Pola formularza

Formularz: Ood (ZUS) Odwołanie od decyzji wydanej przez Zakład Ubezpieczeń SpołecznychPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2619517</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[meta_miejsc_wypelnienia]</p1>
       <p2>[meta_data_wypelnienia]</p2>
       <p11>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p11>
       <p19_subfield_0>[Numer identyfikacyjny Sądu]</p19_subfield_0>
       <p23>[miejsc]</p23>
       <p22>[wpis_umowa]</p22>
       <p40>[wpis_umowa]</p40>
       <p7>[data]</p7>
       <p36>[wpis_umowa]</p36>
       <p9>[fun]</p9>
       <p26>[fun]</p26>
       <p8>[fun]</p8>
       <p31>[fun]</p31>
       <p35>[wpis_umowa]</p35>
       <p4_subfield_0>[miejscowość]</p4_subfield_0>
       <p4_subfield_1>[ulica]</p4_subfield_1>
       <p4_subfield_2>[nr domu]</p4_subfield_2>
       <p4_subfield_3>[nr lokalu]</p4_subfield_3>
       <p15_subfield_0>[kod pocztowy]</p15_subfield_0>
       <p15_subfield_1>[poczta]</p15_subfield_1>
       <p10>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p10>
       <p13>[Dokument wydany w]</p13>
       <p16_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p16_subfield_>
       <p16_subfield_2>[Pole PESEL]</p16_subfield_2>
       <p16_subfield_3>[Pole NIP]</p16_subfield_3>
       <p41>PESEL / NIP</p41>
       <p3_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p3_subfield_>
       <p3_subfield_3>[nazwa pełna]</p3_subfield_3>
       <p3_subfield_2>[nazwisko]</p3_subfield_2>
       <p3_subfield_1>[imię]</p3_subfield_1>
       <p5_subfield_0>[miejscowość korespondencji]</p5_subfield_0>
       <p5_subfield_1>[ulica korespondencji]</p5_subfield_1>
       <p5_subfield_2>[nr domu korespondencji]</p5_subfield_2>
       <p5_subfield_3>[nr lokalu korespondencji]</p5_subfield_3>
       <p37_subfield_0>[kod pocztowy korespondencji]</p37_subfield_0>
       <p37_subfield_1>[poczta korespondencji]</p37_subfield_1>
       <p6_subfield_1>[nazwisko]</p6_subfield_1>
       <p6_subfield_0>[imię]</p6_subfield_0>
       <p17_subfield_0>[miejscowość]</p17_subfield_0>
       <p17_subfield_1>[ulica]</p17_subfield_1>
       <p17_subfield_2>[nr domu]</p17_subfield_2>
       <p17_subfield_3>[nr lokalu]</p17_subfield_3>
       <p18_subfield_0>[kod pocztowy]</p18_subfield_0>
       <p18_subfield_1>[poczta]</p18_subfield_1>
       <p14>[wpis_umowa]</p14>
       <p27>[wpis_umowa]</p27>
       <p28>[wpis_umowa]</p28>
       <p29>[wpis_umowa]</p29>
       <p24>całości / części dotyczącej (podac zakres)</p24>
       <p25>[wpis_umowa]</p25>
       <p30>[wpis_umowa]</p30>
       <p32>[wpis_umowa]</p32>
       <p33>[wpis_umowa]</p33>
       <p34>[wpis_umowa]</p34>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>Ood (ZUS)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2619517</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>Poznań</p1>
       <p2>30-10-2014</p2>
       <p11>1</p11>
       <p19_subfield_0>27700</p19_subfield_0>
       <p23>Poznań</p23>
       <p22></p22>
       <p40></p40>
       <p7>30-10-1990</p7>
       <p36></p36>
       <p9></p9>
       <p26></p26>
       <p8></p8>
       <p31></p31>
       <p35></p35>
       <p4_subfield_0>Poznań</p4_subfield_0>
       <p4_subfield_1>Strzelecka</p4_subfield_1>
       <p4_subfield_2>1</p4_subfield_2>
       <p4_subfield_3>1</p4_subfield_3>
       <p15_subfield_0>61-155</p15_subfield_0>
       <p15_subfield_1>Poznań</p15_subfield_1>
       <p10>NR-4321</p10>
       <p13>Poznań</p13>
       <p16_subfield_>2</p16_subfield_>
       <p16_subfield_2>23050608219</p16_subfield_2>
       <p16_subfield_3>8875155741</p16_subfield_3>
       <p41>PESEL</p41>
       <p3_subfield_>2</p3_subfield_>
       <p3_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p3_subfield_3>
       <p3_subfield_2>Kowalski</p3_subfield_2>
       <p3_subfield_1>Jan</p3_subfield_1>
       <p5_subfield_0>Poznań</p5_subfield_0>
       <p5_subfield_1>Półwiejska</p5_subfield_1>
       <p5_subfield_2>1</p5_subfield_2>
       <p5_subfield_3>1</p5_subfield_3>
       <p37_subfield_0>61-155</p37_subfield_0>
       <p37_subfield_1>Poznań</p37_subfield_1>
       <p6_subfield_1>Kowalski</p6_subfield_1>
       <p6_subfield_0>Jan</p6_subfield_0>
       <p17_subfield_0>Poznań</p17_subfield_0>
       <p17_subfield_1>Strzelecka</p17_subfield_1>
       <p17_subfield_2>1</p17_subfield_2>
       <p17_subfield_3>1</p17_subfield_3>
       <p18_subfield_0>61-155</p18_subfield_0>
       <p18_subfield_1>Poznań</p18_subfield_1>
       <p14></p14>
       <p27></p27>
       <p28></p28>
       <p29></p29>
       <p24>całości</p24>
       <p25></p25>
       <p30></p30>
       <p32></p32>
       <p33></p33>
       <p34></p34>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>