Pola formularza

Formularz: WoPZV(60) Wniosek o przyspieszony zwrot różnicy podatku od towarów i usług w terminie 60 dniPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2630696</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p137>[miejsc]</p137>
       <p135>[data]</p135>
       <p138_subfield_1>[nazwisko]</p138_subfield_1>
       <p138_subfield_0>[imię]</p138_subfield_0>
       <p61_subfield_0>[miejscowość]</p61_subfield_0>
       <p61_subfield_1>[ulica]</p61_subfield_1>
       <p61_subfield_2>[nr domu]</p61_subfield_2>
       <p61_subfield_3>[nr lokalu]</p61_subfield_3>
       <p119_subfield_0>[kod pocztowy]</p119_subfield_0>
       <p119_subfield_1>[poczta]</p119_subfield_1>
       <p134>NIP / PESEL</p134>
       <p120_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p120_subfield_>
       <p120_subfield_2>[Pole PESEL]</p120_subfield_2>
       <p120_subfield_3>[Pole NIP]</p120_subfield_3>
       <p139>[pole wielowierszowe]</p139>
       <p123>[wpis_umowa]</p123>
       <p130>[rok]</p130>
       <p124>[k]</p124>
       <p125>[wpis_umowa]</p125>
       <p126>[wpis_umowa]</p126>
       <p136>[wpis_umowa]</p136>
       <p129>[fun]</p129>
       <p131>[fun]</p131>
       <p132>[k]</p132>
       <p133>[wpis_umowa]</p133>
       <p140>[fun]</p140>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>WoPZV(60)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2630696</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p137>Poznań</p137>
       <p135>30-10-1990</p135>
       <p138_subfield_1>Kowalski</p138_subfield_1>
       <p138_subfield_0>Jan</p138_subfield_0>
       <p61_subfield_0>Poznań</p61_subfield_0>
       <p61_subfield_1>Strzelecka</p61_subfield_1>
       <p61_subfield_2>1</p61_subfield_2>
       <p61_subfield_3>1</p61_subfield_3>
       <p119_subfield_0>61-155</p119_subfield_0>
       <p119_subfield_1>Poznań</p119_subfield_1>
       <p134>NIP</p134>
       <p120_subfield_>2</p120_subfield_>
       <p120_subfield_2>23050608219</p120_subfield_2>
       <p120_subfield_3>8875155741</p120_subfield_3>
       <p139>to jest pole wielowierszowe</p139>
       <p123></p123>
       <p130></p130>
       <p124>10</p124>
       <p125></p125>
       <p126></p126>
       <p136></p136>
       <p129></p129>
       <p131></p131>
       <p132>10</p132>
       <p133></p133>
       <p140></p140>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>