Pola formularza

Formularz: WZKS Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowychPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2623450</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[meta_miejsc_wypelnienia]</p1>
       <p2>[data]</p2>
       <p6_subfield_0>[miejscowość korespondencji]</p6_subfield_0>
       <p6_subfield_1>[ulica korespondencji]</p6_subfield_1>
       <p6_subfield_2>[nr domu korespondencji]</p6_subfield_2>
       <p6_subfield_3>[nr lokalu korespondencji]</p6_subfield_3>
       <p7_subfield_0>[kod pocztowy korespondencji]</p7_subfield_0>
       <p7_subfield_1>[poczta korespondencji]</p7_subfield_1>
       <p9_subfield_0>[miejscowość]</p9_subfield_0>
       <p9_subfield_1>[ulica]</p9_subfield_1>
       <p9_subfield_2>[nr domu]</p9_subfield_2>
       <p9_subfield_3>[nr lokalu]</p9_subfield_3>
       <p10_subfield_0>[kod pocztowy]</p10_subfield_0>
       <p10_subfield_1>[poczta]</p10_subfield_1>
       <p11>[k]</p11>
       <p12_subfield_0>[Numer identyfikacyjny Sądu]</p12_subfield_0>
       <p15>[data]</p15>
       <p16>[wpis_umowa]</p16>
       <p17>nie jestem w stanie ponieść kosztów postępowania bez uszczerbku dla siebie i mojej rodziny / nie posiadam dostatecznych środków na uiszczenie tych kosztów</p17>
       <p21_subfield_0>[miejscowość korespondencji]</p21_subfield_0>
       <p21_subfield_1>[ulica korespondencji]</p21_subfield_1>
       <p21_subfield_2>[nr domu korespondencji]</p21_subfield_2>
       <p21_subfield_3>[nr lokalu korespondencji]</p21_subfield_3>
       <p22_subfield_0>[kod pocztowy korespondencji]</p22_subfield_0>
       <p22_subfield_1>[poczta korespondencji]</p22_subfield_1>
       <p24_subfield_0>[miejscowość]</p24_subfield_0>
       <p24_subfield_1>[ulica]</p24_subfield_1>
       <p24_subfield_2>[nr domu]</p24_subfield_2>
       <p24_subfield_3>[nr lokalu]</p24_subfield_3>
       <p25_subfield_0>[kod pocztowy]</p25_subfield_0>
       <p25_subfield_1>[poczta]</p25_subfield_1>
       <p18_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p18_subfield_>
       <p18_subfield_3>[nazwa pełna]</p18_subfield_3>
       <p18_subfield_2>[nazwisko]</p18_subfield_2>
       <p18_subfield_1>[imię]</p18_subfield_1>
       <p19_subfield_0>[miejscowość]</p19_subfield_0>
       <p19_subfield_1>[ulica]</p19_subfield_1>
       <p19_subfield_2>[nr domu]</p19_subfield_2>
       <p19_subfield_3>[nr lokalu]</p19_subfield_3>
       <p20_subfield_0>[kod pocztowy]</p20_subfield_0>
       <p20_subfield_1>[poczta]</p20_subfield_1>
       <p3_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p3_subfield_>
       <p3_subfield_3>[nazwa pełna]</p3_subfield_3>
       <p3_subfield_2>[nazwisko]</p3_subfield_2>
       <p3_subfield_1>[imię]</p3_subfield_1>
       <p4_subfield_0>[miejscowość]</p4_subfield_0>
       <p4_subfield_1>[ulica]</p4_subfield_1>
       <p4_subfield_2>[nr domu]</p4_subfield_2>
       <p4_subfield_3>[nr lokalu]</p4_subfield_3>
       <p5_subfield_0>[kod pocztowy]</p5_subfield_0>
       <p5_subfield_1>[poczta]</p5_subfield_1>
       <p8_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p8_subfield_>
       <p8_subfield_3>[nazwa pełna]</p8_subfield_3>
       <p8_subfield_2>[nazwisko]</p8_subfield_2>
