Pola formularza

Formularz: WoWDPPS Wniosek o wydanie/wymianę nowego dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu (UE)Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>25152849</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[miejscowość]</p1>
       <p2>[data]</p2>
       <p3_>[Wartość wyboru w polu p3. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_>
       <p4>[nazwaPelna]</p4>
       <pA1_1>[nazwisko]</pA1_1>
       <pA1_2>[Pole tekstowe]</pA1_2>
       <pA3_1>[pierwszeImie]</pA3_1>
       <pA3>[dataUrodzenia]</pA3>
       <pA4>[plec]</pA4>
       <pA5>[miejsceUrodzenia]</pA5>
       <pA6>[obywatelstwo]</pA6>
       <pA7_1>[Pole tekstowe]</pA7_1>
       <pA7_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pA7_2>
       <pA7_3>[Pole tekstowe]</pA7_3>
       <pA7_4>[Pole tekstowe]</pA7_4>
       <p8>[PESEL]</p8>
       <pB1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</pB1>
       <pB2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</pB2>
       <pB3_1>[Data wydania dokumentu]</pB3_1>
       <pB3_2>[Dokument ważny do]</pB3_2>
       <pB4>[Pole tekstowe]</pB4>
       <pB5>[Pole integer - wartość liczbowa]</pB5>
       <pC1>[Miejscowosc]</pC1>
       <pC2>[Ulica]</pC2>
       <pC3>[NrDomu]</pC3>
       <pC4>[NrLokalu]</pC4>
       <pC5>[KodPocztowy]</pC5>
       <pD0_>[Wartość wyboru w polu pD0. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD0_>
       <pD1>[MiejscowoscZameldowanie]</pD1>
       <pD2>[UlicaZameldowanie]</pD2>
       <pD3>[NrDomuZameldowanie]</pD3>
       <pD4>[NrLokaluZameldowanie]</pD4>
       <pD5>[KodPocztowyZameldowanie]</pD5>
       <pE1_>[Wartość wyboru w polu pE1. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 ]</pE1_>
       <pzal1>[Pole tekstowe]</pzal1>
       <pzal2>[Pole tekstowe]</pzal2>
       <pzal3>[Pole tekstowe]</pzal3>
       <pzal4>[Pole tekstowe]</pzal4>
       <pzal5>[Pole tekstowe]</pzal5>
       <pzal6>[Pole tekstowe]</pzal6>
       <pzal7>[Pole tekstowe]</pzal7>
       <pzal8>[Pole tekstowe]</pzal8>
       <pzal9>[Pole tekstowe]</pzal9>
       <pzal10>[Pole tekstowe]</pzal10>
       <p15>[data]</p15>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>WoWDPPS</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>25152849</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>Poznań</p1>
       <p2>30-10-1990</p2>
       <p3_>1</p3_>
       <p4>Pełna nazwa testowa</p4>
       <pA1_1>Kowalski</pA1_1>
       <pA1_2>test pola tekstowego</pA1_2>
       <pA3_1>Jan</pA3_1>
       <pA3>30-10-1985</pA3>
       <pA4>M</pA4>
       <pA5>Poznań</pA5>
       <pA6>polskie</pA6>
       <pA7_1>test pola tekstowego</pA7_1>
       <pA7_2>10</pA7_2>
       <pA7_3>test pola tekstowego</pA7_3>
       <pA7_4>test pola tekstowego</pA7_4>
       <p8>23050608219</p8>
       <pB1>1</pB1>
       <pB2>NR-4321</pB2>
       <pB3_1>01-01-1985</pB3_1>
       <pB3_2>01-01-2016</pB3_2>
       <pB4>test pola tekstowego</pB4>
       <pB5>10</pB5>
       <pC1>Poznań</pC1>
       <pC2>Strzelecka</pC2>
       <pC3>1</pC3>
       <pC4>1</pC4>
       <pC5>61-155</pC5>
       <pD0_>1</pD0_>
       <pD1>Poznań</pD1>
       <pD2>Półwiejska</pD2>
       <pD3>1</pD3>
       <pD4>1</pD4>
       <pD5>61-155</pD5>
       <pE1_>1</pE1_>
       <pzal1>test pola tekstowego</pzal1>
       <pzal2>test pola tekstowego</pzal2>
       <pzal3>test pola tekstowego</pzal3>
       <pzal4>test pola tekstowego</pzal4>
       <pzal5>test pola tekstowego</pzal5>
       <pzal6>test pola tekstowego</pzal6>
       <pzal7>test pola tekstowego</pzal7>
       <pzal8>test pola tekstowego</pzal8>
       <pzal9>test pola tekstowego</pzal9>
       <pzal10>test pola tekstowego</pzal10>
       <p15>30-10-1990</p15>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>