Pola formularza

Formularz: PT Protokół przekazania - przejęcia środka trwałegoPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2631879</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <pO0_1>[nazwaPelna]</pO0_1>
       <pO0_2_subfield_0>[miejscowość]</pO0_2_subfield_0>
       <pO0_2_subfield_1>[ulica]</pO0_2_subfield_1>
       <pO0_2_subfield_2>[nr domu]</pO0_2_subfield_2>
       <pO0_2_subfield_3>[nr lokalu]</pO0_2_subfield_3>
       <pO0_2_subfield_4>[kod pocztowy]</pO0_2_subfield_4>
       <pO0_2_subfield_5>[poczta]</pO0_2_subfield_5>
       <pO0_3>[Pole tekstowe]</pO0_3>
       <pO0_7>[NIP]</pO0_7>
       <pO1>[Pole tekstowe]</pO1>
       <pO2>[Pole tekstowe]</pO2>
       <pO3>[data]</pO3>
       <pO4>[Pole tekstowe]</pO4>
       <pO5>[pole wielowierszowe]</pO5>
       <pO6>[Pole tekstowe]</pO6>
       <pO7>[Pole kwoty]</pO7>
       <pO8>[Pole tekstowe]</pO8>
       <pO9>[Pole kwoty]</pO9>
       <pO0_4>[pole wielowierszowe]</pO0_4>
       <pO10>[Pole integer - wartość liczbowa]</pO10>
       <pO0_5>[pole wielowierszowe]</pO0_5>
       <pO11>[data]</pO11>
       <pO12>[pole wielowierszowe]</pO12>
       <pO13>[Pole tekstowe]</pO13>
       <pO14>[data]</pO14>
       <pO15>[Pole kwoty]</pO15>
       <pO17>[Pole kwoty]</pO17>
       <pO19>[Pole kwoty]</pO19>
       <pO16>[Pole kwoty]</pO16>
       <pO18>[Pole kwoty]</pO18>
       <pO20>[Pole kwoty]</pO20>
       <pO24>[pole wielowierszowe]</pO24>
       <pO23>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pO23>
       <pO25>[pole wielowierszowe]</pO25>
       <pO26>[pole wielowierszowe]</pO26>
       <pO27>[pole wielowierszowe]</pO27>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>PT</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2631879</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <pO0_1>1</pO0_1>
       <pO0_2_subfield_0>Poznań</pO0_2_subfield_0>
       <pO0_2_subfield_1>Strzelecka</pO0_2_subfield_1>
       <pO0_2_subfield_2>1</pO0_2_subfield_2>
       <pO0_2_subfield_3>1</pO0_2_subfield_3>
       <pO0_2_subfield_4>61-155</pO0_2_subfield_4>
       <pO0_2_subfield_5>Poznań</pO0_2_subfield_5>
       <pO0_3>1</pO0_3>
       <pO0_7>1</pO0_7>
       <pO1>2</pO1>
       <pO2>2</pO2>
       <pO3>2</pO3>
       <pO4>2</pO4>
       <pO5>to jest pole wielowierszowe</pO5>
       <pO6>3</pO6>
       <pO7>3</pO7>
       <pO8>3</pO8>
       <pO9>3</pO9>
       <pO0_4>to jest pole wielowierszowe</pO0_4>
       <pO10>3</pO10>
       <pO0_5>to jest pole wielowierszowe</pO0_5>
       <pO11>3</pO11>
       <pO12>to jest pole wielowierszowe</pO12>
       <pO13>2</pO13>
       <pO14>2</pO14>
       <pO15>3</pO15>
       <pO17>3</pO17>
       <pO19>3</pO19>
       <pO16>3</pO16>
       <pO18>3</pO18>
       <pO20>3</pO20>
       <pO24>to jest pole wielowierszowe</pO24>
       <pO23>3</pO23>
       <pO25>to jest pole wielowierszowe</pO25>
       <pO26>to jest pole wielowierszowe</pO26>
       <pO27>to jest pole wielowierszowe</pO27>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>