Pola formularza

Formularz: WRI Wykaz różnic inwentaryzacyjnychPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2550679</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0_1>[nazwaPelna]</p0_1>
       <p0_2_subfield_0>[miejscowość]</p0_2_subfield_0>
       <p0_2_subfield_1>[ulica]</p0_2_subfield_1>
       <p0_2_subfield_2>[nr domu]</p0_2_subfield_2>
       <p0_2_subfield_3>[nr lokalu]</p0_2_subfield_3>
       <p0_3_subfield_0>[kod pocztowy]</p0_3_subfield_0>
       <p0_3_subfield_1>[poczta]</p0_3_subfield_1>
       <p0_5>[NIP]</p0_5>
       <p1>[data]</p1>
       <p2>[data]</p2>
       <p7>[Pole tekstowe]</p7>
       <p3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3>
       <p4_1_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_1_1>
       <p4_1_2>[Pole tekstowe]</p4_1_2>
       <p4_1_3>[Pole tekstowe]</p4_1_3>
       <p4_1_4>[Pole tekstowe]</p4_1_4>
       <p4_1_5>[Pole tekstowe]</p4_1_5>
       <p4_1_6>[Pole kwoty]</p4_1_6>
       <p4_1_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_1_7>
       <p4_1_9>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_1_9>
       <p4_2_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_2_1>
       <p4_2_2>[Pole tekstowe]</p4_2_2>
       <p4_2_3>[Pole tekstowe]</p4_2_3>
       <p4_2_4>[Pole tekstowe]</p4_2_4>
       <p4_2_5>[Pole tekstowe]</p4_2_5>
       <p4_2_6>[Pole kwoty]</p4_2_6>
       <p4_2_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_2_7>
       <p4_2_9>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_2_9>
       <p4_3_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_3_1>
       <p4_3_2>[Pole tekstowe]</p4_3_2>
       <p4_3_3>[Pole tekstowe]</p4_3_3>
       <p4_3_4>[Pole tekstowe]</p4_3_4>
       <p4_3_5>[Pole tekstowe]</p4_3_5>
       <p4_3_6>[Pole kwoty]</p4_3_6>
       <p4_3_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_3_7>
       <p4_3_9>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_3_9>
       <p4_4_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_4_1>
       <p4_4_2>[Pole tekstowe]</p4_4_2>
       <p4_4_3>[Pole tekstowe]</p4_4_3>
       <p4_4_4>[Pole tekstowe]</p4_4_4>
       <p4_4_5>[Pole tekstowe]</p4_4_5>
       <p4_4_6>[Pole kwoty]</p4_4_6>
       <p4_4_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_4_7>
       <p4_4_9>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_4_9>
       <p4_5_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_5_1>
       <p4_5_2>[Pole tekstowe]</p4_5_2>
       <p4_5_3>[Pole tekstowe]</p4_5_3>
       <p4_5_4>[Pole tekstowe]</p4_5_4>
       <p4_5_5>[Pole tekstowe]</p4_5_5>
       <p4_5_6>[Pole kwoty]</p4_5_6>
       <p4_5_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_5_7>
       <p4_5_9>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_5_9>
       <p4_6_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_6_1>
       <p4_6_2>[Pole tekstowe]</p4_6_2>
       <p4_6_3>[Pole tekstowe]</p4_6_3>
       <p4_6_4>[Pole tekstowe]</p4_6_4>
       <p4_6_5>[Pole tekstowe]</p4_6_5>
       <p4_6_6>[Pole kwoty]</p4_6_6>
       <p4_6_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_6_7>
       <p4_6_9>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_6_9>
       <p4_7_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_7_1>
       <p4_7_2>[Pole tekstowe]</p4_7_2>
       <p4_7_3>[Pole tekstowe]</p4_7_3>
       <p4_7_4>[Pole tekstowe]</p4_7_4>
       <p4_7_5>[Pole tekstowe]</p4_7_5>
       <p4_7_6>[Pole kwoty]</p4_7_6>
       <p4_7_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_7_7>
       <p4_7_9>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_7_9>
       <p4_8_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_8_1>
       <p4_8_2>[Pole tekstowe]</p4_8_2>
       <p4_8_3>[Pole tekstowe]</p4_8_3>
       <p4_8_4>[Pole tekstowe]</p4_8_4>
       <p4_8_5>[Pole tekstowe]</p4_8_5>
