Pola formularza

Formularz: PIT/WZ (2) (2021) Informacja o wierzytelnościach i zobowiązaniach zmniejszających lub zwiększających podstawę opodatkowania (stratę) wynikających z transakcji handlowychPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>25280335</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <rect13798>[Nagłówek]</rect13798>
       <p1>[NIP]</p1>
       <p4>[nazwisko]</p4>
       <p5>[pierwszeImie]</p5>
       <p6>[dataUrodzenia]</p6>
       <rect6277>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</rect6277>
       <pNIPPESEL_b_>[Wartość wyboru w polu pNIPPESEL_b. Dostępne wartości: 1 2 ]</pNIPPESEL_b_>
       <b>[Pole powtarzalne]</b>
       <pNIPPESEL_b_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</pNIPPESEL_b_3_subfield_>
       <pNIPPESEL_b_3_subfield_2>[Pole PESEL]</pNIPPESEL_b_3_subfield_2>
       <pNIPPESEL_b_3_subfield_3>[Pole NIP]</pNIPPESEL_b_3_subfield_3>
       <pnrFaktury_b>[pole wielowierszowe]</pnrFaktury_b>
       <pdataWystawienia_b>[data]</pdataWystawienia_b>
       <pkwota_b>[Pole kwoty]</pkwota_b>
       <rect6278>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</rect6278>
       <pNIPPESEL_c_>[Wartość wyboru w polu pNIPPESEL_c. Dostępne wartości: 1 2 ]</pNIPPESEL_c_>
       <c>[Pole powtarzalne]</c>
       <pNIPPESEL_c_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</pNIPPESEL_c_3_subfield_>
       <pNIPPESEL_c_3_subfield_2>[Pole PESEL]</pNIPPESEL_c_3_subfield_2>
       <pNIPPESEL_c_3_subfield_3>[Pole NIP]</pNIPPESEL_c_3_subfield_3>
       <pnrFaktury_c>[pole wielowierszowe]</pnrFaktury_c>
       <pdataWystawienia_c>[data]</pdataWystawienia_c>
       <pkwota_c>[Pole kwoty]</pkwota_c>
       <rect6279>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</rect6279>
       <pNIPPESEL_d_>[Wartość wyboru w polu pNIPPESEL_d. Dostępne wartości: 1 2 ]</pNIPPESEL_d_>
       <d>[Pole powtarzalne]</d>
       <pNIPPESEL_d_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</pNIPPESEL_d_3_subfield_>
       <pNIPPESEL_d_3_subfield_2>[Pole PESEL]</pNIPPESEL_d_3_subfield_2>
       <pNIPPESEL_d_3_subfield_3>[Pole NIP]</pNIPPESEL_d_3_subfield_3>
       <pnrFaktury_d>[Pole tekstowe]</pnrFaktury_d>
       <pdataWystawienia_d>[data]</pdataWystawienia_d>
       <pkwotaUregulowanaPoRoku_d>[Pole kwoty]</pkwotaUregulowanaPoRoku_d>
       <rect6210>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</rect6210>
       <pNIPPESEL_e_>[Wartość wyboru w polu pNIPPESEL_e. Dostępne wartości: 1 2 ]</pNIPPESEL_e_>
       <e>[Pole powtarzalne]</e>
       <pNIPPESEL_e_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</pNIPPESEL_e_3_subfield_>
       <pNIPPESEL_e_3_subfield_2>[Pole PESEL]</pNIPPESEL_e_3_subfield_2>
       <pNIPPESEL_e_3_subfield_3>[Pole NIP]</pNIPPESEL_e_3_subfield_3>
