Pola formularza

Formularz: Ppwg Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa (2 odcinki)Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2586345</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <pO1_1>[Pole 2-liniowe]</pO1_1>
       <pO3>[Pole tekstowe]</pO3>
       <pO4_>[Wartość wyboru w polu pO4. Dostępne wartości: 1 2 ]</pO4_>
       <pO6>[Pole kwoty]</pO6>
       <pO7>[Pole tekstowe]</pO7>
       <pO8_1>[Pole 2-liniowe]</pO8_1>
       <pO10_1>[Pole 2-liniowe]</pO10_1>
       <pO12>[data]</pO12>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>Ppwg</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2586345</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <pO1_1>Jan Kowalski ul. Dworcowa 21/22 00-001 Warszawa</pO1_1>
       <pO3>67123456780000000012345678</pO3>
       <pO4_>1</pO4_>
       <pO6>100.22</pO6>
       <pO7>14194010765217890820000001</pO7>
       <pO8_1>e-file sp. z o.o. ul. Jeziorańska 12 60-461 Poznań</pO8_1>
       <pO10_1>zamówienie nr 198</pO10_1>
       <pO12>1378289176463</pO12>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>