Pola formularza

Formularz: KRS-Z21 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz SPZOZ - organizacja pożytku publicznegoPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>25060785</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_1_subfield_0>[Numer identyfikacyjny Sądu]</p1_1_subfield_0>
       <p1_3>[WydzialGospodarczy]</p1_3>
       <p2>[Wojewodztwo]</p2>
       <p3>[Powiat]</p3>
       <p4>[Gmina]</p4>
       <p5>[Miejscowosc]</p5>
       <p6>[KRS]</p6>
       <p7_>[Wartość wyboru w polu p7. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p7_>
       <p8>[nazwaPelna]</p8>
       <p9>[REGON]</p9>
       <p10_>[Wartość wyboru w polu p10. Dostępne wartości: 1 2 ]</p10_>
       <p11_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p11_subfield_>
       <p11_subfield_2>[nazwa skrócona]</p11_subfield_2>
       <p11_subfield_1>[nazwisko]</p11_subfield_1>
       <p12>[pierwszeImie]</p12>
       <p13_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p13_subfield_>
       <p13_subfield_2>[nazwa skrócona]</p13_subfield_2>
       <p13_subfield_1>[nazwisko]</p13_subfield_1>
       <p14>[pierwszeImie]</p14>
       <p15>[UlicaKor]</p15>
       <p16>[NrDomuKor]</p16>
       <p17>[NrLokaluKor]</p17>
       <p18>[MiejscowoscKor]</p18>
       <p19>[KodPocztowyKor]</p19>
       <p20>[PocztaKor]</p20>
       <p21>[KrajKor]</p21>
       <p22_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p22_subfield_>
       <p22_subfield_2>[nazwa skrócona]</p22_subfield_2>
       <p22_subfield_1>[nazwisko]</p22_subfield_1>
       <p23>[pierwszeImie]</p23>
       <p24>[Ulica]</p24>
       <p25>[NrDomu]</p25>
       <p26>[NrLokalu]</p26>
       <p27>[Miejscowosc]</p27>
       <p28>[KodPocztowy]</p28>
       <p29>[Poczta]</p29>
       <p30>[KodKraju]</p30>
       <p31>[nazwaPelna]</p31>
       <p32>[Wojewodztwo]</p32>
       <p33>[Powiat]</p33>
       <p34>[Gmina]</p34>
       <p35>[Miejscowosc]</p35>
       <p36>[Ulica]</p36>
       <p37>[NrDomu]</p37>
       <p38>[NrLokalu]</p38>
       <p39>[KodPocztowy]</p39>
       <p40>[Poczta]</p40>
       <p41>[Pole tekstowe]</p41>
       <p42>[Pole tekstowe]</p42>
       <p43_1>[data]</p43_1>
       <p43_2>[pole wielowierszowe]</p43_2>
       <p44_>[Wartość wyboru w polu p44. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p44_>
       <pa_44>[Pole tekstowe]</pa_44>
       <p45>[Pole tekstowe]</p45>
       <p46_1>[pole wielowierszowe]</p46_1>
       <p46_2>[pole wielowierszowe]</p46_2>
       <pD1_1_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD1_1_1>
       <pD1_1_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD1_1_2>
       <pD1_1_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD1_1_3>
       <pD1_1_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD1_1_4>
       <pD1_1_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD1_1_5>
       <pD1_1_6_1>[Pole tekstowe]</pD1_1_6_1>
       <pD1_1_6_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD1_1_6_2>
       <pD1_1_7_1>[Pole tekstowe]</pD1_1_7_1>
       <pD1_1_7_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD1_1_7_2>
       <pD2_1_1>[Pole tekstowe]</pD2_1_1>
       <pD2_1_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD2_1_2>
       <pD2_1_3_>[Wartość wyboru w polu pD2_1_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD2_1_3_>
       <pD2_2_1>[Pole tekstowe]</pD2_2_1>
       <pD2_2_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD2_2_2>
       <pD2_2_3_>[Wartość wyboru w polu pD2_2_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD2_2_3_>
       <pD2_3_1>[Pole tekstowe]</pD2_3_1>
       <pD2_3_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD2_3_2>
       <pD2_3_3_>[Wartość wyboru w polu pD2_3_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD2_3_3_>
       <pD2_4_1>[Pole tekstowe]</pD2_4_1>
       <pD2_4_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD2_4_2>
       <pD2_4_3_>[Wartość wyboru w polu pD2_4_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD2_4_3_>
       <pD2_5_1>[Pole tekstowe]</pD2_5_1>
       <pD2_5_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD2_5_2>
