Pola formularza

Formularz: SP Świadectwo pracy (z możliwością dodawania wielu pozycji)Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>25284190</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <rect13798>[Nagłówek]</rect13798>
       <p0_1>[pole wielowierszowe]</p0_1>
       <p01> / Duplikat / Duplikat Świadectwa Pracy z dnia / Korekta z dnia / Sprostowanie z dnia</p01>
       <p02>[data]</p02>
       <p0_5>[miejscowość]</p0_5>
       <p0_6>[Data wypełnienia]</p0_6>
       <p0_2_subfield_0>[miejscowość]</p0_2_subfield_0>
       <p0_2_subfield_1>[ulica]</p0_2_subfield_1>
       <p0_2_subfield_2>[nr domu]</p0_2_subfield_2>
       <p0_2_subfield_3>[nr lokalu]</p0_2_subfield_3>
       <p0_3_subfield_0>[kod pocztowy]</p0_3_subfield_0>
       <p0_3_subfield_1>[poczta]</p0_3_subfield_1>
       <p0_4>[REGON]</p0_4>
       <p1_1_subfield_0>[imię]</p1_1_subfield_0>
       <p1_1_subfield_1>[drugie imię]</p1_1_subfield_1>
       <p1_1_4>[nazwisko]</p1_1_4>
       <p1_4>[dataUrodzenia]</p1_4>
       <p1_5>[nazwaPelna]</p1_5>
       <p1_6_1_subfield_0>[miejscowość]</p1_6_1_subfield_0>
       <p1_6_1_subfield_1>[ulica]</p1_6_1_subfield_1>
       <p1_6_1_subfield_2>[nr domu]</p1_6_1_subfield_2>
       <p1_6_1_subfield_3>[nr lokalu]</p1_6_1_subfield_3>
       <p1_6_1_subfield_4>[kod pocztowy]</p1_6_1_subfield_4>
       <p1_6_1_subfield_5>[poczta]</p1_6_1_subfield_5>
       <p1_6_2>[Pole tekstowe]</p1_6_2>
       <p2>[data]</p2>
       <p3a>[data]</p3a>
       <p4>[Pole tekstowe]</p4>
       <rect1>[Pole powtarzalne]</rect1>
       <p5a>[pole wielowierszowe]</p5a>
       <p6>[data]</p6>
       <p7>[data]</p7>
       <rect2>[Pole powtarzalne]</rect2>
       <rect3>[Pole powtarzalne]</rect3>
       <p8a>[pole wielowierszowe]</p8a>
       <p9>[pole wielowierszowe]</p9>
       <rect4>[Pole powtarzalne]</rect4>
       <p10>[pole wielowierszowe]</p10>
       <rect5>[Pole powtarzalne]</rect5>
       <p11>[pole wielowierszowe]</p11>
       <rect6a>[Pole powtarzalne]</rect6a>
       <p12>[Pole tekstowe]</p12>
       <p13>[Pole tekstowe]</p13>
       <p14>[Pole tekstowe]</p14>
       <p15>[Pole tekstowe]</p15>
       <p16>[Pole tekstowe]</p16>
       <rect6>[Pole powtarzalne]</rect6>
       <p17>[pole wielowierszowe]</p17>
       <p18>[Pole tekstowe]</p18>
       <p19>[Pole tekstowe]</p19>
       <rect7>[Pole powtarzalne]</rect7>
       <p20>[Pole tekstowe]</p20>
       <p21>[pole wielowierszowe]</p21>
       <p22>[Pole tekstowe]</p22>
       <rect9>[Pole powtarzalne]</rect9>
       <p23>[Pole tekstowe]</p23>
       <p24>[Pole tekstowe]</p24>
       <p25>[Pole tekstowe]</p25>
       <rect10>[Pole powtarzalne]</rect10>
       <p26>[Pole tekstowe]</p26>
       <rect11>[Pole powtarzalne]</rect11>
       <p27>[Pole tekstowe]</p27>
       <p49>[Pole tekstowe]</p49>
       <rect22>[Pole podziału sekcji]</rect22>
       <p50>[Pole tekstowe]</p50>
       <p51>[pole wielowierszowe]</p51>
       <rect23>[Pole podziału sekcji]</rect23>
       <p52>[Pole tekstowe]</p52>
       <p53>[pole wielowierszowe]</p53>
       <rect24>[Pole podziału sekcji]</rect24>
       <p54>[pole wielowierszowe]</p54>
       <p55>[Pole tekstowe]</p55>
       <rect27>[Pole podziału sekcji]</rect27>
       <p56>[pole wielowierszowe]</p56>
       <p57_subfield_1>[nazwisko]</p57_subfield_1>
       <p57_subfield_0>[imię]</p57_subfield_0>
       <p58>[Stanowisko]</p58>
       <rect26>[Pole podziału sekcji]</rect26>
       <p59>[pole wielowierszowe]</p59>
