Pola formularza

Formularz: VII-DO (IOSS) zał. C.3 Deklaracja dla rozliczenia podatku VAT w zakresie procedury importu - korekty kwot podatku VAT wykazanych w deklaracjach za poprzednie okresy wynikające z korekt dostaw towarówPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>25179997</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <rect1>[Nagłówek]</rect1>
       <klawDodSekcjeC5>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</klawDodSekcjeC5>
       <C3KodKraju>AT:Austria / BE:Belgia / BG:Bułgaria / HR:Chorwacja / CY:Cypr / CZ:Czechy (Republika Czeska) / DK:Dania / EE:Estonia / FL:Finlandia / FR:Francja / GR:Grecja / ES:Hiszpania / NL:Holandia (Niderlandy) / IE:Irlandia / XI:Irlandia Północna / LT:Litwa / LU:Luksemburg / LV:Łotwa / MT:Malta / DE:Niemcy / PL:Polska / PT:Portugalia / RO:Rumunia / SK:Słowacja / SL:Słowenia / SE:Szwecja / HU:Węgry / IT:Włochy</C3KodKraju>
       <C3Rok>[rok]</C3Rok>
       <C3Miesiac>[miesiac]</C3Miesiac>
       <C3KwotaPodatkuKorekty>[Pole kwoty]</C3KwotaPodatkuKorekty>
       <polepowtarzalne1>[Pole powtarzalne]</polepowtarzalne1>
       <rect2>[Koniec strony]</rect2>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>VII-DO (IOSS) zał. C.3</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>25179997</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <rect1></rect1>
       <klawDodSekcjeC5></klawDodSekcjeC5>
       <C3KodKraju>AT</C3KodKraju>
       <C3Rok></C3Rok>
       <C3Miesiac>9</C3Miesiac>
       <C3KwotaPodatkuKorekty>10</C3KwotaPodatkuKorekty>
       <polepowtarzalne1></polepowtarzalne1>
       <rect2></rect2>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>