Pola formularza

Formularz: VAT-R (15) (archiwalny) Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usługImport danych w formacie XML e-Deklaracji

 • Dane tego formularza można wczytać za pomocą XML z systemu e-Deklaracji. Link do pliku XSD: http://crd.gov.pl/wzor/2021/07/05/10743/schemat.xsd

Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>25012906</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[NIP]</p1>
       <p4_>[Wartość wyboru w polu p4. Dostępne wartości: 1 2 ]</p4_>
       <p5>[pole wielowierszowe]</p5>
       <p6>[pole wielowierszowe]</p6>
       <p7>[kraj]</p7>
       <p8_>[Wartość wyboru w polu p8. Dostępne wartości: 1 2 ]</p8_>
       <p9_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p9_subfield_0>
       <p10_>[Wartość wyboru w polu p10. Dostępne wartości: 1 2 ]</p10_>
       <p10000>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p10000>
       <p11_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p11_subfield_>
       <p11_subfield_4>[nazwa pełna]</p11_subfield_4>
       <p11_subfield_2>[nazwisko]</p11_subfield_2>
       <p11_subfield_1>[imię]</p11_subfield_1>
       <p11_subfield_3>[drugie imię]</p11_subfield_3>
       <p12_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p12_subfield_>
       <p12_subfield_3>[nazwa skrócona]</p12_subfield_3>
       <p12_subfield_1>[imię ojca]</p12_subfield_1>
       <p12_subfield_2>[imię matki]</p12_subfield_2>
       <p13>[PESEL]</p13>
       <p14_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p14_subfield_>
       <p14_subfield_2>[data rozp. działalności]</p14_subfield_2>
       <p14_subfield_1>[data urodzenia]</p14_subfield_1>
       <p15>[KodKraju]</p15>
       <p16>[Wojewodztwo]</p16>
       <p17>[Powiat]</p17>
       <p18>[Gmina]</p18>
       <p19>[Ulica]</p19>
       <p20>[NrDomu]</p20>
       <p21>[NrLokalu]</p21>
       <p22>[Miejscowosc]</p22>
       <p23>[KodPocztowy]</p23>
       <p24>[Pole tekstowe]</p24>
       <p25>[kraj]</p25>
       <pC1_26>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pC1_26>
       <pC1_27>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pC1_27>
       <p39>[data]</p39>
       <pC1_28>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pC1_28>
       <pC1_29>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pC1_29>
       <pC1_30>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pC1_30>
       <pC1_31>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pC1_31>
       <pC1_32>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pC1_32>
       <pC1_33>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pC1_33>
       <pC1_34>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pC1_34>
       <pC1_35>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pC1_35>
       <pC1_36>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pC1_36>
       <pC1_37>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pC1_37>
       <pC1_38>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pC1_38>
       <p40_>[Wartość wyboru w polu p40. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p40_>
       <p41> / 1 / 2 / 3 / 4</p41>
       <p42>[rok]</p42>
       <p43>[miesiac]</p43>
       <p44>[rok]</p44>
       <p45_>[Wartość wyboru w polu p45. Dostępne wartości: 1 2 ]</p45_>
       <p46> / 1 / 2 / 3 / 4</p46>
       <p47>[rok]</p47>
       <p48_>[Wartość wyboru w polu p48. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p48_>
       <p49>[miesiac]</p49>
       <p50>[rok]</p50>
       <pC2_51>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pC2_51>
       <pC2_52>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pC2_52>
       <p55> / 1 / 2 / 3 / 4</p55>
       <p56>[rok]</p56>
       <pC2_53>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pC2_53>
       <p57>[miesiac]</p57>
       <p58>[rok]</p58>
       <pC2_54>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pC2_54>
       <pC3_59>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pC3_59>
       <pC3_60>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pC3_60>
       <pC3_61>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pC3_61>
       <p62>[data]</p62>
       <p63>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p63>
       <p64>[data]</p64>
       <p65_>[Wartość wyboru w polu p65. Dostępne wartości: 1 2 ]</p65_>
       <p66>[pierwszeImiePrzedst]</p66>
       <p67>[nazwiskoPrzedst]</p67>
       <p68>[telefonPrzedst]</p68>
       <p69>[mailPrzedst]</p69>
       <p70>[Data wypełnienia]</p70>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>VAT-R (15)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>25012906</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>8875155741</p1>
       <p4_>1</p4_>
       <p5>to jest pole wielowierszowe</p5>
       <p6>to jest pole wielowierszowe</p6>
       <p7>PL</p7>
       <p8_>1</p8_>
       <p9_subfield_0>3022</p9_subfield_0>
       <p10_>1</p10_>
       <p10000>1</p10000>
       <p11_subfield_>2</p11_subfield_>
       <p11_subfield_4>Pełna nazwa testowa</p11_subfield_4>
       <p11_subfield_2>Kowalski</p11_subfield_2>
       <p11_subfield_1>Jan</p11_subfield_1>
       <p11_subfield_3>Stefan</p11_subfield_3>
       <p12_subfield_>2</p12_subfield_>
       <p12_subfield_3>nazwa testowa</p12_subfield_3>
       <p12_subfield_1>Stefan</p12_subfield_1>
       <p12_subfield_2>Danuta</p12_subfield_2>
       <p13>23050608219</p13>
       <p14_subfield_>2</p14_subfield_>
       <p14_subfield_2>30-10-1990</p14_subfield_2>
       <p14_subfield_1>30-10-1985</p14_subfield_1>
       <p15>PL</p15>
       <p16>wielkopolskie</p16>
       <p17>poznański</p17>
       <p18>Poznań</p18>
       <p19>Strzelecka</p19>
       <p20>1</p20>
       <p21>1</p21>
       <p22>Poznań</p22>
       <p23>61-155</p23>
       <p24>test pola tekstowego</p24>
       <p25>PL</p25>
       <pC1_26>1</pC1_26>
       <pC1_27>1</pC1_27>
       <p39>30-10-1990</p39>
       <pC1_28>1</pC1_28>
       <pC1_29>1</pC1_29>
       <pC1_30>1</pC1_30>
       <pC1_31>1</pC1_31>
       <pC1_32>1</pC1_32>
       <pC1_33>1</pC1_33>
       <pC1_34>1</pC1_34>
       <pC1_35>1</pC1_35>
       <pC1_36>1</pC1_36>
       <pC1_37>1</pC1_37>
       <pC1_38>1</pC1_38>
       <p40_>1</p40_>
       <p41></p41>
       <p42></p42>
       <p43>9</p43>
       <p44></p44>
       <p45_>1</p45_>
       <p46></p46>
       <p47></p47>
       <p48_>1</p48_>
       <p49>9</p49>
       <p50></p50>
       <pC2_51>1</pC2_51>
       <pC2_52>1</pC2_52>
       <p55></p55>
       <p56></p56>
       <pC2_53>1</pC2_53>
       <p57>9</p57>
       <p58></p58>
       <pC2_54>1</pC2_54>
       <pC3_59>1</pC3_59>
       <pC3_60>1</pC3_60>
       <pC3_61>1</pC3_61>
       <p62>30-10-1990</p62>
       <p63>1</p63>
       <p64>30-10-1990</p64>
       <p65_>1</p65_>
       <p66>Krzysztof</p66>
       <p67>Kowalczyk</p67>
       <p68>500600888</p68>
       <p69>krzysztof@kowalczyk.pl</p69>
       <p70>30-10-2014</p70>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>