       <pnrFaktury_e>[Pole tekstowe]</pnrFaktury_e>
       <pdataWystawienia_e>[data]</pdataWystawienia_e>
       <pkwotaUregulowanaPoRoku_e>[Pole kwoty]</pkwotaUregulowanaPoRoku_e>
       <rect6211>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</rect6211>
       <pNIPPESEL_f_>[Wartość wyboru w polu pNIPPESEL_f. Dostępne wartości: 1 2 ]</pNIPPESEL_f_>
       <f>[Pole powtarzalne]</f>
       <pNIPPESEL_f_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</pNIPPESEL_f_3_subfield_>
       <pNIPPESEL_f_3_subfield_2>[Pole PESEL]</pNIPPESEL_f_3_subfield_2>
       <pNIPPESEL_f_3_subfield_3>[Pole NIP]</pNIPPESEL_f_3_subfield_3>
       <pnrFaktury_f>[Pole tekstowe]</pnrFaktury_f>
       <pdataWystawienia_f>[data]</pdataWystawienia_f>
       <pkwota_f>[Pole kwoty]</pkwota_f>
       <rect6212>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</rect6212>
       <pNIPPESEL_g_>[Wartość wyboru w polu pNIPPESEL_g. Dostępne wartości: 1 2 ]</pNIPPESEL_g_>
       <g>[Pole powtarzalne]</g>
       <pNIPPESEL_g_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</pNIPPESEL_g_3_subfield_>
       <pNIPPESEL_g_3_subfield_2>[Pole PESEL]</pNIPPESEL_g_3_subfield_2>
       <pNIPPESEL_g_3_subfield_3>[Pole NIP]</pNIPPESEL_g_3_subfield_3>
       <pnrFaktury_g>[Pole tekstowe]</pnrFaktury_g>
       <pdataWystawienia_g>[data]</pdataWystawienia_g>
       <pkwota_g>[Pole kwoty]</pkwota_g>
       <rect6213>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</rect6213>
       <pNIPPESEL_h_>[Wartość wyboru w polu pNIPPESEL_h. Dostępne wartości: 1 2 ]</pNIPPESEL_h_>
       <h>[Pole powtarzalne]</h>
       <pNIPPESEL_h_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</pNIPPESEL_h_3_subfield_>
       <pNIPPESEL_h_3_subfield_2>[Pole PESEL]</pNIPPESEL_h_3_subfield_2>
       <pNIPPESEL_h_3_subfield_3>[Pole NIP]</pNIPPESEL_h_3_subfield_3>
       <pnrFaktury_h>[Pole tekstowe]</pnrFaktury_h>
       <pdataWystawienia_h>[data]</pdataWystawienia_h>
       <pkwotaUregulowanaPoRoku_h>[Pole kwoty]</pkwotaUregulowanaPoRoku_h>
       <rect6214>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</rect6214>
       <pNIPPESEL_i_>[Wartość wyboru w polu pNIPPESEL_i. Dostępne wartości: 1 2 ]</pNIPPESEL_i_>
       <i>[Pole powtarzalne]</i>
       <pNIPPESEL_i_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</pNIPPESEL_i_3_subfield_>
       <pNIPPESEL_i_3_subfield_2>[Pole PESEL]</pNIPPESEL_i_3_subfield_2>
       <pNIPPESEL_i_3_subfield_3>[Pole NIP]</pNIPPESEL_i_3_subfield_3>
       <pnrFaktury_i>[Pole tekstowe]</pnrFaktury_i>
       <pdataWystawienia_i>[data]</pdataWystawienia_i>
       <pkwotaUregulowanaPoRoku_i>[Pole kwoty]</pkwotaUregulowanaPoRoku_i>
       <rect6215>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</rect6215>
