Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: PIT-37 (27) (archiwalny) (symulator 2021) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (lub poniesionej straty)Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>25127528</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_>[Wartość wyboru w polu p1. Dostępne wartości: 1 2 1 1 2 2 ]</p1_>
       <p1_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>[Pole NIP]</p1_3_subfield_3>
       <p2_>[Wartość wyboru w polu p2. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_>
       <p2_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p2_3_subfield_>
       <p2_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p2_3_subfield_2>
       <p2_3_subfield_3>[Pole NIP]</p2_3_subfield_3>
       <p6_>[Wartość wyboru w polu p6. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p6_>
       <p7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p7>
       <p8>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8>
       <p9_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p9_subfield_0>
       <p11_>[Wartość wyboru w polu p11. Dostępne wartości: 1 2 ]</p11_>
       <p10_>[Wartość wyboru w polu p10. Dostępne wartości: 1 2 ]</p10_>
       <p12>[nazwisko]</p12>
       <p13>[pierwszeImie]</p13>
       <p14>[dataUrodzenia]</p14>
       <p15>[KodKraju]</p15>
       <p16>[Wojewodztwo]</p16>
       <p17>[Powiat]</p17>
       <p18>[Gmina]</p18>
       <p19>[Ulica]</p19>
       <p20>[NrDomu]</p20>
       <p21>[NrLokalu]</p21>
       <p22>[Miejscowosc]</p22>
       <p23>[KodPocztowy]</p23>
       <p24>[nazwisko]</p24>
       <p25>[pierwszeImie]</p25>
       <p26>[dataUrodzenia]</p26>
       <p27>[KodKraju]</p27>
       <p28>[Wojewodztwo]</p28>
       <p29>[Powiat]</p29>
       <p30>[Gmina]</p30>
       <p31>[Ulica]</p31>
       <p32>[NrDomu]</p32>
       <p33>[NrLokalu]</p33>
       <p34>[Miejscowosc]</p34>
       <p35>[KodPocztowy]</p35>
       <p36>[Pole kwoty]</p36>
       <p37>[Pole kwoty]</p37>
       <p38a>[Pole kwoty]</p38a>
       <p39a>[Pole kwoty]</p39a>
       <p38>[Pole kwoty]</p38>
       <p39>[Pole kwoty]</p39>
       <p40_subfield_1>[Przychód ze stosunku pracy Pole p40 = p40_subfield_1 ]</p40_subfield_1>
       <p41_subfield_1>[Koszt ze stosunku pracy. Limit kosztów stosunku pracy - 3000 zł dla jednego stosunku pracy, 4500 zł dla wielu stosunków pracy, 3600 zł - dla jednego stosunku pracy dla osoby dojeżdzającej, 5400 zł- dla wielu stosunków pracy dla osoby dojeżdzającej, badź kwota wydatków na bilety miesięczne Pole p41 = p41_subfield_1 ]</p41_subfield_1>
       <p45>[Pole kwoty]</p45>
       <p46_subfield_1>[Wpisz kwotę kosztów (na podstawie art.22 ust.9 pkt 5 - ograniczenie do kwoty 85 528 zł) Pole p46 = p46_subfield_1 ]</p46_subfield_1>
       <p44>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p44>
       <p47>[Pole kwoty]</p47>
       <p49>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p49>
       <p50_subfield_1>[Przychód z działalności wykonywanej osobiście Pole p50 = p50_subfield_1 ]</p50_subfield_1>
       <p51_subfield_1>[Koszt z działalności wykonywanej osobiście Pole p51 = p51_subfield_1 ]</p51_subfield_1>
       <p55>[Pole kwoty]</p55>
       <p56>[Pole kwoty]</p56>
       <p54_subfield_1>[Zaliczka z działalności wykonywanej osobiście Pole p54 = zaokr(p54_subfield_1+p54_subfield_2) ]</p54_subfield_1>
