Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: UoPCW (archiwalny) Umowa o pracę na czas wykonania określonej pracyPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2517228</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p3>[REGON]</p3>
       <p20>[nazwaPelna]</p20>
       <p21_subfield_1>[nazwisko]</p21_subfield_1>
       <p21_subfield_0>[imię]</p21_subfield_0>
       <p22_subfield_0>[miejscowość]</p22_subfield_0>
       <p22_subfield_1>[ulica]</p22_subfield_1>
       <p22_subfield_2>[nr domu]</p22_subfield_2>
       <p22_subfield_3>[nr lokalu]</p22_subfield_3>
       <p22_subfield_4>[kod pocztowy]</p22_subfield_4>
       <p22_subfield_5>[poczta]</p22_subfield_5>
       <p24>[wpis_umowa]</p24>
       <p25>[wpis_umowa]</p25>
       <p26>[wpis_umowa]</p26>
       <p27>[wpis_umowa]</p27>
       <p28>[wpis_umowa]</p28>
       <p29>6) dopuszczalna liczba godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku do wynagrodzenia, o którym mowa w art. 1511 § 1 Kodeksu pracy - dotyczy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin - (podaj liczbę godzin) / </p29>
       <p1>[miejsc]</p1>
       <p2>[data]</p2>
       <p4>[data]</p4>
       <p19_subfield_1>[nazwisko]</p19_subfield_1>
       <p19_subfield_0>[imię]</p19_subfield_0>
       <p30>[data]</p30>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>UoPCW</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2517228</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p3>773461194</p3>
       <p20>Pełna nazwa testowa</p20>
       <p21_subfield_1>Kowalski</p21_subfield_1>
       <p21_subfield_0>Jan</p21_subfield_0>
       <p22_subfield_0>Poznań</p22_subfield_0>
       <p22_subfield_1>Strzelecka</p22_subfield_1>
       <p22_subfield_2>1</p22_subfield_2>
       <p22_subfield_3>1</p22_subfield_3>
       <p22_subfield_4>61-155</p22_subfield_4>
       <p22_subfield_5>Poznań</p22_subfield_5>
       <p24></p24>
       <p25></p25>
       <p26></p26>
       <p27></p27>
       <p28></p28>
       <p29>6) dopuszczalna liczba godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku do wynagrodzenia, o którym mowa w art. 1511 § 1 Kodeksu pracy - dotyczy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin - (podaj liczbę godzin)</p29>
       <p1>Poznań</p1>
       <p2>30-10-1990</p2>
       <p4>30-10-1990</p4>
       <p19_subfield_1>Kowalski</p19_subfield_1>
       <p19_subfield_0>Jan</p19_subfield_0>
       <p30>30-10-1990</p30>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>