Pola formularza

Formularz: KRS-W-OPP Działalność pożytku publicznego - załącznik do wniosku o rejestrację lub zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze SądowymPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>25017389</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[pole wielowierszowe]</p1>
       <pI_1_1_3>[pole wielowierszowe]</pI_1_1_3>
       <pI_1_1_1_>[Wartość wyboru w polu pI_1_1_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</pI_1_1_1_>
       <pI_1_1_2>[Pole tekstowe]</pI_1_1_2>
       <pI_1_2_3>[pole wielowierszowe]</pI_1_2_3>
       <pI_1_2_1_>[Wartość wyboru w polu pI_1_2_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</pI_1_2_1_>
       <pI_1_2_2>[Pole tekstowe]</pI_1_2_2>
       <pI_1_3_3>[pole wielowierszowe]</pI_1_3_3>
       <pI_1_3_1_>[Wartość wyboru w polu pI_1_3_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</pI_1_3_1_>
       <pI_1_3_2>[Pole tekstowe]</pI_1_3_2>
       <pI_1_4_3>[pole wielowierszowe]</pI_1_4_3>
       <pI_1_4_1_>[Wartość wyboru w polu pI_1_4_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</pI_1_4_1_>
       <pI_1_4_2>[Pole tekstowe]</pI_1_4_2>
       <pI_1_5_3>[pole wielowierszowe]</pI_1_5_3>
       <pI_1_5_1_>[Wartość wyboru w polu pI_1_5_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</pI_1_5_1_>
       <pI_1_5_2>[Pole tekstowe]</pI_1_5_2>
       <pI_1_6_3>[pole wielowierszowe]</pI_1_6_3>
       <pI_1_6_1_>[Wartość wyboru w polu pI_1_6_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</pI_1_6_1_>
       <pI_1_6_2>[Pole tekstowe]</pI_1_6_2>
       <pI_1_7_3>[pole wielowierszowe]</pI_1_7_3>
       <pI_1_7_1_>[Wartość wyboru w polu pI_1_7_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</pI_1_7_1_>
       <pI_1_7_2>[Pole tekstowe]</pI_1_7_2>
       <pI_1_8_3>[pole wielowierszowe]</pI_1_8_3>
       <pI_1_8_1_>[Wartość wyboru w polu pI_1_8_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</pI_1_8_1_>
       <pI_1_8_2>[Pole tekstowe]</pI_1_8_2>
       <pI_1_9_3>[pole wielowierszowe]</pI_1_9_3>
       <pI_1_9_1_>[Wartość wyboru w polu pI_1_9_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</pI_1_9_1_>
       <pI_1_9_2>[Pole tekstowe]</pI_1_9_2>
       <pI_1_10_3>[pole wielowierszowe]</pI_1_10_3>
       <pI_1_10_1_>[Wartość wyboru w polu pI_1_10_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</pI_1_10_1_>
       <pI_1_10_2>[Pole tekstowe]</pI_1_10_2>
       <pI_1_11_3>[pole wielowierszowe]</pI_1_11_3>
       <pI_1_11_1_>[Wartość wyboru w polu pI_1_11_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</pI_1_11_1_>
       <pI_1_11_2>[Pole tekstowe]</pI_1_11_2>
       <pI_1_12_3>[pole wielowierszowe]</pI_1_12_3>
       <pI_1_12_1_>[Wartość wyboru w polu pI_1_12_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</pI_1_12_1_>
       <pI_1_12_2>[Pole tekstowe]</pI_1_12_2>
       <pI_1_13_3>[pole wielowierszowe]</pI_1_13_3>
       <pI_1_13_1_>[Wartość wyboru w polu pI_1_13_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</pI_1_13_1_>
       <pI_1_13_2>[Pole tekstowe]</pI_1_13_2>
       <pI_1_14_3>[pole wielowierszowe]</pI_1_14_3>
       <pI_1_14_1_>[Wartość wyboru w polu pI_1_14_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</pI_1_14_1_>
       <pI_1_14_2>[Pole tekstowe]</pI_1_14_2>
       <pI_1_15_3>[pole wielowierszowe]</pI_1_15_3>