       <rect25>[Pole podziału sekcji]</rect25>
       <rect20>[Koniec strony]</rect20>
       <pageno1>[Numer strony]</pageno1>
       <pages1>[Liczba stron]</pages1>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>SP</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>25284190</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <rect13798></rect13798>
       <p0_1>to jest pole wielowierszowe</p0_1>
       <p01></p01>
       <p02>30-10-1990</p02>
       <p0_5>Poznań</p0_5>
       <p0_6>30-10-2014</p0_6>
       <p0_2_subfield_0>Poznań</p0_2_subfield_0>
       <p0_2_subfield_1>Strzelecka</p0_2_subfield_1>
       <p0_2_subfield_2>1</p0_2_subfield_2>
       <p0_2_subfield_3>1</p0_2_subfield_3>
       <p0_3_subfield_0>61-155</p0_3_subfield_0>
       <p0_3_subfield_1>Poznań</p0_3_subfield_1>
       <p0_4>773461194</p0_4>
       <p1_1_subfield_0>Jan</p1_1_subfield_0>
       <p1_1_subfield_1>Stefan</p1_1_subfield_1>
       <p1_1_4>Kowalski</p1_1_4>
       <p1_4>30-10-1985</p1_4>
       <p1_5>Pełna nazwa testowa</p1_5>
       <p1_6_1_subfield_0>Poznań</p1_6_1_subfield_0>
       <p1_6_1_subfield_1>Strzelecka</p1_6_1_subfield_1>
       <p1_6_1_subfield_2>1</p1_6_1_subfield_2>
       <p1_6_1_subfield_3>1</p1_6_1_subfield_3>
       <p1_6_1_subfield_4>61-155</p1_6_1_subfield_4>
       <p1_6_1_subfield_5>Poznań</p1_6_1_subfield_5>
       <p1_6_2>test pola tekstowego</p1_6_2>
       <p2>30-10-1990</p2>
       <p3a>30-10-1990</p3a>
       <p4>test pola tekstowego</p4>
       <rect1></rect1>
       <p5a>to jest pole wielowierszowe</p5a>
       <p6>30-10-1990</p6>
       <p7>30-10-1990</p7>
       <rect2></rect2>
       <rect3></rect3>
       <p8a>to jest pole wielowierszowe</p8a>
       <p9>to jest pole wielowierszowe</p9>
       <rect4></rect4>
       <p10>to jest pole wielowierszowe</p10>
       <rect5></rect5>
       <p11>to jest pole wielowierszowe</p11>
       <rect6a></rect6a>
       <p12>test pola tekstowego</p12>
       <p13>test pola tekstowego</p13>
       <p14>test pola tekstowego</p14>
       <p15>test pola tekstowego</p15>
       <p16>test pola tekstowego</p16>
       <rect6></rect6>
       <p17>to jest pole wielowierszowe</p17>
       <p18>test pola tekstowego</p18>
       <p19>test pola tekstowego</p19>
       <rect7></rect7>
       <p20>test pola tekstowego</p20>
       <p21>to jest pole wielowierszowe</p21>
       <p22>test pola tekstowego</p22>
       <rect9></rect9>
       <p23>test pola tekstowego</p23>
       <p24>test pola tekstowego</p24>
       <p25>test pola tekstowego</p25>
       <rect10></rect10>
       <p26>test pola tekstowego</p26>
       <rect11></rect11>
       <p27>test pola tekstowego</p27>
       <p49>test pola tekstowego</p49>
       <rect22></rect22>
       <p50>test pola tekstowego</p50>
       <p51>to jest pole wielowierszowe</p51>
       <rect23></rect23>
       <p52>test pola tekstowego</p52>
       <p53>to jest pole wielowierszowe</p53>
       <rect24></rect24>
       <p54>to jest pole wielowierszowe</p54>
       <p55>test pola tekstowego</p55>
       <rect27></rect27>
       <p56>to jest pole wielowierszowe</p56>
       <p57_subfield_1>Kowalski</p57_subfield_1>
       <p57_subfield_0>Jan</p57_subfield_0>
       <p58>manager</p58>
       <rect26></rect26>
       <p59>to jest pole wielowierszowe</p59>
       <rect25></rect25>
       <rect20></rect20>
       <pageno1></pageno1>
       <pages1></pages1>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>