       <pNIPPESEL_j_>[Wartość wyboru w polu pNIPPESEL_j. Dostępne wartości: 1 2 ]</pNIPPESEL_j_>
       <j>[Pole powtarzalne]</j>
       <pNIPPESEL_j_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</pNIPPESEL_j_3_subfield_>
       <pNIPPESEL_j_3_subfield_2>[Pole PESEL]</pNIPPESEL_j_3_subfield_2>
       <pNIPPESEL_j_3_subfield_3>[Pole NIP]</pNIPPESEL_j_3_subfield_3>
       <pnrFaktury_j>[Pole tekstowe]</pnrFaktury_j>
       <pdataWystawienia_j>[data]</pdataWystawienia_j>
       <pkwota_j>[Pole kwoty]</pkwota_j>
       <rect6216>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</rect6216>
       <pNIPPESEL_k_>[Wartość wyboru w polu pNIPPESEL_k. Dostępne wartości: 1 2 ]</pNIPPESEL_k_>
       <k>[Pole powtarzalne]</k>
       <pNIPPESEL_k_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</pNIPPESEL_k_3_subfield_>
       <pNIPPESEL_k_3_subfield_2>[Pole PESEL]</pNIPPESEL_k_3_subfield_2>
       <pNIPPESEL_k_3_subfield_3>[Pole NIP]</pNIPPESEL_k_3_subfield_3>
       <pnrFaktury_k>[Pole tekstowe]</pnrFaktury_k>
       <pdataWystawienia_k>[data]</pdataWystawienia_k>
       <pkwota_k>[Pole kwoty]</pkwota_k>
       <rect6217>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</rect6217>
       <pNIPPESEL_l_>[Wartość wyboru w polu pNIPPESEL_l. Dostępne wartości: 1 2 ]</pNIPPESEL_l_>
       <l>[Pole powtarzalne]</l>
       <pNIPPESEL_l_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</pNIPPESEL_l_3_subfield_>
       <pNIPPESEL_l_3_subfield_2>[Pole PESEL]</pNIPPESEL_l_3_subfield_2>
       <pNIPPESEL_l_3_subfield_3>[Pole NIP]</pNIPPESEL_l_3_subfield_3>
       <pnrFaktury_l>[Pole tekstowe]</pnrFaktury_l>
       <pdataWystawienia_l>[data]</pdataWystawienia_l>
       <pkwotaUregulowanaPoRoku_l>[Pole kwoty]</pkwotaUregulowanaPoRoku_l>
       <rect6218>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</rect6218>
       <pNIPPESEL_m_>[Wartość wyboru w polu pNIPPESEL_m. Dostępne wartości: 1 2 ]</pNIPPESEL_m_>
       <m>[Pole powtarzalne]</m>
       <pNIPPESEL_m_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</pNIPPESEL_m_3_subfield_>
       <pNIPPESEL_m_3_subfield_2>[Pole PESEL]</pNIPPESEL_m_3_subfield_2>
       <pNIPPESEL_m_3_subfield_3>[Pole NIP]</pNIPPESEL_m_3_subfield_3>
       <pnrFaktury_m>[Pole tekstowe]</pnrFaktury_m>
       <pdataWystawienia_m>[data]</pdataWystawienia_m>
       <pkwotaUregulowanaPoRoku_m>[Pole kwoty]</pkwotaUregulowanaPoRoku_m>
       <rect34663>[Koniec strony]</rect34663>
       <pageno2>[Numer strony]</pageno2>
       <pages2>[Liczba stron]</pages2>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>PIT/WZ (2)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>25280335</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <rect13798></rect13798>
       <p1>8875155741</p1>
       <p4>Kowalski</p4>
       <p5>Jan</p5>
