Pola formularza

Formularz: ZUS ENSK Wniosek o nauczycielskie świadczenie kompensacyjnePola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>25188067</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0>[data]</p0>
       <p1>[PESEL]</p1>
       <p2_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p2_1>
       <p2_2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p2_2>
       <p3>[NIP]</p3>
       <p4>[pierwszeImie]</p4>
       <p5>[nazwisko]</p5>
       <p6>[dataUrodzenia]</p6>
       <p7>[plec]</p7>
       <p8>[nazwiskoRodowe]</p8>
       <p9>[Pole tekstowe]</p9>
       <p10>[imieOjca]</p10>
       <p11>[Telefon]</p11>
       <p12>[UlicaZameldowanie]</p12>
       <p13>[NrDomuZameldowanie]</p13>
       <p14>[NrLokaluZameldowanie]</p14>
       <p15>[KodPocztowyZameldowanie]</p15>
       <p16>[MiejscowoscZameldowanie]</p16>
       <p17>[GminaZameldowanie]</p17>
       <p18>[Ulica]</p18>
       <p19>[NrDomu]</p19>
       <p20>[NrLokalu]</p20>
       <p21>[KodPocztowy]</p21>
       <p22>[Miejscowosc]</p22>
       <p23>[Gmina]</p23>
       <p24>[kraj]</p24>
       <p25>[UlicaKor]</p25>
       <p26>[NrDomuKor]</p26>
       <p27>[NrLokaluKor]</p27>
       <p28>[KodPocztowyKor]</p28>
       <p29>[MiejscowoscKor]</p29>
       <p30>[GminaKor]</p30>
       <p31>[kraj]</p31>
       <p32_>[Wartość wyboru w polu p32. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p32_>
       <p33_>[Wartość wyboru w polu p33. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ]</p33_>
       <p34_>[Wartość wyboru w polu p34. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 6 ]</p34_>
       <p35>[pole wielowierszowe]</p35>
       <p36_>[Wartość wyboru w polu p36. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p36_>
       <p37_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p37_1>
       <p37_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p37_2>
       <p37_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p37_3>
       <p37_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p37_4>
       <p37_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p37_5>
       <p38>[pole wielowierszowe]</p38>
       <p39_>[Wartość wyboru w polu p39. Dostępne wartości: 1 2 ]</p39_>
       <p40_1_subfield_0>[ID urzędu ZUS]</p40_1_subfield_0>
       <p40_2>[Pole tekstowe]</p40_2>
       <p41_>[Wartość wyboru w polu p41. Dostępne wartości: 1 2 ]</p41_>
       <p42_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p42_1>
       <p42_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p42_2>
       <p42_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p42_3>
       <p43_>[Wartość wyboru w polu p43. Dostępne wartości: 1 2 ]</p43_>
       <p44>[pole wielowierszowe]</p44>
       <p45_>[Wartość wyboru w polu p45. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p45_>
       <p46>[Rachunek]</p46>
       <p47_>[Wartość wyboru w polu p47. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p47_>
       <p48>[Pole tekstowe]</p48>
       <p49>[swift]</p49>
       <p50>[bank]</p50>
       <p52>[Pole integer - wartość liczbowa]</p52>
       <p53_>[Wartość wyboru w polu p53. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p53_>
       <p54>[Data wypełnienia]</p54>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZUS ENSK</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>25188067</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0>30-10-1990</p0>
       <p1>23050608219</p1>
       <p2_1>1</p2_1>
       <p2_2>NR-4321</p2_2>
       <p3>8875155741</p3>
       <p4>Jan</p4>
       <p5>Kowalski</p5>
       <p6>30-10-1985</p6>
       <p7>M</p7>
       <p8>Kowalski</p8>
       <p9>test pola tekstowego</p9>
       <p10>Stefan</p10>
       <p11>500600400</p11>
       <p12>Półwiejska</p12>
       <p13>1</p13>
       <p14>1</p14>
       <p15>61-155</p15>
       <p16>Poznań</p16>
       <p17>Poznań</p17>
       <p18>Strzelecka</p18>
       <p19>1</p19>
       <p20>1</p20>
       <p21>61-155</p21>
       <p22>Poznań</p22>
       <p23>Poznań</p23>
       <p24>PL</p24>
       <p25>Półwiejska</p25>
       <p26>1</p26>
       <p27>1</p27>
       <p28>61-155</p28>
       <p29>Poznań</p29>
       <p30>Poznań</p30>
       <p31>PL</p31>
       <p32_>1</p32_>
       <p33_>1</p33_>
       <p34_>1</p34_>
       <p35>to jest pole wielowierszowe</p35>
       <p36_>1</p36_>
       <p37_1>1</p37_1>
       <p37_2>1</p37_2>
       <p37_3>1</p37_3>
       <p37_4>1</p37_4>
       <p37_5>1</p37_5>
       <p38>to jest pole wielowierszowe</p38>
       <p39_>1</p39_>
       <p40_1_subfield_0>26</p40_1_subfield_0>
       <p40_2>test pola tekstowego</p40_2>
       <p41_>1</p41_>
       <p42_1>1</p42_1>
       <p42_2>1</p42_2>
       <p42_3>1</p42_3>
       <p43_>1</p43_>
       <p44>to jest pole wielowierszowe</p44>
       <p45_>1</p45_>
       <p46>453054504926965134154839080720</p46>
       <p47_>1</p47_>
       <p48>test pola tekstowego</p48>
       <p49></p49>
       <p50></p50>
       <p52>10</p52>
       <p53_>1</p53_>
       <p54>30-10-2014</p54>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>