Pola formularza

Formularz: PB-17a Wniosek o pozwolenie na użytkowanie przed wykonaniem wszystkich robót budowlanychPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>24991605</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_subfield_0>[ID Urzędu Miasta z bazy danych programu fillup]</p1_subfield_0>
       <p1_subfield_1>[ID Starostwa Powiatowego z bazy programu fillup]</p1_subfield_1>
       <rect1111>[Pole powtarzalne]</rect1111>
       <p2_1_1>[pole wielowierszowe]</p2_1_1>
       <p2_1_2>[KodKraju]</p2_1_2>
       <p2_1_3>[Wojewodztwo]</p2_1_3>
       <p2_1_4>[Powiat]</p2_1_4>
       <p2_1_5>[Gmina]</p2_1_5>
       <p2_1_6>[Ulica]</p2_1_6>
       <p2_1_7>[NrDomu]</p2_1_7>
       <p2_1_8>[NrLokalu]</p2_1_8>
       <p2_1_9>[Miejscowosc]</p2_1_9>
       <p2_1_10>[KodPocztowy]</p2_1_10>
       <p2_1_11>[Poczta]</p2_1_11>
       <p2_1_12>[Mail]</p2_1_12>
       <p2_1_13>[Telefon]</p2_1_13>
       <p2_2_1>[KrajKor]</p2_2_1>
       <p2_2_2>[WojewodztwoKor]</p2_2_2>
       <p2_2_3>[PowiatKor]</p2_2_3>
       <p2_2_4>[GminaKor]</p2_2_4>
       <p2_2_5>[UlicaKor]</p2_2_5>
       <p2_2_6>[NrDomuKor]</p2_2_6>
       <p2_2_7>[NrLokaluKor]</p2_2_7>
       <p2_2_8>[MiejscowoscKor]</p2_2_8>
       <p2_2_9>[KodPocztowyKor]</p2_2_9>
       <p2_2_10>[PocztaKor]</p2_2_10>
       <p2_2_11>[MailEPUAP]</p2_2_11>
       <rect1497>[Pole podziału sekcji]</rect1497>
       <p3_1_>[Wartość wyboru w polu p3_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_1_>
       <rect1500>[Pole powtarzalne]</rect1500>
       <p3_2_subfield_0>[imię]</p3_2_subfield_0>
       <p3_2_subfield_1>[nazwisko]</p3_2_subfield_1>
       <p3_3>[KodKraju]</p3_3>
       <p3_4>[Wojewodztwo]</p3_4>
       <p3_5>[Powiat]</p3_5>
       <p3_6>[Gmina]</p3_6>
       <p3_7>[Ulica]</p3_7>
       <p3_8>[NrDomu]</p3_8>
       <p3_9>[NrLokalu]</p3_9>
       <p3_10>[Miejscowosc]</p3_10>
       <p3_11>[KodPocztowy]</p3_11>
       <p3_12>[Poczta]</p3_12>
       <p3_13>[MailEPUAP]</p3_13>
       <p3_14>[Mail]</p3_14>
       <p3_15>[Telefon]</p3_15>
       <rect1499>[Koniec strony]</rect1499>
       <rect215>[Nagłówek]</rect215>
       <p4_1>[Pole tekstowe]</p4_1>
       <p4_2>[data]</p4_2>
       <p4_3>[Pole tekstowe]</p4_3>
       <p4_4>[Pole tekstowe]</p4_4>
       <p5_1>[pole wielowierszowe]</p5_1>
       <p6_1>[pole wielowierszowe]</p6_1>
       <pD1>[Wojewodztwo]</pD1>
       <rect1690>[Pole powtarzalne]</rect1690>
       <pD2>[Powiat]</pD2>
       <pD3>[Gmina]</pD3>
       <pD4>[Ulica]</pD4>
       <pD5>[NrDomu]</pD5>
       <pD6>[Miejscowosc]</pD6>
       <pD7>[KodPocztowy]</pD7>
       <pD8>[Pole tekstowe]</pD8>
       <rect1429>[Pole podziału sekcji]</rect1429>
       <p8_>[Wartość wyboru w polu p8. Dostępne wartości: 1 2 ]</p8_>
       <p9_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p9_1>
       <p9_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p9_2>
       <p9_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p9_3>
       <p9_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p9_4>
       <p9_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p9_5>
       <p9_6>[pole wielowierszowe]</p9_6>
       <p9_7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p9_7>
       <p9_8>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p9_8>
