Pola formularza

Formularz: ZUS ESUN Wniosek o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji - wersja papierowaPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>25237644</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[PESEL]</p1>
       <p2_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p2_1>
       <p2_2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p2_2>
       <p3>[pierwszeImie]</p3>
       <p4>[nazwisko]</p4>
       <p5>[imieOjca]</p5>
       <p6>[dataUrodzenia]</p6>
       <id_K>[plec]</id_K>
       <id_M>[plec]</id_M>
       <p8>[obywatelstwo]</p8>
       <p9>[Telefon]</p9>
       <p10>[UlicaZameldowanie]</p10>
       <p11>[NrDomuZameldowanie]</p11>
       <p12>[NrLokaluZameldowanie]</p12>
       <p13>[KodPocztowyZameldowanie]</p13>
       <p14>[MiejscowoscZameldowanie]</p14>
       <p15>[GminaZameldowanie]</p15>
       <p16>[Ulica]</p16>
       <p17>[NrDomu]</p17>
       <p18>[NrLokalu]</p18>
       <p19>[KodPocztowy]</p19>
       <p20>[Miejscowosc]</p20>
       <p21>[Gmina]</p21>
       <p22>[KodKraju]</p22>
       <p23>[UlicaKor]</p23>
       <p24>[NrDomuKor]</p24>
       <p25>[NrLokaluKor]</p25>
       <p26>[KodPocztowyKor]</p26>
       <p27>[MiejscowoscKor]</p27>
       <p28>[GminaKor]</p28>
       <p29>[KrajKor]</p29>
       <p30_>[Wartość wyboru w polu p30. Dostępne wartości: 1 2 ]</p30_>
       <pA1_1>[pole wielowierszowe]</pA1_1>
       <pA1_2>[nazwaPelna]</pA1_2>
       <pA1_4>[Pole kwoty]</pA1_4>
       <pA1_3_subfield_0>[Kod Pocztowy]</pA1_3_subfield_0>
       <pA1_3_subfield_1>[miejscowość]</pA1_3_subfield_1>
       <pA1_3_subfield_2>[ulica]</pA1_3_subfield_2>
       <pA1_3_subfield_3>[nr domu]</pA1_3_subfield_3>
       <pA1_3_subfield_4>[nr lokalu]</pA1_3_subfield_4>
       <pA2_1>[pole wielowierszowe]</pA2_1>
       <pA2_2>[nazwaPelna]</pA2_2>
       <p30_4>[Pole kwoty]</p30_4>
       <pA2_3_subfield_0>[Kod Pocztowy]</pA2_3_subfield_0>
       <pA2_3_subfield_1>[miejscowość]</pA2_3_subfield_1>
       <pA2_3_subfield_2>[ulica]</pA2_3_subfield_2>
       <pA2_3_subfield_3>[nr domu]</pA2_3_subfield_3>
       <pA2_3_subfield_4>[nr lokalu]</pA2_3_subfield_4>
       <pA3_1>[pole wielowierszowe]</pA3_1>
       <pA3_2>[nazwaPelna]</pA3_2>
       <pA3_4>[Pole kwoty]</pA3_4>
       <pA3_3_subfield_0>[Kod Pocztowy]</pA3_3_subfield_0>
       <pA3_3_subfield_1>[miejscowość]</pA3_3_subfield_1>
       <pA3_3_subfield_2>[ulica]</pA3_3_subfield_2>
       <pA3_3_subfield_3>[nr domu]</pA3_3_subfield_3>
       <pA3_3_subfield_4>[nr lokalu]</pA3_3_subfield_4>
       <pA4_1>[pole wielowierszowe]</pA4_1>
       <pA4_2>[nazwaPelna]</pA4_2>
       <pA4_4>[Pole kwoty]</pA4_4>
       <pA4_3_subfield_0>[Kod Pocztowy]</pA4_3_subfield_0>
       <pA4_3_subfield_1>[miejscowość]</pA4_3_subfield_1>
       <pA4_3_subfield_2>[ulica]</pA4_3_subfield_2>
       <pA4_3_subfield_3>[nr domu]</pA4_3_subfield_3>
       <pA4_3_subfield_4>[nr lokalu]</pA4_3_subfield_4>
       <p31>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p31>
       <p32>[pole wielowierszowe]</p32>
       <p33_>[Wartość wyboru w polu p33. Dostępne wartości: 1 2 ]</p33_>
       <p34>[pole wielowierszowe]</p34>
       <p35>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p35>
       <p36>[pole wielowierszowe]</p36>
       <p37_>[Wartość wyboru w polu p37. Dostępne wartości: 1 2 ]</p37_>
       <p38>[pole wielowierszowe]</p38>
       <p39_>[Wartość wyboru w polu p39. Dostępne wartości: 1 2 ]</p39_>
       <p40_>[Wartość wyboru w polu p40. Dostępne wartości: 1 2 ]</p40_>
       <p41>[data]</p41>
       <p42>[data]</p42>
