Pola formularza

Formularz: UD Umowa darowiznyPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2620425</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p17>[meta_miejsc_wypelnienia]</p17>
       <p18>[meta_data_wypelnienia]</p18>
       <p1>[data]</p1>
       <p2>[miejsc]</p2>
       <p3_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p3_subfield_>
       <p3_subfield_3>[nazwa pełna]</p3_subfield_3>
       <p3_subfield_2>[nazwisko]</p3_subfield_2>
       <p3_subfield_1>[imię]</p3_subfield_1>
       <p33>PESEL / NIP</p33>
       <p6_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p6_subfield_>
       <p6_subfield_2>[Pole PESEL]</p6_subfield_2>
       <p6_subfield_3>[Pole NIP]</p6_subfield_3>
       <p7>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p7>
       <p8>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p8>
       <p9>[Dokument wydany w]</p9>
       <p10_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p10_subfield_>
       <p10_subfield_3>[nazwa pełna]</p10_subfield_3>
       <p10_subfield_2>[nazwisko]</p10_subfield_2>
       <p10_subfield_1>[imię]</p10_subfield_1>
       <p34>PESEL / NIP</p34>
       <p13_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p13_subfield_>
       <p13_subfield_2>[Pole PESEL]</p13_subfield_2>
       <p13_subfield_3>[Pole NIP]</p13_subfield_3>
       <p14>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p14>
       <p15>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p15>
       <p16>[Dokument wydany w]</p16>
       <p19>[wpis_umowa]</p19>
       <p20>[k]</p20>
       <p21>2. Darczyńca oświadcza, że przedmiot darowizny wskazany w 1 ust 1 umowy będący przedmiotem umowy nie stanowi przedmiotu własności osoby trzeciej, nie jest kradziony oraz nie toczy się w stosunku do niego żadne postępowanie sądowe lub pozasądowe. Darczyńca oświadcza też, że przedmiot darowizny nie jest objęty zastawem lub nie stanowi przedmiotu zabezpieczenia w jakiejkolwiek formie umownej lub ustawowej / 2. Darczyńca oświadcza, że na przedmiocie darowizny ciążą następujące prawa osób trzecich (wymienić obciążenia i osoby, które posiadają prawa do przedmiotu darowizny)</p21>
       <p23>nie istnieją / istnieją</p23>
       <p24>[wpis_umowa]</p24>
       <p25>[k]</p25>
       <p27>[data]</p27>
       <p28>darczyńcę / obdarowanego</p28>
       <p32>dwóch / (podać ilość)</p32>
       <p4_subfield_0>[miejscowość]</p4_subfield_0>
       <p4_subfield_1>[ulica]</p4_subfield_1>
       <p4_subfield_2>[nr domu]</p4_subfield_2>
       <p4_subfield_3>[nr lokalu]</p4_subfield_3>
       <p30_subfield_0>[kod pocztowy]</p30_subfield_0>
       <p30_subfield_1>[poczta]</p30_subfield_1>
       <p11_subfield_0>[miejscowość]</p11_subfield_0>
       <p11_subfield_1>[ulica]</p11_subfield_1>
       <p11_subfield_2>[nr domu]</p11_subfield_2>
       <p11_subfield_3>[nr lokalu]</p11_subfield_3>
       <p31_subfield_0>[kod pocztowy]</p31_subfield_0>
       <p31_subfield_1>[poczta]</p31_subfield_1>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>UD</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2620425</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p17>Poznań</p17>
       <p18>30-10-2014</p18>
       <p1>30-10-1990</p1>
       <p2>Poznań</p2>
       <p3_subfield_>2</p3_subfield_>
       <p3_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p3_subfield_3>
       <p3_subfield_2>Kowalski</p3_subfield_2>
       <p3_subfield_1>Jan</p3_subfield_1>
       <p33>PESEL</p33>
       <p6_subfield_>2</p6_subfield_>
       <p6_subfield_2>23050608219</p6_subfield_2>
       <p6_subfield_3>8875155741</p6_subfield_3>
       <p7>1</p7>
       <p8>NR-4321</p8>
       <p9>Poznań</p9>
       <p10_subfield_>2</p10_subfield_>
       <p10_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p10_subfield_3>
       <p10_subfield_2>Kowalski</p10_subfield_2>
       <p10_subfield_1>Jan</p10_subfield_1>
       <p34>PESEL</p34>
       <p13_subfield_>2</p13_subfield_>
       <p13_subfield_2>23050608219</p13_subfield_2>
       <p13_subfield_3>8875155741</p13_subfield_3>
       <p14>1</p14>
       <p15>NR-4321</p15>
       <p16>Poznań</p16>
       <p19></p19>
       <p20>10</p20>
       <p21>2. Darczyńca oświadcza, że przedmiot darowizny wskazany w 1 ust 1 umowy będący przedmiotem umowy nie stanowi przedmiotu własności osoby trzeciej, nie jest kradziony oraz nie toczy się w stosunku do niego żadne postępowanie sądowe lub pozasądowe. Darczyńca oświadcza też, że przedmiot darowizny nie jest objęty zastawem lub nie stanowi przedmiotu zabezpieczenia w jakiejkolwiek formie umownej lub ustawowej</p21>
       <p23>nie istnieją</p23>
       <p24></p24>
       <p25>10</p25>
       <p27>30-10-1990</p27>
       <p28>darczyńcę</p28>
       <p32>dwóch</p32>
       <p4_subfield_0>Poznań</p4_subfield_0>
       <p4_subfield_1>Strzelecka</p4_subfield_1>
       <p4_subfield_2>1</p4_subfield_2>
       <p4_subfield_3>1</p4_subfield_3>
       <p30_subfield_0>61-155</p30_subfield_0>
       <p30_subfield_1>Poznań</p30_subfield_1>
       <p11_subfield_0>Poznań</p11_subfield_0>
       <p11_subfield_1>Strzelecka</p11_subfield_1>
       <p11_subfield_2>1</p11_subfield_2>
       <p11_subfield_3>1</p11_subfield_3>
       <p31_subfield_0>61-155</p31_subfield_0>
       <p31_subfield_1>Poznań</p31_subfield_1>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>