       <p4_8_6>[Pole kwoty]</p4_8_6>
       <p4_8_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_8_7>
       <p4_8_9>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_8_9>
       <p4_9_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_9_1>
       <p4_9_2>[Pole tekstowe]</p4_9_2>
       <p4_9_3>[Pole tekstowe]</p4_9_3>
       <p4_9_4>[Pole tekstowe]</p4_9_4>
       <p4_9_5>[Pole tekstowe]</p4_9_5>
       <p4_9_6>[Pole kwoty]</p4_9_6>
       <p4_9_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_9_7>
       <p4_9_9>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_9_9>
       <p4_10_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_10_1>
       <p4_10_2>[Pole tekstowe]</p4_10_2>
       <p4_10_3>[Pole tekstowe]</p4_10_3>
       <p4_10_4>[Pole tekstowe]</p4_10_4>
       <p4_10_5>[Pole tekstowe]</p4_10_5>
       <p4_10_6>[Pole kwoty]</p4_10_6>
       <p4_10_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_10_7>
       <p4_10_9>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_10_9>
       <p4_11_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_11_1>
       <p4_11_2>[Pole tekstowe]</p4_11_2>
       <p4_11_3>[Pole tekstowe]</p4_11_3>
       <p4_11_4>[Pole tekstowe]</p4_11_4>
       <p4_11_5>[Pole tekstowe]</p4_11_5>
       <p4_11_6>[Pole kwoty]</p4_11_6>
       <p4_11_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_11_7>
       <p4_11_9>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_11_9>
       <p4_12_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_12_1>
       <p4_12_2>[Pole tekstowe]</p4_12_2>
       <p4_12_3>[Pole tekstowe]</p4_12_3>
       <p4_12_4>[Pole tekstowe]</p4_12_4>
       <p4_12_5>[Pole tekstowe]</p4_12_5>
       <p4_12_6>[Pole kwoty]</p4_12_6>
       <p4_12_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_12_7>
       <p4_12_9>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_12_9>
       <p4_13_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_13_1>
       <p4_13_2>[Pole tekstowe]</p4_13_2>
       <p4_13_3>[Pole tekstowe]</p4_13_3>
       <p4_13_4>[Pole tekstowe]</p4_13_4>
       <p4_13_5>[Pole tekstowe]</p4_13_5>
       <p4_13_6>[Pole kwoty]</p4_13_6>
       <p4_13_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_13_7>
       <p4_13_9>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_13_9>
       <p4_14_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_14_1>
       <p4_14_2>[Pole tekstowe]</p4_14_2>
       <p4_14_3>[Pole tekstowe]</p4_14_3>
       <p4_14_4>[Pole tekstowe]</p4_14_4>
       <p4_14_5>[Pole tekstowe]</p4_14_5>
       <p4_14_6>[Pole kwoty]</p4_14_6>
       <p4_14_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_14_7>
       <p4_14_9>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_14_9>
       <p5>[Miejscowość wypełnienia]</p5>
       <p6>[Data wypełnienia]</p6>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>WRI</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2550679</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0_1>Pełna nazwa testowa</p0_1>
       <p0_2_subfield_0>Poznań</p0_2_subfield_0>
       <p0_2_subfield_1>Strzelecka</p0_2_subfield_1>
       <p0_2_subfield_2>1</p0_2_subfield_2>
       <p0_2_subfield_3>1</p0_2_subfield_3>
       <p0_3_subfield_0>61-155</p0_3_subfield_0>
       <p0_3_subfield_1>Poznań</p0_3_subfield_1>
       <p0_5>8875155741</p0_5>
       <p1>30-10-1990</p1>
       <p2>30-10-1990</p2>
       <p7>test pola tekstowego</p7>
       <p3>10</p3>
       <p4_1_1>10</p4_1_1>
       <p4_1_2>test pola tekstowego</p4_1_2>
       <p4_1_3>test pola tekstowego</p4_1_3>
       <p4_1_4>test pola tekstowego</p4_1_4>
       <p4_1_5>test pola tekstowego</p4_1_5>
       <p4_1_6>1</p4_1_6>
       <p4_1_7>2</p4_1_7>
       <p4_1_9>3</p4_1_9>
       <p4_2_1>10</p4_2_1>
       <p4_2_2>test pola tekstowego</p4_2_2>
