Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: ZoUS (BHP) (archiwalny) Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracyPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2587980</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[nazwaPelna]</p1>
       <p2>[Miejscowość wypełnienia]</p2>
       <p3>[Data wypełnienia]</p3>
       <p4_subfield_0>[imię]</p4_subfield_0>
       <p4_subfield_1>[drugie imię]</p4_subfield_1>
       <p5>[nazwisko]</p5>
       <p6>[dataUrodzenia]</p6>
       <p7>[miejsceUrodzenia]</p7>
       <p8>[Pole tekstowe]</p8>
       <p9>[Pole tekstowe]</p9>
       <p11>[pole wielowierszowe]</p11>
       <p12>[Pole tekstowe]</p12>
       <p14_1>[pole wielowierszowe]</p14_1>
       <p13_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p13_1>
       <p15_1>[godziny:minuty]</p15_1>
       <p16_1>[godziny:minuty]</p16_1>
       <p14_2>[pole wielowierszowe]</p14_2>
       <p13_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p13_2>
       <p15_2>[godziny:minuty]</p15_2>
       <p16_2>[godziny:minuty]</p16_2>
       <p14_3>[pole wielowierszowe]</p14_3>
       <p13_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p13_3>
       <p15_3>[godziny:minuty]</p15_3>
       <p16_3>[godziny:minuty]</p16_3>
       <p14_4>[pole wielowierszowe]</p14_4>
       <p13_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p13_4>
       <p15_4>[godziny:minuty]</p15_4>
       <p16_4>[godziny:minuty]</p16_4>
       <p14_5>[pole wielowierszowe]</p14_5>
       <p13_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p13_5>
       <p15_5>[godziny:minuty]</p15_5>
       <p16_5>[godziny:minuty]</p16_5>
       <p14_6>[pole wielowierszowe]</p14_6>
       <p13_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p13_6>
       <p15_6>[godziny:minuty]</p15_6>
       <p16_6>[godziny:minuty]</p16_6>
       <p14_7>[pole wielowierszowe]</p14_7>
       <p13_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p13_7>
       <p15_7>[godziny:minuty]</p15_7>
       <p16_7>[godziny:minuty]</p16_7>
       <p14_8>[pole wielowierszowe]</p14_8>
       <p13_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</p13_8>
       <p15_8>[godziny:minuty]</p15_8>
       <p16_8>[godziny:minuty]</p16_8>
       <p14_9>[pole wielowierszowe]</p14_9>
       <p13_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</p13_9>
       <p15_9>[godziny:minuty]</p15_9>
       <p16_9>[godziny:minuty]</p16_9>
       <p14_10>[pole wielowierszowe]</p14_10>
       <p13_10>[Pole integer - wartość liczbowa]</p13_10>
       <p15_10>[godziny:minuty]</p15_10>
       <p16_10>[godziny:minuty]</p16_10>
       <p14_11>[pole wielowierszowe]</p14_11>
       <p13_11>[Pole integer - wartość liczbowa]</p13_11>
       <p15_11>[godziny:minuty]</p15_11>
       <p16_11>[godziny:minuty]</p16_11>
       <p14_12>[pole wielowierszowe]</p14_12>
       <p13_12>[Pole integer - wartość liczbowa]</p13_12>
       <p15_12>[godziny:minuty]</p15_12>
       <p16_12>[godziny:minuty]</p16_12>
       <p14_13>[pole wielowierszowe]</p14_13>
       <p13_13>[Pole integer - wartość liczbowa]</p13_13>
       <p15_13>[godziny:minuty]</p15_13>
       <p16_13>[godziny:minuty]</p16_13>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZoUS (BHP)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2587980</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>1</p1>
       <p2>Poznań</p2>
       <p3>30-10-2014</p3>
       <p4_subfield_0>Jan</p4_subfield_0>
       <p4_subfield_1>Stefan</p4_subfield_1>
       <p5>Kowalski</p5>
       <p6>30-10-1985</p6>
       <p7>Poznań</p7>
       <p8>test pola tekstowego</p8>
       <p9>test pola tekstowego</p9>
       <p11>to jest pole wielowierszowe</p11>
       <p12>test pola tekstowego</p12>
       <p14_1>to jest pole wielowierszowe</p14_1>
       <p13_1>10</p13_1>
       <p15_1>5</p15_1>
       <p16_1>5</p16_1>
       <p14_2>to jest pole wielowierszowe</p14_2>
       <p13_2>10</p13_2>
       <p15_2>5</p15_2>
       <p16_2>5</p16_2>
       <p14_3>to jest pole wielowierszowe</p14_3>
       <p13_3>10</p13_3>
       <p15_3>5</p15_3>
       <p16_3>5</p16_3>
       <p14_4>to jest pole wielowierszowe</p14_4>
       <p13_4>10</p13_4>
       <p15_4>5</p15_4>
       <p16_4>5</p16_4>
       <p14_5>to jest pole wielowierszowe</p14_5>
       <p13_5>10</p13_5>
       <p15_5>5</p15_5>
       <p16_5>5</p16_5>
       <p14_6>to jest pole wielowierszowe</p14_6>
       <p13_6>10</p13_6>
       <p15_6>5</p15_6>
       <p16_6>5</p16_6>
       <p14_7>to jest pole wielowierszowe</p14_7>
       <p13_7>10</p13_7>
       <p15_7>5</p15_7>
       <p16_7>5</p16_7>
       <p14_8>to jest pole wielowierszowe</p14_8>
       <p13_8>10</p13_8>
       <p15_8>5</p15_8>
       <p16_8>5</p16_8>
       <p14_9>to jest pole wielowierszowe</p14_9>
       <p13_9>10</p13_9>
       <p15_9>5</p15_9>
       <p16_9>5</p16_9>
       <p14_10>to jest pole wielowierszowe</p14_10>
       <p13_10>10</p13_10>
       <p15_10>5</p15_10>
       <p16_10>5</p16_10>
       <p14_11>to jest pole wielowierszowe</p14_11>
       <p13_11>10</p13_11>
       <p15_11>5</p15_11>
       <p16_11>5</p16_11>
       <p14_12>to jest pole wielowierszowe</p14_12>
       <p13_12>10</p13_12>
       <p15_12>5</p15_12>
       <p16_12>5</p16_12>
       <p14_13>to jest pole wielowierszowe</p14_13>
       <p13_13>10</p13_13>
       <p15_13>5</p15_13>
       <p16_13>5</p16_13>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>