       <p54_subfield_2>[Zaliczka z umów zleceń Pole p54 = zaokr(p54_subfield_1+p54_subfield_2) ]</p54_subfield_2>
       <p57_subfield_1>[Przychód z praw autorskich Pole p57 = p57_subfield_1 ]</p57_subfield_1>
       <p58>[Pole kwoty]</p58>
       <p62>[Pole kwoty]</p62>
       <p63_subfield_1>[Wpisz kwotę kosztów (na podstawie art.22 ust.9 pkt 1-3 - ograniczenie do kwoty 85 528 zł) Pole p63 = p63_subfield_1 ]</p63_subfield_1>
       <p61>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p61>
       <p64_subfield_1>[Przychód z innych źródeł Pole p64 = p64_subfield_1+p64_subfield_2+p64_subfield_3+p64_subfield_4 ]</p64_subfield_1>
       <p64_subfield_2>[Przychód więźniów Pole p64 = p64_subfield_1+p64_subfield_2+p64_subfield_3+p64_subfield_4 ]</p64_subfield_2>
       <p64_subfield_3>[Przychód z FGSP Pole p64 = p64_subfield_1+p64_subfield_2+p64_subfield_3+p64_subfield_4 ]</p64_subfield_3>
       <p64_subfield_4>[Przychód z umów aktywizacyjnych Pole p64 = p64_subfield_1+p64_subfield_2+p64_subfield_3+p64_subfield_4 ]</p64_subfield_4>
       <p65_subfield_1>[Koszt z innych źródeł Pole p65 = p65_subfield_1+p65_subfield_2 ]</p65_subfield_1>
       <p65_subfield_2>[Koszt wynikający z umów aktywizacyjnych Pole p65 = p65_subfield_1+p65_subfield_2 ]</p65_subfield_2>
       <p68_subfield_1>[Zaliczka z innych źródeł Pole p68 = p68_subfield_1+p68_subfield_2+p68_subfield_3+p68_subfield_4 ]</p68_subfield_1>
       <p68_subfield_2>[Zaliczka więźniów Pole p68 = p68_subfield_1+p68_subfield_2+p68_subfield_3+p68_subfield_4 ]</p68_subfield_2>
       <p68_subfield_3>[Zaliczka z FGSP Pole p68 = p68_subfield_1+p68_subfield_2+p68_subfield_3+p68_subfield_4 ]</p68_subfield_3>
       <p68_subfield_4>[Zaliczka z umów aktywizacyjnych Pole p68 = p68_subfield_1+p68_subfield_2+p68_subfield_3+p68_subfield_4 ]</p68_subfield_4>
       <p73_subfield_1>[Przychód ze stosunku pracy Pole p73 = p73_subfield_1 ]</p73_subfield_1>
       <p74_subfield_1>[Koszt ze stosunku pracy. Limit kosztów stosunku pracy - 3000 zł dla jednego stosunku pracy, 4500 zł dla wielu stosunków pracy, 3600 zł - dla jednego stosunku pracy dla osoby dojeżdzającej, 5400 zł- dla wielu stosunków pracy dla osoby dojeżdzającej, badź kwota wydatków na bilety miesięczne Pole p74 = p74_subfield_1 ]</p74_subfield_1>
       <p78>[Pole kwoty]</p78>
       <p79_subfield_1>[Wpisz kwotę kosztów (na podstawie art.22 ust.9 pkt 5 - ograniczenie do kwoty 85 528 zł) Pole p79 = p79_subfield_1 ]</p79_subfield_1>
       <p77>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p77>
       <p80>[Pole kwoty]</p80>
       <p82>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p82>
       <p83_subfield_1>[Przychód z działalności wykonywanej osobiście Pole p83 = p83_subfield_1 ]</p83_subfield_1>
       <p84_subfield_1>[Koszt z działalności wykonywanej osobiście Pole p84 = p84_subfield_1 ]</p84_subfield_1>
       <p88>[Pole kwoty]</p88>
       <p89>[Pole kwoty]</p89>
       <p87_subfield_1>[Zaliczka z działalności wykonywanej osobiście Pole p87 = p87_subfield_1+p87_subfield_2 ]</p87_subfield_1>
       <p87_subfield_2>[Zaliczka z umów zleceń Pole p87 = p87_subfield_1+p87_subfield_2 ]</p87_subfield_2>
       <p90_subfield_1>[Przychód z praw autorskich Pole p90 = p90_subfield_1 ]</p90_subfield_1>
       <p91>[Pole kwoty]</p91>
       <p95>[Pole kwoty]</p95>
