Formularz: RdUZ-26 (archiwalny) (2022) Rachunek do umowy zlecenia dla osób poniżej 26 r.ż.

Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio < oraz >
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:

<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>26064335</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[Pole tekstowe]</p1>
       <p2>[data]</p2>
       <p3>[Pole tekstowe]</p3>
       <p4>[data]</p4>
       <p5>[pole wielowierszowe]</p5>
       <p6_subfield_0>[miejscowość]</p6_subfield_0>
       <p6_subfield_1>[ulica]</p6_subfield_1>
       <p6_subfield_2>[nr domu]</p6_subfield_2>
       <p6_subfield_3>[nr lokalu]</p6_subfield_3>
       <p6_subfield_4>[kod pocztowy]</p6_subfield_4>
       <p6_subfield_5>[poczta]</p6_subfield_5>
       <p7_>[Wartość wyboru w polu p7. Dostępne wartości: 1 2 ]</p7_>
       <p7_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p7_3_subfield_>
       <p7_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p7_3_subfield_2>
       <p7_3_subfield_3>[Pole NIP]</p7_3_subfield_3>
       <p8>[pole wielowierszowe]</p8>
       <p9_subfield_0>[miejscowość]</p9_subfield_0>
       <p9_subfield_1>[ulica]</p9_subfield_1>
       <p9_subfield_2>[nr domu]</p9_subfield_2>
       <p9_subfield_3>[nr lokalu]</p9_subfield_3>
       <p9_subfield_4>[kod pocztowy]</p9_subfield_4>
       <p9_subfield_5>[poczta]</p9_subfield_5>
       <p10_>[Wartość wyboru w polu p10. Dostępne wartości: 1 2 ]</p10_>
       <p10_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p10_3_subfield_>
       <p10_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p10_3_subfield_2>
       <p10_3_subfield_3>[Pole NIP]</p10_3_subfield_3>
       <p11_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p11_subfield_0>
       <p12>[Pole kwoty]</p12>
       <ubezp>1:podlega ubezp. emeryt.,rent.,chor i zdrow.\* / 2:podlega ubezp. emeryt.,rent. i zdrow. / 3:podlega ubezp. zdrow. / 0:nie podlega ubezp.</ubezp>
       <p32>[data]</p32>
       <p37_2>[data]</p37_2>
       <p33>[NazwaBanku]</p33>
       <p34>[Rachunek]</p34>
       <p35>[pole wielowierszowe]</p35>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku:

<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>RdUZ-26</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>26064335</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>test pola tekstowego</p1>
       <p2>30-10-1990</p2>
       <p3>test pola tekstowego</p3>
       <p4>30-10-1990</p4>
       <p5>to jest pole wielowierszowe</p5>
       <p6_subfield_0>Poznań</p6_subfield_0>
       <p6_subfield_1>Strzelecka</p6_subfield_1>
       <p6_subfield_2>1</p6_subfield_2>
       <p6_subfield_3>1</p6_subfield_3>
       <p6_subfield_4>61-155</p6_subfield_4>
       <p6_subfield_5>Poznań</p6_subfield_5>
       <p7_>1</p7_>
       <p7_3_subfield_>2</p7_3_subfield_>
       <p7_3_subfield_2>23050608219</p7_3_subfield_2>
       <p7_3_subfield_3>8875155741</p7_3_subfield_3>
       <p8>to jest pole wielowierszowe</p8>
       <p9_subfield_0>Poznań</p9_subfield_0>
       <p9_subfield_1>Strzelecka</p9_subfield_1>
       <p9_subfield_2>1</p9_subfield_2>
       <p9_subfield_3>1</p9_subfield_3>
       <p9_subfield_4>61-155</p9_subfield_4>
       <p9_subfield_5>Poznań</p9_subfield_5>
       <p10_>1</p10_>
       <p10_3_subfield_>2</p10_3_subfield_>
       <p10_3_subfield_2>23050608219</p10_3_subfield_2>
       <p10_3_subfield_3>8875155741</p10_3_subfield_3>
       <p11_subfield_0>3022</p11_subfield_0>
       <p12>1000</p12>
       <ubezp>1</ubezp>
       <p32>30-10-1990</p32>
       <p37_2>30-10-1990</p37_2>
       <p33>Bank Zachodni WBK</p33>
       <p34>453054504926965134154839080720</p34>
       <p35>to jest pole wielowierszowe</p35>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>