Pola formularza

Formularz: CV Curriculum VitaePola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2550491</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_subfield_0>[imię]</p1_subfield_0>
       <p1_subfield_1>[drugie imię]</p1_subfield_1>
       <p2>[nazwisko]</p2>
       <p3_subfield_0>[miejscowość]</p3_subfield_0>
       <p3_subfield_1>[ulica]</p3_subfield_1>
       <p3_subfield_2>[nr domu]</p3_subfield_2>
       <p3_subfield_3>[nr lokalu]</p3_subfield_3>
       <p3_subfield_4>[kod pocztowy]</p3_subfield_4>
       <p3_subfield_5>[poczta]</p3_subfield_5>
       <p4>[Telefon]</p4>
       <p5>[Mail]</p5>
       <p6>[wpis_umowa]</p6>
       <p38>[wpis_umowa]</p38>
       <p36_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p36_subfield_>
       <p36_subfield_3>[nazwa pełna]</p36_subfield_3>
       <p36_subfield_2>[nazwisko]</p36_subfield_2>
       <p36_subfield_1>[imię]</p36_subfield_1>
       <p12>[wpis_umowa]</p12>
       <p14>[wpis_umowa]</p14>
       <p15>[wpis_umowa]</p15>
       <p37>[nazwisko]</p37>
       <p17>[wpis_umowa]</p17>
       <p19>[wpis_umowa]</p19>
       <p22>[wpis_umowa]</p22>
       <p23>[wpis_umowa]</p23>
       <p24>[wpis_umowa]</p24>
       <p25>[wpis_umowa]</p25>
       <p26>[wpis_umowa]</p26>
       <p27>[wpis_umowa]</p27>
       <p28>[wpis_umowa]</p28>
       <p29>[wpis_umowa]</p29>
       <p30>[wpis_umowa]</p30>
       <p31>[wpis_umowa]</p31>
       <p40>[wpis_umowa]</p40>
       <p43>[wpis_umowa]</p43>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>CV</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2550491</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_subfield_0>Jan</p1_subfield_0>
       <p1_subfield_1>Stefan</p1_subfield_1>
       <p2>Kowalski</p2>
       <p3_subfield_0>Poznań</p3_subfield_0>
       <p3_subfield_1>Strzelecka</p3_subfield_1>
       <p3_subfield_2>1</p3_subfield_2>
       <p3_subfield_3>1</p3_subfield_3>
       <p3_subfield_4>61-155</p3_subfield_4>
       <p3_subfield_5>Poznań</p3_subfield_5>
       <p4>500600400</p4>
       <p5>test@test.pl</p5>
       <p6></p6>
       <p38></p38>
       <p36_subfield_>2</p36_subfield_>
       <p36_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p36_subfield_3>
       <p36_subfield_2>Kowalski</p36_subfield_2>
       <p36_subfield_1>Jan</p36_subfield_1>
       <p12></p12>
       <p14></p14>
       <p15></p15>
       <p37>Kowalski</p37>
       <p17></p17>
       <p19></p19>
       <p22></p22>
       <p23></p23>
       <p24></p24>
       <p25></p25>
       <p26></p26>
       <p27></p27>
       <p28></p28>
       <p29></p29>
       <p30></p30>
       <p31></p31>
       <p40></p40>
       <p43></p43>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>