       <p96_subfield_1>[Wpisz kwotę kosztów (na podstawie art.22 ust.9 pkt 1-3 - ograniczenie do kwoty 85 528 zł) Pole p96 = p96_subfield_1 ]</p96_subfield_1>
       <p94>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p94>
       <p97_subfield_1>[Przychód z innych żródeł Pole p97 = p97_subfield_1+p97_subfield_2+p97_subfield_3+p97_subfield_4 ]</p97_subfield_1>
       <p97_subfield_2>[Przychód więźniów Pole p97 = p97_subfield_1+p97_subfield_2+p97_subfield_3+p97_subfield_4 ]</p97_subfield_2>
       <p97_subfield_3>[Przychód z FGSP Pole p97 = p97_subfield_1+p97_subfield_2+p97_subfield_3+p97_subfield_4 ]</p97_subfield_3>
       <p97_subfield_4>[Przychód z umów aktywizacyjnych Pole p97 = p97_subfield_1+p97_subfield_2+p97_subfield_3+p97_subfield_4 ]</p97_subfield_4>
       <p98_subfield_1>[Koszt z innych żródeł Pole p98 = p98_subfield_1+p98_subfield_2 ]</p98_subfield_1>
       <p98_subfield_2>[Koszt wynikający z umów aktywizacyjnych Pole p98 = p98_subfield_1+p98_subfield_2 ]</p98_subfield_2>
       <p101_subfield_1>[Zaliczka z innych żródeł Pole p101 = p101_subfield_1+p101_subfield_2+p101_subfield_3+p101_subfield_4 ]</p101_subfield_1>
       <p101_subfield_2>[Zaliczka węźniów Pole p101 = p101_subfield_1+p101_subfield_2+p101_subfield_3+p101_subfield_4 ]</p101_subfield_2>
       <p101_subfield_3>[Zaliczka z FGSP Pole p101 = p101_subfield_1+p101_subfield_2+p101_subfield_3+p101_subfield_4 ]</p101_subfield_3>
       <p101_subfield_4>[Zaliczka z umów aktywizacyjnych Pole p101 = p101_subfield_1+p101_subfield_2+p101_subfield_3+p101_subfield_4 ]</p101_subfield_4>
       <odliczenia1>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</odliczenia1>
       <p106_subfield_1>[Kwota składki na ubezpieczenie społeczne Pole p106 = ograniczDo(p106_subfield_1,p71) ]</p106_subfield_1>
       <p107_subfield_1>[Kwota składki na ubezpieczenie społeczne Pole p107 = ograniczDo(p107_subfield_1,p104) ]</p107_subfield_1>
       <p108_subfield_1>[Odliczenia od dochodu - wykazane w części B.1 załącznika PIT/O Pole p108 = ograniczDo(p108_subfield_1,p71-p106) ]</p108_subfield_1>
       <p109_subfield_1>[Odliczenia od dochodu - wykazane w części B.1 załącznika PIT/O Pole p109 = ograniczDo(p109_subfield_1,p104-p106) ]</p109_subfield_1>
       <odliczenia2>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</odliczenia2>
       <p110_subfield_1>[Kwota ulgi odsetkowej - wykazana w części załącznika PIT/D Pole p110 = ograniczDo(p110_subfield_1,p71+p104-p106-p107-p108-p109) ]</p110_subfield_1>
       <p112_subfield_1>[Odliczenia mieszkaniowe Pole p112 = ograniczDo(p112_subfield_1,p111) ]</p112_subfield_1>
       <opBut>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</opBut>
       <p115>[Pole kwoty]</p115>
       <p116_subfield_1>[Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne Pole p116 = ograniczDo(p116_subfield_1,p114+p115) ]</p116_subfield_1>
       <p117_subfield_1>[Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne Pole p117 = ograniczDo(p117_subfield_1,p114+p115-p116) ]</p117_subfield_1>
       <odliczenia3>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</odliczenia3>
       <p118_subfield_1>[Kwota odliczeń od podatku - wykazanych w części C załącznika PIT/O Pole p118 = ograniczDo(p118_subfield_1, p114+p115-p116-p117) ]</p118_subfield_1>
       <p119_subfield_1>[Kwota odliczeń od podatku - wykazanych w części C załącznika PIT/O Pole p119 = ograniczDo(p119_subfield_1, p114+p115-p116-p117-p118) ]</p119_subfield_1>
