Pola formularza

Formularz: WoPZP (VAT) Wniosek o przyspieszenie terminu zwrotu podatku od towarów i usługPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2588026</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[miejsc]</p1>
       <p2>[data]</p2>
       <p23_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p23_subfield_>
       <p23_subfield_3>[nazwa pełna]</p23_subfield_3>
       <p23_subfield_2>[nazwisko]</p23_subfield_2>
       <p23_subfield_1>[imię]</p23_subfield_1>
       <p4_subfield_0>[miejscowość]</p4_subfield_0>
       <p4_subfield_1>[ulica]</p4_subfield_1>
       <p4_subfield_2>[nr domu]</p4_subfield_2>
       <p4_subfield_3>[nr lokalu]</p4_subfield_3>
       <p5_subfield_0>[kod pocztowy]</p5_subfield_0>
       <p5_subfield_1>[poczta]</p5_subfield_1>
       <p19> / NIP / PESEL</p19>
       <p22_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p22_subfield_>
       <p22_subfield_2>[Pole PESEL]</p22_subfield_2>
       <p22_subfield_3>[Pole NIP]</p22_subfield_3>
       <p20>[pole wielowierszowe]</p20>
       <p21>[fun]</p21>
       <p11>[k]</p11>
       <p12>[wpis_umowa]</p12>
       <p13>[wpis_umowa]</p13>
       <p17>25 dni, zamiast 60 / 60 dni, zamiast 180</p17>
       <p14>faktury, z których wynika kwota podatku naliczonego zostały w całości zapłacone / podatek od towarów i usług wynika z dokumentów celnych, deklaracji importowej oraz decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34 ustawy o podatku VAT i został zapłacony. / podatek od towarów i usług wynika z importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca, lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca i w deklaracji podatkowej została wykazana kwota podatku należnego od tych transakcji. </p14>
       <p15>[wpis_umowa]</p15>
       <p16>[wpis_umowa]</p16>
       <p10>[wpis_umowa]</p10>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>WoPZP (VAT)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2588026</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>Poznań</p1>
       <p2>30-10-1990</p2>
       <p23_subfield_>2</p23_subfield_>
       <p23_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p23_subfield_3>
       <p23_subfield_2>Kowalski</p23_subfield_2>
       <p23_subfield_1>Jan</p23_subfield_1>
       <p4_subfield_0>Poznań</p4_subfield_0>
       <p4_subfield_1>Strzelecka</p4_subfield_1>
       <p4_subfield_2>1</p4_subfield_2>
       <p4_subfield_3>1</p4_subfield_3>
       <p5_subfield_0>61-155</p5_subfield_0>
       <p5_subfield_1>Poznań</p5_subfield_1>
       <p19></p19>
       <p22_subfield_>2</p22_subfield_>
       <p22_subfield_2>23050608219</p22_subfield_2>
       <p22_subfield_3>8875155741</p22_subfield_3>
       <p20>to jest pole wielowierszowe</p20>
       <p21></p21>
       <p11>10</p11>
       <p12></p12>
       <p13></p13>
       <p17>25 dni, zamiast 60</p17>
       <p14>faktury, z których wynika kwota podatku naliczonego zostały w całości zapłacone</p14>
       <p15></p15>
       <p16></p16>
       <p10></p10>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>