Pola formularza

Formularz: KRS-ZK Zmiana - organy podmiotu - załącznik do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze SądowymPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>25060554</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0>[nazwaPelna]</p0>
       <p1_1_>[Wartość wyboru w polu p1_1. Dostępne wartości: 1 3 ]</p1_1_>
       <pI2_>[Wartość wyboru w polu pI2. Dostępne wartości: 2 ]</pI2_>
       <p2_2_>[Wartość wyboru w polu p2_2. Dostępne wartości: 1 3 2 4 5 ]</p2_2_>
       <p2_3>[nazwaPelna]</p2_3>
       <p2_4>[pole wielowierszowe]</p2_4>
       <p3_1_>[Wartość wyboru w polu p3_1. Dostępne wartości: 1 3 2 4 1 2 3 1 ]</p3_1_>
       <p3_2_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p3_2_subfield_>
       <p3_2_subfield_3>[nazwa pełna]</p3_2_subfield_3>
       <p3_2_subfield_2>[pierwszy człon nazwiska]</p3_2_subfield_2>
       <p3_3>[nazwisko2]</p3_3>
       <p3_4>[pierwszeImie]</p3_4>
       <p3_5>[drugieImie]</p3_5>
       <p3_6>[PESEL]</p3_6>
       <p3_7_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p3_7_subfield_>
       <p3_7_subfield_3>[nazwa pełna]</p3_7_subfield_3>
       <p3_7_subfield_2>[pierwszy człon nazwiska]</p3_7_subfield_2>
       <p3_8>[nazwisko2]</p3_8>
       <p3_9>[pierwszeImie]</p3_9>
       <p3_10>[drugieImie]</p3_10>
       <p3_11>[PESEL]</p3_11>
       <p3_12>[Pole tekstowe]</p3_12>
       <p3_13_>[Wartość wyboru w polu p3_13. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p3_13_>
       <p3_14_>[Wartość wyboru w polu p3_14. Dostępne wartości: 1 ]</p3_14_>
       <p3_14_2>[data]</p3_14_2>
       <pCIV1>[pole wielowierszowe]</pCIV1>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>KRS-ZK</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>25060554</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0>Pełna nazwa testowa</p0>
       <p1_1_>1</p1_1_>
       <pI2_>1</pI2_>
       <p2_2_>1</p2_2_>
       <p2_3>Pełna nazwa testowa</p2_3>
       <p2_4>to jest pole wielowierszowe</p2_4>
       <p3_1_>1</p3_1_>
       <p3_2_subfield_>2</p3_2_subfield_>
       <p3_2_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p3_2_subfield_3>
       <p3_2_subfield_2>Kowalski</p3_2_subfield_2>
       <p3_3>Nowak</p3_3>
       <p3_4>Jan</p3_4>
       <p3_5>Stefan</p3_5>
       <p3_6>23050608219</p3_6>
       <p3_7_subfield_>2</p3_7_subfield_>
       <p3_7_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p3_7_subfield_3>
       <p3_7_subfield_2>Kowalski</p3_7_subfield_2>
       <p3_8>Nowak</p3_8>
       <p3_9>Jan</p3_9>
       <p3_10>Stefan</p3_10>
       <p3_11>23050608219</p3_11>
       <p3_12>test pola tekstowego</p3_12>
       <p3_13_>1</p3_13_>
       <p3_14_>1</p3_14_>
       <p3_14_2>30-10-1990</p3_14_2>
       <pCIV1>to jest pole wielowierszowe</pCIV1>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>