Pola formularza

Formularz: USC Umowa spółki cywilnejPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2623141</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[data]</p1>
       <p2>[miejsc]</p2>
       <p3_subfield_1>[nazwisko]</p3_subfield_1>
       <p3_subfield_0>[imię]</p3_subfield_0>
       <p4_subfield_0>[miejscowość]</p4_subfield_0>
       <p4_subfield_1>[ulica]</p4_subfield_1>
       <p4_subfield_2>[nr domu]</p4_subfield_2>
       <p4_subfield_3>[nr lokalu]</p4_subfield_3>
       <p29_subfield_0>[kod pocztowy]</p29_subfield_0>
       <p29_subfield_1>[poczta]</p29_subfield_1>
       <p80>PESEL / NIP</p80>
       <p6_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p6_subfield_>
       <p6_subfield_2>[Pole PESEL]</p6_subfield_2>
       <p6_subfield_3>[Pole NIP]</p6_subfield_3>
       <p20>[nazwisko]</p20>
       <p40_subfield_1>[nazwisko]</p40_subfield_1>
       <p40_subfield_0>[imię]</p40_subfield_0>
       <p43_subfield_0>[miejscowość]</p43_subfield_0>
       <p43_subfield_1>[ulica]</p43_subfield_1>
       <p43_subfield_2>[nr domu]</p43_subfield_2>
       <p43_subfield_3>[nr lokalu]</p43_subfield_3>
       <p44_subfield_0>[kod pocztowy]</p44_subfield_0>
       <p44_subfield_1>[poczta]</p44_subfield_1>
       <p81>PESEL / NIP</p81>
       <p46_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p46_subfield_>
       <p46_subfield_2>[Pole PESEL]</p46_subfield_2>
       <p46_subfield_3>[Pole NIP]</p46_subfield_3>
       <p45>[nazwisko]</p45>
       <p48_subfield_1>[nazwisko]</p48_subfield_1>
       <p48_subfield_0>[imię]</p48_subfield_0>
       <p51_subfield_0>[miejscowość]</p51_subfield_0>
       <p51_subfield_1>[ulica]</p51_subfield_1>
       <p51_subfield_2>[nr domu]</p51_subfield_2>
       <p51_subfield_3>[nr lokalu]</p51_subfield_3>
       <p52_subfield_0>[kod pocztowy]</p52_subfield_0>
       <p52_subfield_1>[poczta]</p52_subfield_1>
       <p82>PESEL / NIP</p82>
       <p53_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p53_subfield_>
       <p53_subfield_2>[Pole PESEL]</p53_subfield_2>
       <p53_subfield_3>[Pole NIP]</p53_subfield_3>
       <p54>[nazwisko]</p54>
       <p55>[nazwaPelna]</p55>
       <p56>[wpis_umowa]</p56>
       <p57>[wpis_umowa]</p57>
       <p58_subfield_0>[miejscowość]</p58_subfield_0>
       <p58_subfield_1>[ulica]</p58_subfield_1>
       <p58_subfield_2>[nr domu]</p58_subfield_2>
       <p58_subfield_3>[nr lokalu]</p58_subfield_3>
       <p58_subfield_4>[kod pocztowy]</p58_subfield_4>
       <p58_subfield_5>[poczta]</p58_subfield_5>
       <p23>[fun]</p23>
       <p59>[wpis_umowa]</p59>
       <p24>[fun]</p24>
       <p60>[wpis_umowa]</p60>
       <p25>[fun]</p25>
       <p61>[wpis_umowa]</p61>
       <p83>udział w zyskach i stratach proporcjonalnie do wartości wniesionych wkładów w ogólnej kwocie wkładów wszystkich wspólników / następujący udział w zyskach, kosztach i stratach spółki</p83>
       <p63>[wpis_umowa]</p63>
       <p26>[fun]</p26>
       <p64>[wpis_umowa]</p64>
       <p65>[wpis_umowa]</p65>
       <p66>[wpis_umowa]</p66>
       <p27>[fun]</p27>
       <p67>[wpis_umowa]</p67>
       <p68>[wpis_umowa]</p68>
       <p69>[wpis_umowa]</p69>
       <p28>[fun]</p28>
       <p70>[wpis_umowa]</p70>
       <p71>[wpis_umowa]</p71>
       <p72>[wpis_umowa]</p72>
       <p73>[wpis_umowa]</p73>