       <odliczenia4>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</odliczenia4>
       <p121_subfield_1>[Odliczenia mieszkaniowe Pole p121 = ograniczDo(p121_subfield_1,p120) ]</p121_subfield_1>
       <p125_subfield_1>[Dodatkowo zapłacone składki społeczne i zdrowotne Pole p125 = p125_subfield_1 ]</p125_subfield_1>
       <p126_subfield_1>[Dodatkowo zapłacone składki społeczne i zdrowotne Pole p126 = p126_subfield_1 ]</p126_subfield_1>
       <p127>[Pole kwoty]</p127>
       <p128>[Pole kwoty]</p128>
       <p131>[Pole kwoty]</p131>
       <p132>[KRS OPP (kwota id: opp_kwota)]</p132>
       <rect2783_1>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</rect2783_1>
       <zmienCel>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</zmienCel>
       <wyrazamZgode>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</wyrazamZgode>
       <p136>[pole wielowierszowe]</p136>
       <p137>[Pole integer - wartość liczbowa]</p137>
       <p138>[Pole integer - wartość liczbowa]</p138>
       <p139>[Pole integer - wartość liczbowa]</p139>
       <p140>[Pole integer - wartość liczbowa]</p140>
       <p141_>[Wartość wyboru w polu p141. Dostępne wartości: 1 2 ]</p141_>
       <p142_>[Wartość wyboru w polu p142. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p142_>
       <p143>[pole wielowierszowe]</p143>
       <p144_>[Wartość wyboru w polu p144. Dostępne wartości: 1 2 ]</p144_>
       <p145>[PosiadaczRachunku]</p145>
       <p146>[KrajBanku]</p146>
       <p147>[Rachunek]</p147>
       <p147_1>[Swift]</p147_1>
       <p148_>[Wartość wyboru w polu p148. Dostępne wartości: 1 2 ]</p148_>
       <p151_subfield_0>[imię]</p151_subfield_0>
       <p151_subfield_1>[nazwisko]</p151_subfield_1>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>PIT-37 (27)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>25127528</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_>1</p1_>
       <p1_3_subfield_>2</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>23050608219</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>8875155741</p1_3_subfield_3>
       <p2_>1</p2_>
       <p2_3_subfield_>2</p2_3_subfield_>
       <p2_3_subfield_2>23050608219</p2_3_subfield_2>
       <p2_3_subfield_3>8875155741</p2_3_subfield_3>
       <p6_>1</p6_>
       <p7>1</p7>
       <p8>1</p8>
       <p9_subfield_0>3022</p9_subfield_0>
       <p11_>1</p11_>
       <p10_>1</p10_>
       <p12>Kowalski</p12>
       <p13>Jan</p13>
       <p14>30-10-1985</p14>
       <p15>PL</p15>
       <p16>wielkopolskie</p16>
       <p17>poznański</p17>
       <p18>Poznań</p18>
       <p19>Strzelecka</p19>
       <p20>1</p20>
       <p21>1</p21>
       <p22>Poznań</p22>
       <p23>61-155</p23>
       <p24>Kowalski</p24>
       <p25>Jan</p25>
       <p26>30-10-1985</p26>
       <p27>PL</p27>
       <p28>wielkopolskie</p28>
       <p29>poznański</p29>
       <p30>Poznań</p30>
       <p31>Strzelecka</p31>
       <p32>1</p32>
       <p33>1</p33>
       <p34>Poznań</p34>
       <p35>61-155</p35>
       <p36>10</p36>
       <p37>10</p37>
       <p38a>10</p38a>
       <p39a>10</p39a>
       <p38>10</p38>
       <p39>10</p39>
       <p40_subfield_1>1</p40_subfield_1>
       <p41_subfield_1>1</p41_subfield_1>
       <p45>10</p45>
       <p46_subfield_1>1</p46_subfield_1>