       <p43>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p43>
       <p44_>[Wartość wyboru w polu p44. Dostępne wartości: 1 2 ]</p44_>
       <p45>[Rachunek]</p45>
       <p46_>[Wartość wyboru w polu p46. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p46_>
       <p47>[Pole integer - wartość liczbowa]</p47>
       <p48_>[Wartość wyboru w polu p48. Dostępne wartości: 1 2 ]</p48_>
       <p49_>[Wartość wyboru w polu p49. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p49_>
       <p50>[Data wypełnienia]</p50>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZUS ESUN</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>25237644</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>23050608219</p1>
       <p2_1>1</p2_1>
       <p2_2>NR-4321</p2_2>
       <p3>Jan</p3>
       <p4>Kowalski</p4>
       <p5>Stefan</p5>
       <p6>30-10-1985</p6>
       <id_K>M</id_K>
       <id_M>M</id_M>
       <p8>polskie</p8>
       <p9>500600400</p9>
       <p10>Półwiejska</p10>
       <p11>1</p11>
       <p12>1</p12>
       <p13>61-155</p13>
       <p14>Poznań</p14>
       <p15>Poznań</p15>
       <p16>Strzelecka</p16>
       <p17>1</p17>
       <p18>1</p18>
       <p19>61-155</p19>
       <p20>Poznań</p20>
       <p21>Poznań</p21>
       <p22>PL</p22>
       <p23>Półwiejska</p23>
       <p24>1</p24>
       <p25>1</p25>
       <p26>61-155</p26>
       <p27>Poznań</p27>
       <p28>Poznań</p28>
       <p29>PL</p29>
       <p30_>1</p30_>
       <pA1_1>to jest pole wielowierszowe</pA1_1>
       <pA1_2>Pełna nazwa testowa</pA1_2>
       <pA1_4>10</pA1_4>
       <pA1_3_subfield_0>61-155</pA1_3_subfield_0>
       <pA1_3_subfield_1>Poznań</pA1_3_subfield_1>
       <pA1_3_subfield_2>Strzelecka</pA1_3_subfield_2>
       <pA1_3_subfield_3>1</pA1_3_subfield_3>
       <pA1_3_subfield_4>1</pA1_3_subfield_4>
       <pA2_1>to jest pole wielowierszowe</pA2_1>
       <pA2_2>Pełna nazwa testowa</pA2_2>
       <p30_4>10</p30_4>
       <pA2_3_subfield_0>61-155</pA2_3_subfield_0>
       <pA2_3_subfield_1>Poznań</pA2_3_subfield_1>
       <pA2_3_subfield_2>Strzelecka</pA2_3_subfield_2>
       <pA2_3_subfield_3>1</pA2_3_subfield_3>
       <pA2_3_subfield_4>1</pA2_3_subfield_4>
       <pA3_1>to jest pole wielowierszowe</pA3_1>
       <pA3_2>Pełna nazwa testowa</pA3_2>
       <pA3_4>10</pA3_4>
       <pA3_3_subfield_0>61-155</pA3_3_subfield_0>
       <pA3_3_subfield_1>Poznań</pA3_3_subfield_1>
       <pA3_3_subfield_2>Strzelecka</pA3_3_subfield_2>
       <pA3_3_subfield_3>1</pA3_3_subfield_3>
       <pA3_3_subfield_4>1</pA3_3_subfield_4>
       <pA4_1>to jest pole wielowierszowe</pA4_1>
       <pA4_2>Pełna nazwa testowa</pA4_2>
       <pA4_4>10</pA4_4>
       <pA4_3_subfield_0>61-155</pA4_3_subfield_0>
       <pA4_3_subfield_1>Poznań</pA4_3_subfield_1>
       <pA4_3_subfield_2>Strzelecka</pA4_3_subfield_2>
       <pA4_3_subfield_3>1</pA4_3_subfield_3>
       <pA4_3_subfield_4>1</pA4_3_subfield_4>
       <p31>1</p31>
       <p32>to jest pole wielowierszowe</p32>
       <p33_>1</p33_>
       <p34>to jest pole wielowierszowe</p34>
       <p35>1</p35>
       <p36>to jest pole wielowierszowe</p36>
       <p37_>1</p37_>
       <p38>to jest pole wielowierszowe</p38>
       <p39_>1</p39_>
       <p40_>1</p40_>
       <p41>30-10-1990</p41>
       <p42>30-10-1990</p42>
       <p43>1</p43>
       <p44_>1</p44_>
       <p45>453054504926965134154839080720</p45>
       <p46_>1</p46_>
       <p47>10</p47>
       <p48_>1</p48_>
       <p49_>1</p49_>
       <p50>30-10-2014</p50>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>