Pola formularza

Formularz: VAT-REF (zal.E) (5) Załącznik do części E - Wniosek o zwrot podatku od wartości dodanej (VAT) naliczonego w innym państwie członkowskim (VAT-REF)Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>25251819</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <rect1398>[Nagłówek]</rect1398>
       <p51>[Pole tekstowe]</p51>
       <p52>[Pole tekstowe]</p52>
       <p53>[Pole tekstowe]</p53>
       <p54>[data]</p54>
       <p55>[pole wielowierszowe]</p55>
       <p56_subfield_0>[miejscowość]</p56_subfield_0>
       <p56_subfield_1>[ulica]</p56_subfield_1>
       <p56_subfield_2>[nr domu]</p56_subfield_2>
       <p56_subfield_3>[nr lokalu]</p56_subfield_3>
       <p56_subfield_4>[kod pocztowy]</p56_subfield_4>
       <p56_subfield_5>[poczta]</p56_subfield_5>
       <p57>[Telefon]</p57>
       <p58>[kraj]</p58>
       <ppath546>[Pole powtarzalne]</ppath546>
       <p59> / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10</p59>
       <p60>1.1:1.1 Paliwo do środków transportu o masie powyżej 3500 kg, innych niż środki transportu dla pasażerów uiszczających opłatę / 1.1.1:1.1.1 Benzyna / 1.1.2:1.1.2 Olej napędowy / 1.1.3:1.1.3 LPG / 1.1.4:1.1.4 Gaz ziemny / 1.1.5:1.1.5 Biopaliwo / 1.2:1.2 Paliwo do środków transportu o masie nie większej niż 3500 kg innych niż środki transportu dla pasażerów uiszczających opłatę / 1.2.1:1.2.1 Benzyna / 1.2.2:1.2.2 Olej napędowy / 1.2.3:1.2.3 LPG / 1.2.4:1.2.4 Gaz ziemny / 1.2.5:1.2.5 Biopaliwo / 1.2.6:1.2.6 PKW / 1.2.7:1.2.7 LKW / 1.3:1.3 Paliwo do środków transportu dla pasażerów uiszczających opłatę / 1.3.1:1.3.1 Benzyna / 1.3.2:1.3.2 Olej napędowy / 1.3.3:1.3.3 LPG / 1.3.4:1.3.4 Gaz ziemny / 1.3.5:1.3.5 Biopaliwo / 1.4:1.4 Paliwo specjalnie przeznaczone do pojazdów poddawanych badaniu / 1.5:1.5 Produkty ropopochodne używane do smarowania środków transportu lub silników / 1.6:1.6 Paliwo zakupione w celu odsprzedaży / 1.7:1.7 Paliwo do celów przewozu towarów / 1.8:1.8 Paliwo do samochodów osobowych i kombivanów / 1.8.1:1.8.1 Używanych wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej / 1.8.2:1.8.2 Używanych częściowo do zarobkowego przewozu osób, nauki jazdy lub przeznaczonych do wynajmu / 1.8.3:1.8.3 Używanych częściowo do innych celów niż określone w pkt 1.8.2 / 1.9:1.9 Paliwo do motocykli, przyczep kempingowych i łodzi rekreacyjno-sportowych oraz statków powietrznych o masie poniżej 1550 kg / 1.9.1:1.9.1 Używanych do zarobkowego przewozu osób, nauki jazdy lub przeznaczonych do wynajmu / 1.9.2:1.9.2 Używanych do prowadzenia działalności gospodarczej / 1.10:1.10 Paliwo do maszyn i ciągników rolniczych / 1.10.1:1.10.1 Benzyna / 1.10.2:1.10.2 Olej napędowy / 1.10.3:1.10.3 LPG / 1.10.4:1.10.4 Gaz ziemny / 1.10.5:1.10.5 Biopaliwo / 1.11:1.11 Paliwo do środków transportu osób, z mniej niż 9 miejscami, lub do wypożyczonych samochodów / 1.11.1:1.11.1 Benzyna / 1.11.2:1.11.2 Olej napędowy / 1.11.3:1.11.3 LPG / 1.11.4:1.11.4 Gaz ziemny / 1.11.5:1.11.5 Biopaliwo / 1.12:1.12 Paliwo do środków transportu osób innych niż wymienione w pkt 1.8 i 1.9 / 1.13:1.13 Paliwo do środków transportu, w odniesieniu