Pola formularza

Formularz: Oskd Oświadczenie sprawcy kolizji drogowejPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2587951</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_subfield_1>[nazwisko]</p1_subfield_1>
       <p1_subfield_0>[imię]</p1_subfield_0>
       <p2_subfield_0>[miejscowość]</p2_subfield_0>
       <p2_subfield_1>[ulica]</p2_subfield_1>
       <p2_subfield_2>[nr domu]</p2_subfield_2>
       <p2_subfield_3>[nr lokalu]</p2_subfield_3>
       <p2_subfield_4>[kod pocztowy]</p2_subfield_4>
       <p2_subfield_5>[poczta]</p2_subfield_5>
       <p3>[Telefon]</p3>
       <p4>[Pole tekstowe]</p4>
       <p5>[DONumer]</p5>
       <p6>[DOWydanyPrzez]</p6>
       <p7>[data]</p7>
       <p8>[Pole tekstowe]</p8>
       <p9>[miejscowość]</p9>
       <p10>[Pole tekstowe]</p10>
       <p11>[Pole tekstowe]</p11>
       <p12>[Pole tekstowe]</p12>
       <p13_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p13_subfield_>
       <p13_subfield_3>[nazwa pełna]</p13_subfield_3>
       <p13_subfield_2>[nazwisko]</p13_subfield_2>
       <p13_subfield_1>[imię]</p13_subfield_1>
       <p14>[Pole tekstowe]</p14>
       <p15>[Pole tekstowe]</p15>
       <p16_1>[data]</p16_1>
       <p16_2>[data]</p16_2>
       <p17_subfield_1>[nazwisko]</p17_subfield_1>
       <p17_subfield_0>[imię]</p17_subfield_0>
       <p18>[Pole tekstowe]</p18>
       <p19>[Pole tekstowe]</p19>
       <p20_subfield_1>[nazwisko]</p20_subfield_1>
       <p20_subfield_0>[imię]</p20_subfield_0>
       <p21>[Pole tekstowe]</p21>
       <p22>[Pole tekstowe]</p22>
       <p23_1>[data]</p23_1>
       <p23_3>[data]</p23_3>
       <p24>[Data wypełnienia]</p24>
       <p25>[pole wielowierszowe]</p25>
       <p26>[pole wielowierszowe]</p26>
       <p27>[pole wielowierszowe]</p27>
       <p28>[pole wielowierszowe]</p28>
       <p29_subfield_1>[nazwisko]</p29_subfield_1>
       <p29_subfield_0>[imię]</p29_subfield_0>
       <p30_subfield_0>[miejscowość]</p30_subfield_0>
       <p30_subfield_1>[ulica]</p30_subfield_1>
       <p30_subfield_2>[nr domu]</p30_subfield_2>
       <p30_subfield_3>[nr lokalu]</p30_subfield_3>
       <p30_subfield_4>[kod pocztowy]</p30_subfield_4>
       <p30_subfield_5>[poczta]</p30_subfield_5>
       <p31_subfield_1>[nazwisko]</p31_subfield_1>
       <p31_subfield_0>[imię]</p31_subfield_0>
       <p32_subfield_0>[miejscowość]</p32_subfield_0>
       <p32_subfield_1>[ulica]</p32_subfield_1>
       <p32_subfield_2>[nr domu]</p32_subfield_2>
       <p32_subfield_3>[nr lokalu]</p32_subfield_3>
       <p32_subfield_4>[kod pocztowy]</p32_subfield_4>
       <p32_subfield_5>[poczta]</p32_subfield_5>
       <p33_subfield_1>[nazwisko]</p33_subfield_1>
       <p33_subfield_0>[imię]</p33_subfield_0>
       <p34_subfield_0>[miejscowość]</p34_subfield_0>
       <p34_subfield_1>[ulica]</p34_subfield_1>
       <p34_subfield_2>[nr domu]</p34_subfield_2>
       <p34_subfield_3>[nr lokalu]</p34_subfield_3>
       <p34_subfield_4>[kod pocztowy]</p34_subfield_4>
       <p34_subfield_5>[poczta]</p34_subfield_5>
       <p35_subfield_1>[nazwisko]</p35_subfield_1>
       <p35_subfield_0>[imię]</p35_subfield_0>
       <p36_subfield_0>[miejscowość]</p36_subfield_0>
       <p36_subfield_1>[ulica]</p36_subfield_1>
       <p36_subfield_2>[nr domu]</p36_subfield_2>
       <p36_subfield_3>[nr lokalu]</p36_subfield_3>
       <p36_subfield_4>[kod pocztowy]</p36_subfield_4>