       <p74>[wpis_umowa]</p74>
       <p75>[wpis_umowa]</p75>
       <p15>[data]</p15>
       <p76>[wpis_umowa]</p76>
       <p77>[wpis_umowa]</p77>
       <p16>[data]</p16>
       <p78> (podać okres czasu) / nieokreślony</p78>
       <p79_subfield_0>[Numer identyfikacyjny Sądu]</p79_subfield_0>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>USC</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2623141</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>30-10-1990</p1>
       <p2>Poznań</p2>
       <p3_subfield_1>Kowalski</p3_subfield_1>
       <p3_subfield_0>Jan</p3_subfield_0>
       <p4_subfield_0>Poznań</p4_subfield_0>
       <p4_subfield_1>Strzelecka</p4_subfield_1>
       <p4_subfield_2>1</p4_subfield_2>
       <p4_subfield_3>1</p4_subfield_3>
       <p29_subfield_0>61-155</p29_subfield_0>
       <p29_subfield_1>Poznań</p29_subfield_1>
       <p80>PESEL</p80>
       <p6_subfield_>2</p6_subfield_>
       <p6_subfield_2>23050608219</p6_subfield_2>
       <p6_subfield_3>8875155741</p6_subfield_3>
       <p20>Kowalski</p20>
       <p40_subfield_1>Kowalski</p40_subfield_1>
       <p40_subfield_0>Jan</p40_subfield_0>
       <p43_subfield_0>Poznań</p43_subfield_0>
       <p43_subfield_1>Strzelecka</p43_subfield_1>
       <p43_subfield_2>1</p43_subfield_2>
       <p43_subfield_3>1</p43_subfield_3>
       <p44_subfield_0>61-155</p44_subfield_0>
       <p44_subfield_1>Poznań</p44_subfield_1>
       <p81>PESEL</p81>
       <p46_subfield_>2</p46_subfield_>
       <p46_subfield_2>23050608219</p46_subfield_2>
       <p46_subfield_3>8875155741</p46_subfield_3>
       <p45>Kowalski</p45>
       <p48_subfield_1>Kowalski</p48_subfield_1>
       <p48_subfield_0>Jan</p48_subfield_0>
       <p51_subfield_0>Poznań</p51_subfield_0>
       <p51_subfield_1>Strzelecka</p51_subfield_1>
       <p51_subfield_2>1</p51_subfield_2>
       <p51_subfield_3>1</p51_subfield_3>
       <p52_subfield_0>61-155</p52_subfield_0>
       <p52_subfield_1>Poznań</p52_subfield_1>
       <p82>PESEL</p82>
       <p53_subfield_>2</p53_subfield_>
       <p53_subfield_2>23050608219</p53_subfield_2>
       <p53_subfield_3>8875155741</p53_subfield_3>
       <p54>Kowalski</p54>
       <p55>Pełna nazwa testowa</p55>
       <p56></p56>
       <p57></p57>
       <p58_subfield_0>Poznań</p58_subfield_0>
       <p58_subfield_1>Strzelecka</p58_subfield_1>
       <p58_subfield_2>1</p58_subfield_2>
       <p58_subfield_3>1</p58_subfield_3>
       <p58_subfield_4>61-155</p58_subfield_4>
       <p58_subfield_5>Poznań</p58_subfield_5>
       <p23></p23>
       <p59></p59>
       <p24></p24>
       <p60></p60>
       <p25></p25>
       <p61></p61>
       <p83>udział w zyskach i stratach proporcjonalnie do wartości wniesionych wkładów w ogólnej kwocie wkładów wszystkich wspólników</p83>
       <p63></p63>
       <p26></p26>
       <p64></p64>
       <p65></p65>
       <p66></p66>
       <p27></p27>
       <p67></p67>
       <p68></p68>
       <p69></p69>
       <p28></p28>
       <p70></p70>
       <p71></p71>
       <p72></p72>
       <p73></p73>
       <p74></p74>
       <p75></p75>
       <p15>30-10-1990</p15>
       <p76></p76>
       <p77></p77>
       <p16>30-10-1990</p16>
       <p78> (podać okres czasu)</p78>
       <p79_subfield_0>27700</p79_subfield_0>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>