do których nie istnieją ograniczenia prawa do odliczenia / 1.14:1.14 Paliwo do środków transportu, w odniesieniu do których istnieją ograniczenia prawa do odliczenia / 2.1:2.1 Wynajem środków transportu o masie powyżej 3500 kg, innych niż środki transportu dla pasażerów uiszczających opłatę / 2.2:2.2 Wynajem środków transportu o masie nie większej niż 3500 kg, innych niż środki transportu dla pasażerów uiszczających opłatę / 2.2.1:2.2.1 Na nieprzerwany okres powyżej 6 miesięcy / 2.2.2:2.2.2 Na nieprzerwany okres nieprzekraczający 6 miesięcy / 2.2.3:2.2.3 PKW / 2.2.4:2.2.4 LKW / 2.3:2.3 Paliwo do środków transportu dla pasażerów uiszczających opłatę / 2.3.1:2.3.1 Na nieprzerwany okres powyżej 6 miesięcy / 2.3.2:2.3.2 Na nieprzerwany okres nieprzekraczający 6 miesięcy / 2.4:2.4 Wynajem środków transportu przeznaczonych do przewozu towarów / 2.5:2.5 Wynajem samochodów osobowych i kombivanów / 2.5.1:2.5.1 Używanych wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej / 2.5.2:2.5.2 Używanych częściowo do zarobkowego przewozu osób lub nauki jazdy / 2.5.3:2.5.3 Używanych częściowo do innych celów niż określone w pkt 2.5.2 / 2.6:2.6 Wynajem motocykli, przyczep kempingowych i łodzi rekreacyjno-sportowych oraz statków powietrznych o masie mniejszej niż 1550 kg / 2.6.1:2.6.1 Używanych do zarobkowego przewozu osób lub nauki jazdy / 2.6.2:2.6.2 Używanych wyłącznie do innego rodzaju działalności gospodarczej / 2.7:2.7 Wynajem samochodów osobowych kategorii M1 / 2.8:2.8 Wynajem środków transportu osób z więcej niż 9 miejscami / 2.9:2.9 Wynajem środków transportu osób z mniej niż 9 miejscami / 2.9.1:2.9.1 Używanych do działalności handlowej / 2.9.2:2.9.2 Używanych do celów innych niż działalność handlowa / 2.10:2.10 Wynajem środków transportu, w odniesieniu do których nie istnieją ograniczenia prawa do odliczenia / 2.11:2.11 Wynajem środków transportu, w odniesieniu do których istnieją ograniczenia prawa do odliczenia / 2.12:2.12 Wynajem środków transportu innych niż wymienione w pkt 2.5 i 2.6 / 3.1:3.1 Wydatki związane ze środkami transportu o masie powyżej 3500 kg, innymi niż środki transportu dla pasażerów uiszczających opłatę / 3.1.1:3.1.1 Zakup środków transportu o masie powyżej 3500 kg, innych niż środki transportu dla pasażerów uiszczających opłatę / 3.1.2:3.1.2 Utrzymanie środków transportu o masie powyżej 3500 kg, innych niż środki transportu dla pasażerów uiszczających opłatę / 3.1.3:3.1.3 Zakup i instalacja wyposażenia środków transportu o masie powyżej 3500 kg, innych niż środki transportu dla pasażerów uiszczających opłatę / 3.1.4:3.1.4 Garażowanie lub parkowanie środków transportu o masie powyżej 3500 kg, innych niż środki transportu dla pasażerów uiszczających opłatę / 3.1.5:3.1.5 Inne wydatki związane ze środkami transportu o masie powyżej 3500 kg, innymi niż środki transportu dla pasażerów uiszczających opłatę / 3.2:3.2 Wydatki związane ze środkami transportu o masie nie większej niż 3500 kg, innymi niż środki transportu dla pasażerów uiszczających opłatę / 3.2.1:3.2.1 Zakup środków transportu o masie nie większej niż 3500 kg, innych niż środki transportu dla