       <p4_2_3>test pola tekstowego</p4_2_3>
       <p4_2_4>test pola tekstowego</p4_2_4>
       <p4_2_5>test pola tekstowego</p4_2_5>
       <p4_2_6>1</p4_2_6>
       <p4_2_7>2</p4_2_7>
       <p4_2_9>3</p4_2_9>
       <p4_3_1>10</p4_3_1>
       <p4_3_2>test pola tekstowego</p4_3_2>
       <p4_3_3>test pola tekstowego</p4_3_3>
       <p4_3_4>test pola tekstowego</p4_3_4>
       <p4_3_5>test pola tekstowego</p4_3_5>
       <p4_3_6>1</p4_3_6>
       <p4_3_7>2</p4_3_7>
       <p4_3_9>3</p4_3_9>
       <p4_4_1>10</p4_4_1>
       <p4_4_2>test pola tekstowego</p4_4_2>
       <p4_4_3>test pola tekstowego</p4_4_3>
       <p4_4_4>test pola tekstowego</p4_4_4>
       <p4_4_5>test pola tekstowego</p4_4_5>
       <p4_4_6>1</p4_4_6>
       <p4_4_7>2</p4_4_7>
       <p4_4_9>3</p4_4_9>
       <p4_5_1>10</p4_5_1>
       <p4_5_2>test pola tekstowego</p4_5_2>
       <p4_5_3>test pola tekstowego</p4_5_3>
       <p4_5_4>test pola tekstowego</p4_5_4>
       <p4_5_5>test pola tekstowego</p4_5_5>
       <p4_5_6>1</p4_5_6>
       <p4_5_7>2</p4_5_7>
       <p4_5_9>3</p4_5_9>
       <p4_6_1>10</p4_6_1>
       <p4_6_2>test pola tekstowego</p4_6_2>
       <p4_6_3>test pola tekstowego</p4_6_3>
       <p4_6_4>test pola tekstowego</p4_6_4>
       <p4_6_5>test pola tekstowego</p4_6_5>
       <p4_6_6>1</p4_6_6>
       <p4_6_7>2</p4_6_7>
       <p4_6_9>3</p4_6_9>
       <p4_7_1>10</p4_7_1>
       <p4_7_2>test pola tekstowego</p4_7_2>
       <p4_7_3>test pola tekstowego</p4_7_3>
       <p4_7_4>test pola tekstowego</p4_7_4>
       <p4_7_5>test pola tekstowego</p4_7_5>
       <p4_7_6>1</p4_7_6>
       <p4_7_7>2</p4_7_7>
       <p4_7_9>3</p4_7_9>
       <p4_8_1>10</p4_8_1>
       <p4_8_2>test pola tekstowego</p4_8_2>
       <p4_8_3>test pola tekstowego</p4_8_3>
       <p4_8_4>test pola tekstowego</p4_8_4>
       <p4_8_5>test pola tekstowego</p4_8_5>
       <p4_8_6>1</p4_8_6>
       <p4_8_7>2</p4_8_7>
       <p4_8_9>3</p4_8_9>
       <p4_9_1>10</p4_9_1>
       <p4_9_2>test pola tekstowego</p4_9_2>
       <p4_9_3>test pola tekstowego</p4_9_3>
       <p4_9_4>test pola tekstowego</p4_9_4>
       <p4_9_5>test pola tekstowego</p4_9_5>
       <p4_9_6>1</p4_9_6>
       <p4_9_7>2</p4_9_7>
       <p4_9_9>3</p4_9_9>
       <p4_10_1>10</p4_10_1>
       <p4_10_2>test pola tekstowego</p4_10_2>
       <p4_10_3>test pola tekstowego</p4_10_3>
       <p4_10_4>test pola tekstowego</p4_10_4>
       <p4_10_5>test pola tekstowego</p4_10_5>
       <p4_10_6>1</p4_10_6>
       <p4_10_7>2</p4_10_7>
       <p4_10_9>3</p4_10_9>
       <p4_11_1>10</p4_11_1>
       <p4_11_2>test pola tekstowego</p4_11_2>
       <p4_11_3>test pola tekstowego</p4_11_3>
       <p4_11_4>test pola tekstowego</p4_11_4>
       <p4_11_5>test pola tekstowego</p4_11_5>
       <p4_11_6>1</p4_11_6>
       <p4_11_7>2</p4_11_7>
       <p4_11_9>3</p4_11_9>
       <p4_12_1>10</p4_12_1>
       <p4_12_2>test pola tekstowego</p4_12_2>
       <p4_12_3>test pola tekstowego</p4_12_3>
       <p4_12_4>test pola tekstowego</p4_12_4>
       <p4_12_5>test pola tekstowego</p4_12_5>
       <p4_12_6>1</p4_12_6>
       <p4_12_7>2</p4_12_7>
       <p4_12_9>3</p4_12_9>
       <p4_13_1>10</p4_13_1>
       <p4_13_2>test pola tekstowego</p4_13_2>
       <p4_13_3>test pola tekstowego</p4_13_3>
       <p4_13_4>test pola tekstowego</p4_13_4>
       <p4_13_5>test pola tekstowego</p4_13_5>
       <p4_13_6>1</p4_13_6>
       <p4_13_7>2</p4_13_7>
       <p4_13_9>3</p4_13_9>
       <p4_14_1>10</p4_14_1>
       <p4_14_2>test pola tekstowego</p4_14_2>
       <p4_14_3>test pola tekstowego</p4_14_3>
       <p4_14_4>test pola tekstowego</p4_14_4>
       <p4_14_5>test pola tekstowego</p4_14_5>
       <p4_14_6>1</p4_14_6>
       <p4_14_7>2</p4_14_7>
       <p4_14_9>3</p4_14_9>
       <p5>Poznań</p5>
       <p6>30-10-2014</p6>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>