       <p6>30-10-1985</p6>
       <rect6277></rect6277>
       <pNIPPESEL_b_>1</pNIPPESEL_b_>
       <b></b>
       <pNIPPESEL_b_3_subfield_>2</pNIPPESEL_b_3_subfield_>
       <pNIPPESEL_b_3_subfield_2>23050608219</pNIPPESEL_b_3_subfield_2>
       <pNIPPESEL_b_3_subfield_3>8875155741</pNIPPESEL_b_3_subfield_3>
       <pnrFaktury_b>to jest pole wielowierszowe</pnrFaktury_b>
       <pdataWystawienia_b>30-10-1990</pdataWystawienia_b>
       <pkwota_b>10</pkwota_b>
       <rect6278></rect6278>
       <pNIPPESEL_c_>1</pNIPPESEL_c_>
       <c></c>
       <pNIPPESEL_c_3_subfield_>2</pNIPPESEL_c_3_subfield_>
       <pNIPPESEL_c_3_subfield_2>23050608219</pNIPPESEL_c_3_subfield_2>
       <pNIPPESEL_c_3_subfield_3>8875155741</pNIPPESEL_c_3_subfield_3>
       <pnrFaktury_c>to jest pole wielowierszowe</pnrFaktury_c>
       <pdataWystawienia_c>30-10-1990</pdataWystawienia_c>
       <pkwota_c>10</pkwota_c>
       <rect6279></rect6279>
       <pNIPPESEL_d_>1</pNIPPESEL_d_>
       <d></d>
       <pNIPPESEL_d_3_subfield_>2</pNIPPESEL_d_3_subfield_>
       <pNIPPESEL_d_3_subfield_2>23050608219</pNIPPESEL_d_3_subfield_2>
       <pNIPPESEL_d_3_subfield_3>8875155741</pNIPPESEL_d_3_subfield_3>
       <pnrFaktury_d>test pola tekstowego</pnrFaktury_d>
       <pdataWystawienia_d>30-10-1990</pdataWystawienia_d>
       <pkwotaUregulowanaPoRoku_d>10</pkwotaUregulowanaPoRoku_d>
       <rect6210></rect6210>
       <pNIPPESEL_e_>1</pNIPPESEL_e_>
       <e></e>
       <pNIPPESEL_e_3_subfield_>2</pNIPPESEL_e_3_subfield_>
       <pNIPPESEL_e_3_subfield_2>23050608219</pNIPPESEL_e_3_subfield_2>
       <pNIPPESEL_e_3_subfield_3>8875155741</pNIPPESEL_e_3_subfield_3>
       <pnrFaktury_e>test pola tekstowego</pnrFaktury_e>
       <pdataWystawienia_e>30-10-1990</pdataWystawienia_e>
       <pkwotaUregulowanaPoRoku_e>10</pkwotaUregulowanaPoRoku_e>
       <rect6211></rect6211>
       <pNIPPESEL_f_>1</pNIPPESEL_f_>
       <f></f>
       <pNIPPESEL_f_3_subfield_>2</pNIPPESEL_f_3_subfield_>
       <pNIPPESEL_f_3_subfield_2>23050608219</pNIPPESEL_f_3_subfield_2>
       <pNIPPESEL_f_3_subfield_3>8875155741</pNIPPESEL_f_3_subfield_3>
       <pnrFaktury_f>test pola tekstowego</pnrFaktury_f>
       <pdataWystawienia_f>30-10-1990</pdataWystawienia_f>
       <pkwota_f>10</pkwota_f>
       <rect6212></rect6212>
       <pNIPPESEL_g_>1</pNIPPESEL_g_>
       <g></g>
       <pNIPPESEL_g_3_subfield_>2</pNIPPESEL_g_3_subfield_>
       <pNIPPESEL_g_3_subfield_2>23050608219</pNIPPESEL_g_3_subfield_2>
       <pNIPPESEL_g_3_subfield_3>8875155741</pNIPPESEL_g_3_subfield_3>
       <pnrFaktury_g>test pola tekstowego</pnrFaktury_g>
       <pdataWystawienia_g>30-10-1990</pdataWystawienia_g>
       <pkwota_g>10</pkwota_g>
       <rect6213></rect6213>
       <pNIPPESEL_h_>1</pNIPPESEL_h_>
       <h></h>