pasażerów uiszczających opłatę / 3.2.2:3.2.2 Utrzymanie środków transportu o masie nie większej niż 3500 kg, innych niż środki transportu dla pasażerów uiszczających opłatę / 3.2.3:3.2.3 Zakup instalacji i wyposażenia środków transportu o masie nie większej niż 3500 kg, innych niż środki transportu dla pasażerów uiszczających opłatę / 3.2.4:3.2.4 Garażowanie lub parkowanie środków transportu o masie nie większej niż 3500 kg, innych niż środki transportu dla pasażerów uiszczających opłatę / 3.2.5:3.2.5 Inne wydatki związane ze środkami transportu o masie nie większej niż 3500 kg, innych niż środki transportu dla pasażerów uiszczających opłatę / 3.2.6:3.2.6 PKW / 3.2.7:3.2.7 LKW / 3.3:3.3 Wydatki związane ze środkami transportu dla pasażerów uiszczających opłatę / 3.3.1:3.3.1 Zakup środków transportu dla pasażerów uiszczających opłatę / 3.3.2:3.3.2 Konserwacja środków transportu dla pasażerów uiszczających opłatę / 3.3.3:3.3.3 Zakup i instalacja wyposażenia środków transportu dla pasażerów uiszczających opłatę / 3.3.4:3.3.4 Garażowanie lub parkowanie środków transportu dla pasażerów uiszczających opłatę / 3.3.5:3.3.5 Inne wydatki związane ze środkami transportu dla pasażerów uiszczających opłatę / 3.4:3.4 Wydatki związane ze środkami transportu przeznaczonymi do przewozu towarów / 3.4.1:3.4.1 Zakup środków transportu przeznaczonych do przewozu towarów / 3.4.2:3.4.2 Konserwacja środków transportu przeznaczonych do przewozu towarów / 3.4.3:3.4.3 Garażowanie lub parkowanie środków transportu przeznaczonych do przewozu towarów / 3.4.4:3.4.4 Wydatki związane ze środkami transportu przeznaczonymi do przewozu towarów, inne niż wymienione w pkt 3.4.1, 3.4.2 i 3.4.3 / 3.5:3.5 Konserwacja samochodów osobowych i kombivanów / 3.5.1:3.5.1 Używanych wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej / 3.5.2:3.5.2 Używanych częściowo do zarobkowego przewozu osób, nauki jazdy lub przeznaczonych do wynajmu / 3.5.3:3.5.3 Używanych częściowo do prowadzenia działalności gospodarczej innej niż wymieniona w pkt 3.5.2 / 3.6:3.6 Konserwacja motocykli, przyczep kempingowych i łodzi rekreacyjno-sportowych oraz statków powietrznych o masie powyżej 1550 kg / 3.6.1:3.6.1 Używanych do zarobkowego przewozu osób, nauki jazdy lub przeznaczonych do wynajmu / 3.6.2:3.6.2 Używanych do innego rodzaju działalności gospodarczej / 3.7:3.7 Wydatki, inne niż na konserwację, garażowanie lub parkowanie samochodów osobowych i kombivanów / 3.7.1:3.7.1 Używanych wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej / 3.7.2:3.7.2 Używanych częściowo do zarobkowego przewozu osób, nauki jazdy lub przeznaczonych do wynajmu / 3.7.3:3.7.3 Używanych częściowo w celach innych niż wymienione w pkt 3.7.2 / 3.8:3.8 Wydatki inne niż na konserwację, garażowanie i parkowanie motocykli, przyczep kempingowych i łodzi rekreacyjno-sportowych oraz statków powietrznych o masie powyżej 1550 kg / 3.8.1:3.8.1 Używanych do zarobkowego przewozu osób, nauki jazdy, przeznaczonych do wynajmu lub odsprzedaży / 3.8.2:3.8.2 Używanych do innego rodzaju działalności gospodarczej / 3.9:3.9 Zakup samochodów osobowych kategorii M1 / 