       <p8_subfield_1>[imię]</p8_subfield_1>
       <p23_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p23_subfield_>
       <p23_subfield_3>[nazwa pełna]</p23_subfield_3>
       <p23_subfield_2>[nazwisko]</p23_subfield_2>
       <p23_subfield_1>[imię]</p23_subfield_1>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>WZKS</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2623450</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>Poznań</p1>
       <p2>30-10-1990</p2>
       <p6_subfield_0>Poznań</p6_subfield_0>
       <p6_subfield_1>Półwiejska</p6_subfield_1>
       <p6_subfield_2>1</p6_subfield_2>
       <p6_subfield_3>1</p6_subfield_3>
       <p7_subfield_0>61-155</p7_subfield_0>
       <p7_subfield_1>Poznań</p7_subfield_1>
       <p9_subfield_0>Poznań</p9_subfield_0>
       <p9_subfield_1>Strzelecka</p9_subfield_1>
       <p9_subfield_2>1</p9_subfield_2>
       <p9_subfield_3>1</p9_subfield_3>
       <p10_subfield_0>61-155</p10_subfield_0>
       <p10_subfield_1>Poznań</p10_subfield_1>
       <p11>10</p11>
       <p12_subfield_0>27700</p12_subfield_0>
       <p15>30-10-1990</p15>
       <p16></p16>
       <p17>nie jestem w stanie ponieść kosztów postępowania bez uszczerbku dla siebie i mojej rodziny</p17>
       <p21_subfield_0>Poznań</p21_subfield_0>
       <p21_subfield_1>Półwiejska</p21_subfield_1>
       <p21_subfield_2>1</p21_subfield_2>
       <p21_subfield_3>1</p21_subfield_3>
       <p22_subfield_0>61-155</p22_subfield_0>
       <p22_subfield_1>Poznań</p22_subfield_1>
       <p24_subfield_0>Poznań</p24_subfield_0>
       <p24_subfield_1>Strzelecka</p24_subfield_1>
       <p24_subfield_2>1</p24_subfield_2>
       <p24_subfield_3>1</p24_subfield_3>
       <p25_subfield_0>61-155</p25_subfield_0>
       <p25_subfield_1>Poznań</p25_subfield_1>
       <p18_subfield_>2</p18_subfield_>
       <p18_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p18_subfield_3>
       <p18_subfield_2>Kowalski</p18_subfield_2>
       <p18_subfield_1>Jan</p18_subfield_1>
       <p19_subfield_0>Poznań</p19_subfield_0>
       <p19_subfield_1>Strzelecka</p19_subfield_1>
       <p19_subfield_2>1</p19_subfield_2>
       <p19_subfield_3>1</p19_subfield_3>
       <p20_subfield_0>61-155</p20_subfield_0>
       <p20_subfield_1>Poznań</p20_subfield_1>
       <p3_subfield_>2</p3_subfield_>
       <p3_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p3_subfield_3>
       <p3_subfield_2>Kowalski</p3_subfield_2>
       <p3_subfield_1>Jan</p3_subfield_1>
       <p4_subfield_0>Poznań</p4_subfield_0>
       <p4_subfield_1>Strzelecka</p4_subfield_1>
       <p4_subfield_2>1</p4_subfield_2>
       <p4_subfield_3>1</p4_subfield_3>
       <p5_subfield_0>61-155</p5_subfield_0>
       <p5_subfield_1>Poznań</p5_subfield_1>
       <p8_subfield_>2</p8_subfield_>
       <p8_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p8_subfield_3>
       <p8_subfield_2>Kowalski</p8_subfield_2>
       <p8_subfield_1>Jan</p8_subfield_1>
       <p23_subfield_>2</p23_subfield_>
       <p23_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p23_subfield_3>
       <p23_subfield_2>Kowalski</p23_subfield_2>
       <p23_subfield_1>Jan</p23_subfield_1>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>