Pola formularza

Formularz: NZNF Nakaz zapłaty - upomnienie z powodu nieuregulowania fakturyPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2623260</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[Miejscowość wypełnienia]</p1>
       <p2>[Data wypełnienia]</p2>
       <p3_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p3_subfield_>
       <p3_subfield_3>[nazwa pełna]</p3_subfield_3>
       <p3_subfield_2>[nazwisko]</p3_subfield_2>
       <p3_subfield_1>[imię]</p3_subfield_1>
       <p4_subfield_0>[miejscowość]</p4_subfield_0>
       <p4_subfield_1>[ulica]</p4_subfield_1>
       <p4_subfield_2>[nr domu]</p4_subfield_2>
       <p4_subfield_3>[nr lokalu]</p4_subfield_3>
       <p5_subfield_0>[kod pocztowy]</p5_subfield_0>
       <p5_subfield_1>[poczta]</p5_subfield_1>
       <p5_1>[NIP]</p5_1>
       <p6_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p6_subfield_>
       <p6_subfield_3>[nazwa pełna]</p6_subfield_3>
       <p6_subfield_2>[nazwisko]</p6_subfield_2>
       <p6_subfield_1>[imię]</p6_subfield_1>
       <p7_subfield_0>[miejscowość]</p7_subfield_0>
       <p7_subfield_1>[ulica]</p7_subfield_1>
       <p7_subfield_2>[nr domu]</p7_subfield_2>
       <p7_subfield_3>[nr lokalu]</p7_subfield_3>
       <p8_subfield_0>[kod pocztowy]</p8_subfield_0>
       <p8_subfield_1>[poczta]</p8_subfield_1>
       <p9>[Pole tekstowe]</p9>
       <p10>[Rachunek]</p10>
       <p11>[data]</p11>
       <p12_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p12_1>
       <p13_1>[Pole tekstowe]</p13_1>
       <p14_1>[data]</p14_1>
       <p15_1>[Pole kwoty]</p15_1>
       <p12_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p12_2>
       <p13_2>[Pole tekstowe]</p13_2>
       <p14_2>[data]</p14_2>
       <p15_2>[Pole kwoty]</p15_2>
       <p12_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p12_3>
       <p13_3>[Pole tekstowe]</p13_3>
       <p14_3>[data]</p14_3>
       <p15_3>[Pole kwoty]</p15_3>
       <p12_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p12_4>
       <p13_4>[Pole tekstowe]</p13_4>
       <p14_4>[data]</p14_4>
       <p15_4>[Pole kwoty]</p15_4>
       <p12_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p12_5>
       <p13_5>[Pole tekstowe]</p13_5>
       <p14_5>[data]</p14_5>
       <p15_5>[Pole kwoty]</p15_5>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>NZNF</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2623260</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>Poznań</p1>
       <p2>30-10-2014</p2>
       <p3_subfield_>2</p3_subfield_>
       <p3_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p3_subfield_3>
       <p3_subfield_2>Kowalski</p3_subfield_2>
       <p3_subfield_1>Jan</p3_subfield_1>
       <p4_subfield_0>Poznań</p4_subfield_0>
       <p4_subfield_1>Strzelecka</p4_subfield_1>
       <p4_subfield_2>1</p4_subfield_2>
       <p4_subfield_3>1</p4_subfield_3>
       <p5_subfield_0>61-155</p5_subfield_0>
       <p5_subfield_1>Poznań</p5_subfield_1>
       <p5_1>8875155741</p5_1>
       <p6_subfield_>2</p6_subfield_>
       <p6_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p6_subfield_3>
       <p6_subfield_2>Kowalski</p6_subfield_2>
       <p6_subfield_1>Jan</p6_subfield_1>
       <p7_subfield_0>Poznań</p7_subfield_0>
       <p7_subfield_1>Strzelecka</p7_subfield_1>
       <p7_subfield_2>1</p7_subfield_2>
       <p7_subfield_3>1</p7_subfield_3>
       <p8_subfield_0>61-155</p8_subfield_0>
       <p8_subfield_1>Poznań</p8_subfield_1>
       <p9>test pola tekstowego</p9>
       <p10>453054504926965134154839080720</p10>
       <p11>30-10-1990</p11>
       <p12_1>10</p12_1>
       <p13_1>test pola tekstowego</p13_1>
       <p14_1>30-10-1990</p14_1>
       <p15_1>10</p15_1>
       <p12_2>10</p12_2>
       <p13_2>test pola tekstowego</p13_2>
       <p14_2>30-10-1990</p14_2>
       <p15_2>10</p15_2>
       <p12_3>10</p12_3>
       <p13_3>test pola tekstowego</p13_3>
       <p14_3>30-10-1990</p14_3>
       <p15_3>10</p15_3>
       <p12_4>10</p12_4>
       <p13_4>test pola tekstowego</p13_4>
       <p14_4>30-10-1990</p14_4>
       <p15_4>10</p15_4>
       <p12_5>10</p12_5>
       <p13_5>test pola tekstowego</p13_5>
       <p14_5>30-10-1990</p14_5>
       <p15_5>10</p15_5>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>