Pola formularza

Formularz: TPR-C/TPR-P zał.DZ Dane transakcji D - transakcje finansowe oznaczone kodami 1201 lub 2201 korzystające z uproszczenia safe harbour (transakcje zwolnione)Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>25108314</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <pED1>1201:1201 - Udzielenie finansowania (kredyt, pożyczka, nabycie obligacji lub inna forma finansowania) / 2201:2201 - Transakcja związana z uzyskaniem finansowania (kredyt, pożyczka, emisja obligacji lub inna forma)</pED1>
       <pED2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pED2>
       <pED3>[Pole tekstowe]</pED3>
       <pED4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pED4>
       <pED5>[Lista walut]</pED5>
       <pED6>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pED6>
       <pED7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pED7>
       <pED8>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pED8>
       <nowyKontrahent>[Pole powtarzalne]</nowyKontrahent>
       <pED9_>[Wartość wyboru w polu pED9. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</pED9_>
       <pED10>[NIP]</pED10>
       <pED11>[PESEL]</pED11>
       <pED12>[Pole tekstowe]</pED12>
       <pED13> / 1:numer identyfikacyjny TIN / 2:numer ubezpieczeniowy / 3:paszport / 4:urzędowy dokument stwierdzający tożsamość / 8:inny rodzaj identyfikacji podatkowej / 9:inny dokument potwierdzający tożsamość</pED13>
       <pED14>[kraj]</pED14>
       <pED15>[nazwaPelna]</pED15>
       <pED16>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pED16>
       <rect6>[Pole podziału sekcji]</rect6>
       <rect6_9>[Koniec strony]</rect6_9>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>TPR-C/TPR-P zał.DZ</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>25108314</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <pED1>1201</pED1>
       <pED2>10</pED2>
       <pED3>test pola tekstowego</pED3>
       <pED4>10</pED4>
       <pED5></pED5>
       <pED6>10</pED6>
       <pED7>10</pED7>
       <pED8>10</pED8>
       <nowyKontrahent></nowyKontrahent>
       <pED9_>1</pED9_>
       <pED10>8875155741</pED10>
       <pED11>23050608219</pED11>
       <pED12>test pola tekstowego</pED12>
       <pED13></pED13>
       <pED14>PL</pED14>
       <pED15>Pełna nazwa testowa</pED15>
       <pED16>10</pED16>
       <rect6></rect6>
       <rect6_9></rect6_9>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>