       <pI_1_15_1_>[Wartość wyboru w polu pI_1_15_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</pI_1_15_1_>
       <pI_1_15_2>[Pole tekstowe]</pI_1_15_2>
       <pI_1_16_3>[pole wielowierszowe]</pI_1_16_3>
       <pI_1_16_1_>[Wartość wyboru w polu pI_1_16_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</pI_1_16_1_>
       <pI_1_16_2>[Pole tekstowe]</pI_1_16_2>
       <pI_1_17_3>[pole wielowierszowe]</pI_1_17_3>
       <pI_1_17_1_>[Wartość wyboru w polu pI_1_17_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</pI_1_17_1_>
       <pI_1_17_2>[Pole tekstowe]</pI_1_17_2>
       <pII_1>[pole wielowierszowe]</pII_1>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>KRS-W-OPP</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>25017389</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>to jest pole wielowierszowe</p1>
       <pI_1_1_3>to jest pole wielowierszowe</pI_1_1_3>
       <pI_1_1_1_>1</pI_1_1_1_>
       <pI_1_1_2>test pola tekstowego</pI_1_1_2>
       <pI_1_2_3>to jest pole wielowierszowe</pI_1_2_3>
       <pI_1_2_1_>1</pI_1_2_1_>
       <pI_1_2_2>test pola tekstowego</pI_1_2_2>
       <pI_1_3_3>to jest pole wielowierszowe</pI_1_3_3>
       <pI_1_3_1_>1</pI_1_3_1_>
       <pI_1_3_2>test pola tekstowego</pI_1_3_2>
       <pI_1_4_3>to jest pole wielowierszowe</pI_1_4_3>
       <pI_1_4_1_>1</pI_1_4_1_>
       <pI_1_4_2>test pola tekstowego</pI_1_4_2>
       <pI_1_5_3>to jest pole wielowierszowe</pI_1_5_3>
       <pI_1_5_1_>1</pI_1_5_1_>
       <pI_1_5_2>test pola tekstowego</pI_1_5_2>
       <pI_1_6_3>to jest pole wielowierszowe</pI_1_6_3>
       <pI_1_6_1_>1</pI_1_6_1_>
       <pI_1_6_2>test pola tekstowego</pI_1_6_2>
       <pI_1_7_3>to jest pole wielowierszowe</pI_1_7_3>
       <pI_1_7_1_>1</pI_1_7_1_>
       <pI_1_7_2>test pola tekstowego</pI_1_7_2>
       <pI_1_8_3>to jest pole wielowierszowe</pI_1_8_3>
       <pI_1_8_1_>1</pI_1_8_1_>
       <pI_1_8_2>test pola tekstowego</pI_1_8_2>
       <pI_1_9_3>to jest pole wielowierszowe</pI_1_9_3>
       <pI_1_9_1_>1</pI_1_9_1_>
       <pI_1_9_2>test pola tekstowego</pI_1_9_2>
       <pI_1_10_3>to jest pole wielowierszowe</pI_1_10_3>
       <pI_1_10_1_>1</pI_1_10_1_>
       <pI_1_10_2>test pola tekstowego</pI_1_10_2>
       <pI_1_11_3>to jest pole wielowierszowe</pI_1_11_3>
       <pI_1_11_1_>1</pI_1_11_1_>
       <pI_1_11_2>test pola tekstowego</pI_1_11_2>
       <pI_1_12_3>to jest pole wielowierszowe</pI_1_12_3>
       <pI_1_12_1_>1</pI_1_12_1_>
       <pI_1_12_2>test pola tekstowego</pI_1_12_2>
       <pI_1_13_3>to jest pole wielowierszowe</pI_1_13_3>
       <pI_1_13_1_>1</pI_1_13_1_>
       <pI_1_13_2>test pola tekstowego</pI_1_13_2>
       <pI_1_14_3>to jest pole wielowierszowe</pI_1_14_3>
       <pI_1_14_1_>1</pI_1_14_1_>
       <pI_1_14_2>test pola tekstowego</pI_1_14_2>
       <pI_1_15_3>to jest pole wielowierszowe</pI_1_15_3>
       <pI_1_15_1_>1</pI_1_15_1_>
       <pI_1_15_2>test pola tekstowego</pI_1_15_2>
       <pI_1_16_3>to jest pole wielowierszowe</pI_1_16_3>
       <pI_1_16_1_>1</pI_1_16_1_>
       <pI_1_16_2>test pola tekstowego</pI_1_16_2>
       <pI_1_17_3>to jest pole wielowierszowe</pI_1_17_3>
       <pI_1_17_1_>1</pI_1_17_1_>
       <pI_1_17_2>test pola tekstowego</pI_1_17_2>
       <pII_1>to jest pole wielowierszowe</pII_1>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>