       <pD2_5_3_>[Wartość wyboru w polu pD2_5_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD2_5_3_>
       <pD2_6_1>[Pole tekstowe]</pD2_6_1>
       <pD2_6_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD2_6_2>
       <pD2_6_3_>[Wartość wyboru w polu pD2_6_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD2_6_3_>
       <pD2_7_1>[Pole tekstowe]</pD2_7_1>
       <pD2_7_2>[Pole tekstowe]</pD2_7_2>
       <pD2_7_3_>[Wartość wyboru w polu pD2_7_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD2_7_3_>
       <pD2_8_1>[Pole tekstowe]</pD2_8_1>
       <pD2_8_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD2_8_2>
       <pD2_8_3_>[Wartość wyboru w polu pD2_8_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD2_8_3_>
       <pD2_1>[pole wielowierszowe]</pD2_1>
       <pD2_2>[Data wypełnienia]</pD2_2>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>KRS-Z21</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>25060785</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_1_subfield_0>25021</p1_1_subfield_0>
       <p1_3>XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego</p1_3>
       <p2>wielkopolskie</p2>
       <p3>poznański</p3>
       <p4>Poznań</p4>
       <p5>Poznań</p5>
       <p6>12345</p6>
       <p7_>1</p7_>
       <p8>Pełna nazwa testowa</p8>
       <p9>773461194</p9>
       <p10_>1</p10_>
       <p11_subfield_>2</p11_subfield_>
       <p11_subfield_2>nazwa testowa</p11_subfield_2>
       <p11_subfield_1>Kowalski</p11_subfield_1>
       <p12>Jan</p12>
       <p13_subfield_>2</p13_subfield_>
       <p13_subfield_2>nazwa testowa</p13_subfield_2>
       <p13_subfield_1>Kowalski</p13_subfield_1>
       <p14>Jan</p14>
       <p15>Półwiejska</p15>
       <p16>1</p16>
       <p17>1</p17>
       <p18>Poznań</p18>
       <p19>61-155</p19>
       <p20>Poznań</p20>
       <p21>PL</p21>
       <p22_subfield_>2</p22_subfield_>
       <p22_subfield_2>nazwa testowa</p22_subfield_2>
       <p22_subfield_1>Kowalski</p22_subfield_1>
       <p23>Jan</p23>
       <p24>Strzelecka</p24>
       <p25>1</p25>
       <p26>1</p26>
       <p27>Poznań</p27>
       <p28>61-155</p28>
       <p29>Poznań</p29>
       <p30>PL</p30>
       <p31>Pełna nazwa testowa</p31>
       <p32>wielkopolskie</p32>
       <p33>poznański</p33>
       <p34>Poznań</p34>
       <p35>Poznań</p35>
       <p36>Strzelecka</p36>
       <p37>1</p37>
       <p38>1</p38>
       <p39>61-155</p39>
       <p40>Poznań</p40>
       <p41>test pola tekstowego</p41>
       <p42>test pola tekstowego</p42>
       <p43_1>30-10-1990</p43_1>
       <p43_2>to jest pole wielowierszowe</p43_2>
       <p44_>1</p44_>
       <pa_44>test pola tekstowego</pa_44>
       <p45>test pola tekstowego</p45>
       <p46_1>to jest pole wielowierszowe</p46_1>
       <p46_2>to jest pole wielowierszowe</p46_2>
       <pD1_1_1>10</pD1_1_1>
       <pD1_1_2>10</pD1_1_2>
       <pD1_1_3>10</pD1_1_3>
       <pD1_1_4>10</pD1_1_4>
       <pD1_1_5>10</pD1_1_5>
       <pD1_1_6_1>test pola tekstowego</pD1_1_6_1>
       <pD1_1_6_2>10</pD1_1_6_2>
       <pD1_1_7_1>test pola tekstowego</pD1_1_7_1>
       <pD1_1_7_2>10</pD1_1_7_2>
       <pD2_1_1>test pola tekstowego</pD2_1_1>
       <pD2_1_2>10</pD2_1_2>
       <pD2_1_3_>1</pD2_1_3_>
       <pD2_2_1>test pola tekstowego</pD2_2_1>
       <pD2_2_2>10</pD2_2_2>
       <pD2_2_3_>1</pD2_2_3_>
       <pD2_3_1>test pola tekstowego</pD2_3_1>
       <pD2_3_2>10</pD2_3_2>
       <pD2_3_3_>1</pD2_3_3_>
       <pD2_4_1>test pola tekstowego</pD2_4_1>
       <pD2_4_2>10</pD2_4_2>
       <pD2_4_3_>1</pD2_4_3_>
       <pD2_5_1>test pola tekstowego</pD2_5_1>
       <pD2_5_2>10</pD2_5_2>
       <pD2_5_3_>1</pD2_5_3_>
       <pD2_6_1>test pola tekstowego</pD2_6_1>
       <pD2_6_2>10</pD2_6_2>
       <pD2_6_3_>1</pD2_6_3_>
       <pD2_7_1>test pola tekstowego</pD2_7_1>
       <pD2_7_2>test pola tekstowego</pD2_7_2>
       <pD2_7_3_>1</pD2_7_3_>
       <pD2_8_1>test pola tekstowego</pD2_8_1>
       <pD2_8_2>10</pD2_8_2>
       <pD2_8_3_>1</pD2_8_3_>
       <pD2_1>to jest pole wielowierszowe</pD2_1>
       <pD2_2>30-10-2014</pD2_2>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>