       <p36_subfield_5>[poczta]</p36_subfield_5>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>Oskd</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2587951</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_subfield_1>Kowalski</p1_subfield_1>
       <p1_subfield_0>Jan</p1_subfield_0>
       <p2_subfield_0>Poznań</p2_subfield_0>
       <p2_subfield_1>Strzelecka</p2_subfield_1>
       <p2_subfield_2>1</p2_subfield_2>
       <p2_subfield_3>1</p2_subfield_3>
       <p2_subfield_4>61-155</p2_subfield_4>
       <p2_subfield_5>Poznań</p2_subfield_5>
       <p3>500600400</p3>
       <p4>test pola tekstowego</p4>
       <p5>ACN285956</p5>
       <p6>Prezydent m. Poznania</p6>
       <p7>30-10-1990</p7>
       <p8>test pola tekstowego</p8>
       <p9>Poznań</p9>
       <p10>test pola tekstowego</p10>
       <p11>test pola tekstowego</p11>
       <p12>test pola tekstowego</p12>
       <p13_subfield_>2</p13_subfield_>
       <p13_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p13_subfield_3>
       <p13_subfield_2>Kowalski</p13_subfield_2>
       <p13_subfield_1>Jan</p13_subfield_1>
       <p14>test pola tekstowego</p14>
       <p15>test pola tekstowego</p15>
       <p16_1>30-10-1990</p16_1>
       <p16_2>30-10-1990</p16_2>
       <p17_subfield_1>Kowalski</p17_subfield_1>
       <p17_subfield_0>Jan</p17_subfield_0>
       <p18>test pola tekstowego</p18>
       <p19>test pola tekstowego</p19>
       <p20_subfield_1>Kowalski</p20_subfield_1>
       <p20_subfield_0>Jan</p20_subfield_0>
       <p21>test pola tekstowego</p21>
       <p22>test pola tekstowego</p22>
       <p23_1>30-10-1990</p23_1>
       <p23_3>30-10-1990</p23_3>
       <p24>30-10-2014</p24>
       <p25>to jest pole wielowierszowe</p25>
       <p26>to jest pole wielowierszowe</p26>
       <p27>to jest pole wielowierszowe</p27>
       <p28>to jest pole wielowierszowe</p28>
       <p29_subfield_1>Kowalski</p29_subfield_1>
       <p29_subfield_0>Jan</p29_subfield_0>
       <p30_subfield_0>Poznań</p30_subfield_0>
       <p30_subfield_1>Strzelecka</p30_subfield_1>
       <p30_subfield_2>1</p30_subfield_2>
       <p30_subfield_3>1</p30_subfield_3>
       <p30_subfield_4>61-155</p30_subfield_4>
       <p30_subfield_5>Poznań</p30_subfield_5>
       <p31_subfield_1>Kowalski</p31_subfield_1>
       <p31_subfield_0>Jan</p31_subfield_0>
       <p32_subfield_0>Poznań</p32_subfield_0>
       <p32_subfield_1>Strzelecka</p32_subfield_1>
       <p32_subfield_2>1</p32_subfield_2>
       <p32_subfield_3>1</p32_subfield_3>
       <p32_subfield_4>61-155</p32_subfield_4>
       <p32_subfield_5>Poznań</p32_subfield_5>
       <p33_subfield_1>Kowalski</p33_subfield_1>
       <p33_subfield_0>Jan</p33_subfield_0>
       <p34_subfield_0>Poznań</p34_subfield_0>
       <p34_subfield_1>Strzelecka</p34_subfield_1>
       <p34_subfield_2>1</p34_subfield_2>
       <p34_subfield_3>1</p34_subfield_3>
       <p34_subfield_4>61-155</p34_subfield_4>
       <p34_subfield_5>Poznań</p34_subfield_5>
       <p35_subfield_1>Kowalski</p35_subfield_1>
       <p35_subfield_0>Jan</p35_subfield_0>
       <p36_subfield_0>Poznań</p36_subfield_0>
       <p36_subfield_1>Strzelecka</p36_subfield_1>
       <p36_subfield_2>1</p36_subfield_2>
       <p36_subfield_3>1</p36_subfield_3>
       <p36_subfield_4>61-155</p36_subfield_4>
       <p36_subfield_5>Poznań</p36_subfield_5>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>