3.10:3.10 Zakup akcesoriów do samochodów osobowych kategorii M1, włącznie z montażem i instalacją / 3.11:3.11 Wydatki związane ze środkami transportu osób z więcej niż 9 miejscami lub środkami transportu przeznaczonymi do przewozu towarów / 3.12:3.12 Wydatki związane ze środkami transportu osób z mniej niż 9 miejscami używanymi do celów działalności handlowej / 3.13:3.13 Wydatki związane ze środkami transportu, w odniesieniu do których nie istnieją ograniczenia prawa do odliczenia / 3.14:3.14 Wydatki związane ze środkami transportu, w odniesieniu do których istnieją ograniczenia prawa do odliczenia / 3.15:3.15 Konserwacja środków transportu osób innych niż samochody osobowe i kombivany, motocykle, przyczepy kempingowe i łodzie rekreacyjno-sportowe oraz statki powietrzne o masie powyżej 1550 kg / 3.16:3.16 Garażowanie lub parkowanie środków transportu osób / 3.17:3.17 Wydatki inne niż na konserwację, garażowanie lub parkowanie środków transportu innych niż samochody osobowe i kombivany, motocykle, przyczepy kempingowe i łodzie rekreacyjno-sportowe oraz statki powietrzne o masie powyżej 1550 kg / 4.1:4.1 Opłaty drogowe za środki transportu o masie powyżej 3500 kg, inne niż środki transportu dla pasażerów uiszczających opłatę / 4.2:4.2 Opłaty drogowe za pojazdy o masie nie większej niż 3500 kg, inne niż środki transportu dla pasażerów uiszczających opłatę / 4.2.1:4.2.1 PKW / 4.2.2:4.2.2 LKW / 4.3:4.3 Opłaty drogowe za środki transportu dla pasażerów uiszczających opłatę / 4.4:4.4 Opłaty drogowe za środki transportu przejeżdżające przez most nad Wielkim Bełtem / 4.5:4.5 Opłaty drogowe za wszelkie środki transportu przejeżdżające przez most nad cieśniną Sund / 4.6:4.6 Opłaty drogowe za środki transportu dla pasażerów uiszczających opłatę, z więcej niż 9 miejscami / 4.7:4.7 Opłaty drogowe za środki transportu dla pasażerów uiszczających opłatę, z mniej niż 9 miejscami / 4.8:4.8 Opłaty drogowe za pojazdy używane w ramach konferencji, targów, wystaw lub kongresów / 4.8.1:4.8.1 Uiszczane przez organizatora imprezy / 4.8.2:4.8.2 Uiszczane przez uczestnika imprezy, w przypadku gdy opłata pobierana jest bezpośrednio przez organizatora / 5.1:5.1 Podatnika lub osoby zatrudnionej przez podatnika / 5.2:5.2 Osoby niebędącej podatnikiem lub osobą zatrudnioną przez podatnika / 5.3:5.3 Podatnika lub osoby zatrudnionej przez podatnika w ramach konferencji, targów, wystaw lub kongresów / 5.3.1:5.3.1 Ponoszone przez organizatora imprezy / 5.3.2:5.3.2 Ponoszone przez uczestnika imprezy, w przypadku gdy opłata pobierana jest bezpośrednio przez organizatora / 6.1:6.1 Wydatki na zakwaterowanie podatnika lub osoby zatrudnionej przez podatnika / 6.2:6.2 Wydatki na zakwaterowanie osoby niebędącej podatnikiem lub osobą zatrudnioną przez podatnika / 6.3:6.3 Wydatki na zakwaterowanie podatnika lub osoby zatrudnionej przez podatnika uczestniczącej w konferencjach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej / 6.4:6.4 Wydatki na zakwaterowanie podatnika lub osoby zatrudnionej przez podatnika w ramach konferencji, targów, wystaw lub kongresów / 6.4.1:6.4.1 Ponoszone przez organizatora imprezy / 6.4.2:6.4.2 Ponoszone przez uczestnika imprezy, w przypadku gdy opłata pobierana jest bezpośrednio przez organizatora / 6.5:6.5 Wydatki na zakwaterowanie osoby zatrudnionej przez podatnika, dostarczającej towary lub świadczącej usługi / 6.6:6.6 Wydatki na zakwaterowanie zakupione w celu dalszej odsprzedaży tej usługi / 6.7:6.7 Wydatki na zakwaterowanie inne niż wymienione w pkt 6.5 lub 6.6 / 7.1:7.1 Żywność i napoje dostarczane w hotelach, barach, restauracjach, pensjonatach, w tym śniadania / 7.1.1:7.1.1 Na rzecz podatnika lub osoby zatrudnionej przez podatnika / 7.1.2:7.1.2 Na rzecz osoby niebędącej podatnikiem ani osobą zatrudnioną przez podatnika / 7.2:7.2 Żywność i napoje dostarczane w ramach konferencji, targów, wystaw lub kongresów / 7.2.1:7.2.1 Na rzecz organizatora imprezy / 7.2.2:7.2.2 Na rzecz uczestnika imprezy, w przypadku gdy opłata pobierana jest bezpośrednio przez organizatora / 7.3:7.3 Żywność i napoje przeznaczone dla osoby zatrudnionej przez podatnika, dostarczającej towary lub świadczącej usługi / 7.4:7.4 Usługi restauracyjne zakupione w celu ich dalszej odsprzedaży / 7.5:7.5 Zakup żywności, napojów lub usług restauracyjnych innych niż wymienione w pkt 7.2, 7.3 i 7.4 / 8.1:8.1 Uiszczane przez podatnika lub osobę zatrudnioną przez podatnika / 8.2:8.2 Uiszczane przez osobę niebędącą podatnikiem ani osobą zatrudnioną przez podatnika / 9.1:9.1 Zakup alkoholu / 9.2:9.2 Zakup przetworzonego tytoniu / 9.3:9.3 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne / 9.3.1:9.3.1 Na cele reklamowe / 9.3.2:9.3.2 Na cele inne niż reklamowe / 9.4:9.4 Wydatki na utrzymanie statków przeznaczonych do celów rekreacyjnych / 9.5:9.5 Wydatki na dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki / 9.6:9.6 Wydatki na artykuły luksusowe, rozrywkowe i wydatki reprezentacyjne ponoszone w celach reklamowych / 9.7:9.7 Wydatki na artykuły luksusowe, rozrywkowe i wydatki reprezentacyjne inne niż wymienione w pkt 9.1, 9.2 i 9.3 / 10.1:10.1 Narzędzia / 10.2:10.2 Naprawy w okresie objętym gwarancją / 10.3:10.3 Usługi związane z edukacją / 10.4:10.4 Prace związane z mieniem / 10.4.1:10.4.1 Prace związane z nieruchomościami / 10.4.2:10.4.2 Prace związane z nieruchomościami wykorzystywanymi w celach mieszkalnych / 10.4.3:10.4.3 Prace związane z mieniem ruchomym innym niż objęte kodem 3 / 10.5:10.5 Zakup lub wynajem mienia / 10.5.1:10.5.1 Zakup lub wynajem nieruchomości / 10.5.2:10.5.2 Zakup lub wynajem nieruchomości wykorzystywanych w celach mieszkalnych albo rekreacyjnych lub wypoczynkowych / 10.5.3:10.5.3 Zakup lub wynajem mienia ruchomego związanego z nieruchomościami wykorzystywanymi w celach mieszkalnych albo rekreacyjnych lub wypoczynkowych lub wykorzystywanego w takich nieruchomościach / 10.5.4:10.5.4 Zakup lub wynajem mienia ruchomego innego niż objęte kodem 2 / 10.6:10.6 Dostarczanie wody, gazu lub energii elektrycznej przez sieć dystrybucyjną / 10.7:10.7 Upominki o niewielkiej wartości / 10.8:10.8 Wydatki związane z prowadzeniem biura / 10.9:10.9 Udział w targach i seminariach, kształcenie lub szkolenia / 10.9.1:10.9.1 Targi / 10.9.2:10.9.2 Seminaria / 