       <p44>10</p44>
       <p47>10</p47>
       <p49>10</p49>
       <p50_subfield_1>1</p50_subfield_1>
       <p51_subfield_1>1</p51_subfield_1>
       <p55>10</p55>
       <p56>10</p56>
       <p54_subfield_1>1</p54_subfield_1>
       <p54_subfield_2>1</p54_subfield_2>
       <p57_subfield_1>1</p57_subfield_1>
       <p58>10</p58>
       <p62>10</p62>
       <p63_subfield_1>1</p63_subfield_1>
       <p61>10</p61>
       <p64_subfield_1>1</p64_subfield_1>
       <p64_subfield_2>1</p64_subfield_2>
       <p64_subfield_3>1</p64_subfield_3>
       <p64_subfield_4>1</p64_subfield_4>
       <p65_subfield_1>1</p65_subfield_1>
       <p65_subfield_2>1</p65_subfield_2>
       <p68_subfield_1>1</p68_subfield_1>
       <p68_subfield_2>1</p68_subfield_2>
       <p68_subfield_3>1</p68_subfield_3>
       <p68_subfield_4>1</p68_subfield_4>
       <p73_subfield_1>1</p73_subfield_1>
       <p74_subfield_1>1</p74_subfield_1>
       <p78>10</p78>
       <p79_subfield_1>1</p79_subfield_1>
       <p77>10</p77>
       <p80>10</p80>
       <p82>10</p82>
       <p83_subfield_1>1</p83_subfield_1>
       <p84_subfield_1>1</p84_subfield_1>
       <p88>10</p88>
       <p89>10</p89>
       <p87_subfield_1>1</p87_subfield_1>
       <p87_subfield_2>1</p87_subfield_2>
       <p90_subfield_1>1</p90_subfield_1>
       <p91>10</p91>
       <p95>10</p95>
       <p96_subfield_1>1</p96_subfield_1>
       <p94>10</p94>
       <p97_subfield_1>1</p97_subfield_1>
       <p97_subfield_2>1</p97_subfield_2>
       <p97_subfield_3>1</p97_subfield_3>
       <p97_subfield_4>1</p97_subfield_4>
       <p98_subfield_1>1</p98_subfield_1>
       <p98_subfield_2>1</p98_subfield_2>
       <p101_subfield_1>1</p101_subfield_1>
       <p101_subfield_2>1</p101_subfield_2>
       <p101_subfield_3>1</p101_subfield_3>
       <p101_subfield_4>1</p101_subfield_4>
       <odliczenia1></odliczenia1>
       <p106_subfield_1>1</p106_subfield_1>
       <p107_subfield_1>1</p107_subfield_1>
       <p108_subfield_1>1</p108_subfield_1>
       <p109_subfield_1>1</p109_subfield_1>
       <odliczenia2></odliczenia2>
       <p110_subfield_1>1</p110_subfield_1>
       <p112_subfield_1>1</p112_subfield_1>
       <opBut></opBut>
       <p115>10</p115>
       <p116_subfield_1>1</p116_subfield_1>
       <p117_subfield_1>1</p117_subfield_1>
       <odliczenia3></odliczenia3>
       <p118_subfield_1>1</p118_subfield_1>
       <p119_subfield_1>1</p119_subfield_1>
       <odliczenia4></odliczenia4>
       <p121_subfield_1>1</p121_subfield_1>
       <p125_subfield_1>1</p125_subfield_1>
       <p126_subfield_1>1</p126_subfield_1>
       <p127>10</p127>
       <p128>10</p128>
       <p131>10</p131>
       <p132></p132>
       <rect2783_1></rect2783_1>
       <zmienCel></zmienCel>
       <wyrazamZgode>1</wyrazamZgode>
       <p136>to jest pole wielowierszowe</p136>
       <p137>10</p137>
       <p138>10</p138>
       <p139>10</p139>
       <p140>10</p140>
       <p141_>1</p141_>
       <p142_>1</p142_>
       <p143>to jest pole wielowierszowe</p143>
       <p144_>1</p144_>
       <p145>Jan Nowak</p145>
       <p146>Polska</p146>
       <p147>453054504926965134154839080720</p147>
       <p147_1>SWIFT</p147_1>
       <p148_>1</p148_>
       <p151_subfield_0>Jan</p151_subfield_0>
       <p151_subfield_1>Kowalski</p151_subfield_1>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>