       <pNIPPESEL_h_3_subfield_>2</pNIPPESEL_h_3_subfield_>
       <pNIPPESEL_h_3_subfield_2>23050608219</pNIPPESEL_h_3_subfield_2>
       <pNIPPESEL_h_3_subfield_3>8875155741</pNIPPESEL_h_3_subfield_3>
       <pnrFaktury_h>test pola tekstowego</pnrFaktury_h>
       <pdataWystawienia_h>30-10-1990</pdataWystawienia_h>
       <pkwotaUregulowanaPoRoku_h>10</pkwotaUregulowanaPoRoku_h>
       <rect6214></rect6214>
       <pNIPPESEL_i_>1</pNIPPESEL_i_>
       <i></i>
       <pNIPPESEL_i_3_subfield_>2</pNIPPESEL_i_3_subfield_>
       <pNIPPESEL_i_3_subfield_2>23050608219</pNIPPESEL_i_3_subfield_2>
       <pNIPPESEL_i_3_subfield_3>8875155741</pNIPPESEL_i_3_subfield_3>
       <pnrFaktury_i>test pola tekstowego</pnrFaktury_i>
       <pdataWystawienia_i>30-10-1990</pdataWystawienia_i>
       <pkwotaUregulowanaPoRoku_i>10</pkwotaUregulowanaPoRoku_i>
       <rect6215></rect6215>
       <pNIPPESEL_j_>1</pNIPPESEL_j_>
       <j></j>
       <pNIPPESEL_j_3_subfield_>2</pNIPPESEL_j_3_subfield_>
       <pNIPPESEL_j_3_subfield_2>23050608219</pNIPPESEL_j_3_subfield_2>
       <pNIPPESEL_j_3_subfield_3>8875155741</pNIPPESEL_j_3_subfield_3>
       <pnrFaktury_j>test pola tekstowego</pnrFaktury_j>
       <pdataWystawienia_j>30-10-1990</pdataWystawienia_j>
       <pkwota_j>10</pkwota_j>
       <rect6216></rect6216>
       <pNIPPESEL_k_>1</pNIPPESEL_k_>
       <k></k>
       <pNIPPESEL_k_3_subfield_>2</pNIPPESEL_k_3_subfield_>
       <pNIPPESEL_k_3_subfield_2>23050608219</pNIPPESEL_k_3_subfield_2>
       <pNIPPESEL_k_3_subfield_3>8875155741</pNIPPESEL_k_3_subfield_3>
       <pnrFaktury_k>test pola tekstowego</pnrFaktury_k>
       <pdataWystawienia_k>30-10-1990</pdataWystawienia_k>
       <pkwota_k>10</pkwota_k>
       <rect6217></rect6217>
       <pNIPPESEL_l_>1</pNIPPESEL_l_>
       <l></l>
       <pNIPPESEL_l_3_subfield_>2</pNIPPESEL_l_3_subfield_>
       <pNIPPESEL_l_3_subfield_2>23050608219</pNIPPESEL_l_3_subfield_2>
       <pNIPPESEL_l_3_subfield_3>8875155741</pNIPPESEL_l_3_subfield_3>
       <pnrFaktury_l>test pola tekstowego</pnrFaktury_l>
       <pdataWystawienia_l>30-10-1990</pdataWystawienia_l>
       <pkwotaUregulowanaPoRoku_l>10</pkwotaUregulowanaPoRoku_l>
       <rect6218></rect6218>
       <pNIPPESEL_m_>1</pNIPPESEL_m_>
       <m></m>
       <pNIPPESEL_m_3_subfield_>2</pNIPPESEL_m_3_subfield_>
       <pNIPPESEL_m_3_subfield_2>23050608219</pNIPPESEL_m_3_subfield_2>
       <pNIPPESEL_m_3_subfield_3>8875155741</pNIPPESEL_m_3_subfield_3>
       <pnrFaktury_m>test pola tekstowego</pnrFaktury_m>
       <pdataWystawienia_m>30-10-1990</pdataWystawienia_m>
       <pkwotaUregulowanaPoRoku_m>10</pkwotaUregulowanaPoRoku_m>
       <rect34663></rect34663>
       <pageno2></pageno2>
       <pages2></pages2>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>