</p1>
       <p4>9</p4>
       <p5></p5>
       <p6_subfield_0>3022</p6_subfield_0>
       <p7_>1</p7_>
       <p8>Pełna nazwa testowa</p8>
       <p9>PL</p9>
       <p10>wielkopolskie</p10>
       <p11>poznański</p11>
       <p12>Poznań</p12>
       <p13>Strzelecka</p13>
       <p14>1</p14>
       <p15>1</p15>
       <p16>Poznań</p16>
       <p17>61-155</p17>
       <p19>to jest pole wielowierszowe</p19>
       <pA_1>10</pA_1>
       <p20>30-10-1990</p20>
       <p21>test pola tekstowego</p21>
       <p22>10</p22>
       <p23>20</p23>
       <p25>to jest pole wielowierszowe</p25>
       <pA_2>10</pA_2>
       <p26>30-10-1990</p26>
       <p27>test pola tekstowego</p27>
       <p28>10</p28>
       <p29>20</p29>
       <p31>to jest pole wielowierszowe</p31>
       <pA_3>10</pA_3>
       <p32>30-10-1990</p32>
       <p33>test pola tekstowego</p33>
       <p34>10</p34>
       <p35>20</p35>
       <p37>to jest pole wielowierszowe</p37>
       <pA_4>10</pA_4>
       <p38>30-10-1990</p38>
       <p39>test pola tekstowego</p39>
       <p40>10</p40>
       <p41>20</p41>
       <p43>to jest pole wielowierszowe</p43>
       <pA_5>10</pA_5>
       <p44>30-10-1990</p44>
       <p45>test pola tekstowego</p45>
       <p46>10</p46>
       <p47>20</p47>
       <p49>to jest pole wielowierszowe</p49>
       <pA_6>10</pA_6>
       <p50>30-10-1990</p50>
       <p51>test pola tekstowego</p51>
       <p52>10</p52>
       <p53>20</p53>
       <p55>to jest pole wielowierszowe</p55>
       <pA_7>10</pA_7>
       <p56>30-10-1990</p56>
       <p57>test pola tekstowego</p57>
       <p58>10</p58>
       <p59>20</p59>
       <p61>to jest pole wielowierszowe</p61>
       <pA_8>10</pA_8>
       <p62>30-10-1990</p62>
       <p63>test pola tekstowego</p63>
       <p64>10</p64>
       <p65>20</p65>
       <p67>to jest pole wielowierszowe</p67>
       <pA_9>10</pA_9>
       <p68>30-10-1990</p68>
       <p69>test pola tekstowego</p69>
       <p70>10</p70>
       <p71>20</p71>
       <p73>to jest pole wielowierszowe</p73>
       <pA_10>10</pA_10>
       <p74>30-10-1990</p74>
       <p75>test pola tekstowego</p75>
       <p76>10</p76>
       <p77>20</p77>
       <p79>to jest pole wielowierszowe</p79>
       <pA_11>10</pA_11>
       <p80>30-10-1990</p80>
       <p81>test pola tekstowego</p81>
       <p82>10</p82>
       <p83>20</p83>
       <p86>Jan</p86>
       <p87>Kowalski</p87>
       <p88>30-10-2014</p88>
       <p90_1>500600400</p90_1>
       <p90_2>test@test.pl</p90_2>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>