10.9.3:10.9.3 Kształcenie / 10.9.4:10.9.4 Szkolenia / 10.10:10.10 Ryczałtowy narzut na ceny zwierząt gospodarskich i produktów rolnych / 10.11:10.11 Wydatki związane z wysyłką poczty do krajów spoza UE / 10.12:10.12 Wydatki na faksy i telefony w sprawie zakwaterowania / 10.13:10.13 Towary i usługi nabyte przez organizatora podróży dla bezpośredniej korzyści podróżnego / 10.14:10.14 Towary nabyte w celu odsprzedaży inne niż wymienione w pkt 1.6 / 10.15:10.15 Usługi nabyte w celu odsprzedaży inne niż wymienione w pkt 6.6 i 7.4 / 10.16:10.16 Prace związane z mieniem / 10.16.1:10.16.1 Prace związane z nieruchomościami wykorzystywanymi w celach mieszkalnych, rekreacyjnych lub wypoczynkowych / 10.16.2:10.16.2 Prace związane z nieruchomościami innymi niż wymienione w pkt 10.16.1 / 10.16.3:10.16.3 Prace związane z mieniem ruchomym związanym z nieruchomościami, o których mowa w pkt 10.16.1 lub używane w tych nieruchomościach / 10.16.4:10.16.4 Prace związane z mieniem ruchomym innym niż wymienione w pkt 10.16.3 / 10.17:10.17 Wydatki związane z mieniem / 10.17.1:10.17.1 Wydatki związane z nieruchomościami wykorzystywanymi w celach mieszkalnych albo rekreacyjnych lub wypoczynkowych / 10.17.2:10.17.2 Wydatki związane z nieruchomościami innymi niż wymienione w pkt 10.17.1 / 1:1 paliwo / 2:2 wynajem środków transportu / 3:3 wydatki związane ze środkami transportu (inne niż towary i usługi, o których mowa w kodzie 1 i 2) / 4:4 opłaty drogowe i inne opłaty dla użytkowników dróg / 5:5 koszty podróży, takie jak opłaty za taksówki, opłaty za transport publiczny / 6:6 zakwaterowanie / 7:7 żywność, napoje i usługi restauracyjne / 8:8 opłaty za wstęp na targi i wystawy / 9:9 wydatki na artykuły luksusowe, rozrywkowe i wydatki reprezentacyjne / 10:10 inne</p60>
       <p61>[Pole tekstowe]</p61>
       <p62> / bg / cs / da / de / el / en / es / et / fi / fr / ga / hr / hu / it / lt / lv / mt / nl / pl / pt / ro / sk / sl / sv / tr</p62>
       <p64>[Pole kwoty]</p64>
       <p65>[Pole kwoty]</p65>
       <p66>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p66>
       <rect1408>[Koniec strony]</rect1408>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>VAT-REF (zal.E) (5)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>25251819</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <rect1398></rect1398>
       <p51>test pola tekstowego</p51>
       <p52>test pola tekstowego</p52>
       <p53>test pola tekstowego</p53>
       <p54>30-10-1990</p54>
       <p55>to jest pole wielowierszowe</p55>
       <p56_subfield_0>Poznań</p56_subfield_0>
       <p56_subfield_1>Strzelecka</p56_subfield_1>
       <p56_subfield_2>1</p56_subfield_2>
       <p56_subfield_3>1</p56_subfield_3>
       <p56_subfield_4>61-155</p56_subfield_4>
       <p56_subfield_5>Poznań</p56_subfield_5>
       <p57>500600400</p57>
       <p58>PL</p58>
       <ppath546></ppath546>
       <p59></p59>
       <p60>1.1</p60>
       <p61>test pola tekstowego</p61>
       <p62></p62>
       <p64>10</p64>
       <p65>10</p65>
       <p66>10</p66>
       <rect1408></rect1408>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>