       <p9_9>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p9_9>
       <p9_10>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p9_10>
       <p9_11>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p9_11>
       <p9_12>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p9_12>
       <p9_13>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p9_13>
       <p9_14>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p9_14>
       <p9_15>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p9_15>
       <p9_16>[Pole tekstowe]</p9_16>
       <p10>[Data wypełnienia]</p10>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>PB-17a</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>24991605</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_subfield_0>5670</p1_subfield_0>
       <p1_subfield_1>194</p1_subfield_1>
       <rect1111></rect1111>
       <p2_1_1>to jest pole wielowierszowe</p2_1_1>
       <p2_1_2>PL</p2_1_2>
       <p2_1_3>wielkopolskie</p2_1_3>
       <p2_1_4>poznański</p2_1_4>
       <p2_1_5>Poznań</p2_1_5>
       <p2_1_6>Strzelecka</p2_1_6>
       <p2_1_7>1</p2_1_7>
       <p2_1_8>1</p2_1_8>
       <p2_1_9>Poznań</p2_1_9>
       <p2_1_10>61-155</p2_1_10>
       <p2_1_11>Poznań</p2_1_11>
       <p2_1_12>test@test.pl</p2_1_12>
       <p2_1_13>500600400</p2_1_13>
       <p2_2_1>PL</p2_2_1>
       <p2_2_2>wielkopolskie</p2_2_2>
       <p2_2_3>poznański</p2_2_3>
       <p2_2_4>Poznań</p2_2_4>
       <p2_2_5>Półwiejska</p2_2_5>
       <p2_2_6>1</p2_2_6>
       <p2_2_7>1</p2_2_7>
       <p2_2_8>Poznań</p2_2_8>
       <p2_2_9>61-155</p2_2_9>
       <p2_2_10>Poznań</p2_2_10>
       <p2_2_11>test@test.pl</p2_2_11>
       <rect1497></rect1497>
       <p3_1_>1</p3_1_>
       <rect1500></rect1500>
       <p3_2_subfield_0>Jan</p3_2_subfield_0>
       <p3_2_subfield_1>Kowalski</p3_2_subfield_1>
       <p3_3>PL</p3_3>
       <p3_4>wielkopolskie</p3_4>
       <p3_5>poznański</p3_5>
       <p3_6>Poznań</p3_6>
       <p3_7>Strzelecka</p3_7>
       <p3_8>1</p3_8>
       <p3_9>1</p3_9>
       <p3_10>Poznań</p3_10>
       <p3_11>61-155</p3_11>
       <p3_12>Poznań</p3_12>
       <p3_13>test@test.pl</p3_13>
       <p3_14>test@test.pl</p3_14>
       <p3_15>500600400</p3_15>
       <rect1499></rect1499>
       <rect215></rect215>
       <p4_1>test pola tekstowego</p4_1>
       <p4_2>30-10-1990</p4_2>
       <p4_3>test pola tekstowego</p4_3>
       <p4_4>test pola tekstowego</p4_4>
       <p5_1>to jest pole wielowierszowe</p5_1>
       <p6_1>to jest pole wielowierszowe</p6_1>
       <pD1>wielkopolskie</pD1>
       <rect1690></rect1690>
       <pD2>poznański</pD2>
       <pD3>Poznań</pD3>
       <pD4>Strzelecka</pD4>
       <pD5>1</pD5>
       <pD6>Poznań</pD6>
       <pD7>61-155</pD7>
       <pD8>test pola tekstowego</pD8>
       <rect1429></rect1429>
       <p8_>1</p8_>
       <p9_1>1</p9_1>
       <p9_2>1</p9_2>
       <p9_3>1</p9_3>
       <p9_4>1</p9_4>
       <p9_5>1</p9_5>
       <p9_6>to jest pole wielowierszowe</p9_6>
       <p9_7>1</p9_7>
       <p9_8>1</p9_8>
       <p9_9>1</p9_9>
       <p9_10>1</p9_10>
       <p9_11>1</p9_11>
       <p9_12>1</p9_12>
       <p9_13>1</p9_13>
       <p9_14>1</p9_14>
       <p9_15>1</p9_15>
       <p9_16>test pola tekstowego</p9_16>
       <p10>30-10-2014</p10>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>