Pola formularza

Formularz: VIU-DO (OSS) Deklaracja dla rozliczenia podatku VAT w zakresie procedury unijnejImport danych w formacie XML e-Deklaracji

 • Dane tego formularza można wczytać za pomocą XML z systemu e-Deklaracji. Link do pliku XSD: http://crd.gov.pl/wzor/2021/08/09/10797/schemat.xsd

Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>25204214</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <IdentyfikatorVATPodatnika>[NIP]</IdentyfikatorVATPodatnika>
       <Kwartal> / 1:1 / 2:2 / 3:3 / 4:4</Kwartal>
       <Rok>[rok]</Rok>
       <CelZlozenia_>[Wartość wyboru w polu CelZlozenia. Dostępne wartości: 1 2 ]</CelZlozenia_>
       <DataWypelnienia>[Data wypełnienia]</DataWypelnienia>
       <RodzajPodatnika_>[Wartość wyboru w polu RodzajPodatnika. Dostępne wartości: 1 2 ]</RodzajPodatnika_>
       <NazwaPelna>[pole wielowierszowe]</NazwaPelna>
       <DataRozpoczeciaOkresu>[data]</DataRozpoczeciaOkresu>
       <DataZakonczeniaOkresu>[data]</DataZakonczeniaOkresu>
       <DodajSekcjeC2>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</DodajSekcjeC2>
       <C2CalkKwotaPodSwiadczUslug>[Pole kwoty]</C2CalkKwotaPodSwiadczUslug>
       <C2CalkKwotaPodDostawTowarow>[Pole kwoty]</C2CalkKwotaPodDostawTowarow>
       <DodajSekcjeC3>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</DodajSekcjeC3>
       <C3CalkKwotaPodSwiadczUslug>[Pole kwoty]</C3CalkKwotaPodSwiadczUslug>
       <C3CalkKwotaPodDostawTowarow>[Pole kwoty]</C3CalkKwotaPodDostawTowarow>
       <DodajSekcjeC5>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</DodajSekcjeC5>
       <C6KodKraju>AT:Austria / BE:Belgia / BG:Bułgaria / HR:Chorwacja / CY:Cypr / CZ:Czechy (Republika Czeska) / DK:Dania / EE:Estonia / FI:Finlandia / FR:Francja / EL:Grecja / ES:Hiszpania / NL:Holandia (Niderlandy) / IE:Irlandia / XI:Irlandia Północna / LT:Litwa / LU:Luksemburg / LV:Łotwa / MT:Malta / DE:Niemcy / PL:Polska / PT:Portugalia / RO:Rumunia / SK:Słowacja / SI:Słowenia / SE:Szwecja / HU:Węgry / IT:Włochy</C6KodKraju>
       <C6KwotaPodatku>[Pole kwoty]</C6KwotaPodatku>
       <polepowtarzalne1>[Pole powtarzalne]</polepowtarzalne1>
       <Ppsekcji>[Pole podziału sekcji]</Ppsekcji>
       <C7CalkKwotaPodatku>[Pole kwoty]</C7CalkKwotaPodatku>
       <KoniecStrony>[Koniec strony]</KoniecStrony>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>VIU-DO (OSS)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>25204214</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <IdentyfikatorVATPodatnika>8875155741</IdentyfikatorVATPodatnika>
       <Kwartal></Kwartal>
       <Rok></Rok>
       <CelZlozenia_>1</CelZlozenia_>
       <DataWypelnienia>30-10-2014</DataWypelnienia>
       <RodzajPodatnika_>1</RodzajPodatnika_>
       <NazwaPelna>to jest pole wielowierszowe</NazwaPelna>
       <DataRozpoczeciaOkresu>30-10-1990</DataRozpoczeciaOkresu>
       <DataZakonczeniaOkresu>30-10-1990</DataZakonczeniaOkresu>
       <DodajSekcjeC2></DodajSekcjeC2>
       <C2CalkKwotaPodSwiadczUslug>10</C2CalkKwotaPodSwiadczUslug>
       <C2CalkKwotaPodDostawTowarow>10</C2CalkKwotaPodDostawTowarow>
       <DodajSekcjeC3></DodajSekcjeC3>
       <C3CalkKwotaPodSwiadczUslug>10</C3CalkKwotaPodSwiadczUslug>
       <C3CalkKwotaPodDostawTowarow>10</C3CalkKwotaPodDostawTowarow>
       <DodajSekcjeC5></DodajSekcjeC5>
       <C6KodKraju>AT</C6KodKraju>
       <C6KwotaPodatku>10</C6KwotaPodatku>
       <polepowtarzalne1></polepowtarzalne1>
       <Ppsekcji></Ppsekcji>
       <C7CalkKwotaPodatku>10</C7CalkKwotaPodatku>
       <KoniecStrony></KoniecStrony>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>