Pola formularza

Formularz: REF Referencje dla pracownikaPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2630256</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[meta_miejsc_wypelnienia]</p1>
       <p2>[meta_data_wypelnienia]</p2>
       <p3>[nazwaPelna]</p3>
       <p4_subfield_0>[miejscowość]</p4_subfield_0>
       <p4_subfield_1>[ulica]</p4_subfield_1>
       <p4_subfield_2>[nr domu]</p4_subfield_2>
       <p4_subfield_3>[nr lokalu]</p4_subfield_3>
       <p19_subfield_0>[kod pocztowy]</p19_subfield_0>
       <p19_subfield_1>[poczta]</p19_subfield_1>
       <p36>[NIP]</p36>
       <p37>[REGON]</p37>
       <p21>Pan / Pani</p21>
       <p12_subfield_1>[nazwisko]</p12_subfield_1>
       <p12_subfield_0>[imię]</p12_subfield_0>
       <p22>współpracował / współpracowała</p22>
       <p23>[fun]</p23>
       <p5_subfield_0>[miejscowość]</p5_subfield_0>
       <p5_subfield_1>[ulica]</p5_subfield_1>
       <p5_subfield_2>[nr domu]</p5_subfield_2>
       <p5_subfield_3>[nr lokalu]</p5_subfield_3>
       <p5_subfield_4>[kod pocztowy]</p5_subfield_4>
       <p5_subfield_5>[poczta]</p5_subfield_5>
       <p6>[wpis_umowa]</p6>
       <p24>Pana / Pani</p24>
       <p20>[fun]</p20>
       <p8>[wpis_umowa]</p8>
       <p25>Pan traktował / Pani traktowała</p25>
       <p27>Był otwarty / Była otwarta</p27>
       <p28>dążył / dążyła</p28>
       <p9>[fun]</p9>
       <p29>wykorzystał / wykorzystała</p29>
       <p30>ukończył / ukończyła</p30>
       <p17>[wpis_umowa]</p17>
       <p31>wziął / wzięła</p31>
       <p16>[wpis_umowa]</p16>
       <p32>Panem / Panią</p32>
       <p15>[fun]</p15>
       <p33>sprawdzał się / sprawdzała się</p33>
       <p34>służył / służyła</p34>
       <p35>Pana / Panią</p35>
       <p18>[fun]</p18>
       <p11>[wpis_umowa]</p11>
       <p38>Jego / Jej</p38>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>REF</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2630256</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>Poznań</p1>
       <p2>30-10-2014</p2>
       <p3>Pełna nazwa testowa</p3>
       <p4_subfield_0>Poznań</p4_subfield_0>
       <p4_subfield_1>Strzelecka</p4_subfield_1>
       <p4_subfield_2>1</p4_subfield_2>
       <p4_subfield_3>1</p4_subfield_3>
       <p19_subfield_0>61-155</p19_subfield_0>
       <p19_subfield_1>Poznań</p19_subfield_1>
       <p36>8875155741</p36>
       <p37>773461194</p37>
       <p21>Pan</p21>
       <p12_subfield_1>Kowalski</p12_subfield_1>
       <p12_subfield_0>Jan</p12_subfield_0>
       <p22>współpracował</p22>
       <p23></p23>
       <p5_subfield_0>Poznań</p5_subfield_0>
       <p5_subfield_1>Strzelecka</p5_subfield_1>
       <p5_subfield_2>1</p5_subfield_2>
       <p5_subfield_3>1</p5_subfield_3>
       <p5_subfield_4>61-155</p5_subfield_4>
       <p5_subfield_5>Poznań</p5_subfield_5>
       <p6></p6>
       <p24>Pana</p24>
       <p20></p20>
       <p8></p8>
       <p25>Pan traktował</p25>
       <p27>Był otwarty</p27>
       <p28>dążył</p28>
       <p9></p9>
       <p29>wykorzystał</p29>
       <p30>ukończył</p30>
       <p17></p17>
       <p31>wziął</p31>
       <p16></p16>
       <p32>Panem</p32>
       <p15></p15>
       <p33>sprawdzał się</p33>
       <p34>służył</p34>
       <p35>Pana</p35>
       <p18></p18>
       <p11></p11>
       <p38>Jego</p38>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>