Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: VAT-7 (14) (archiwalny) Deklaracja dla podatku od towarów i usługImport danych w formacie XML e-Deklaracji

 • Dane tego formularza można wczytać za pomocą XML z systemu e-Deklaracji. Link do pliku XSD: http://crd.gov.pl/wzor/2013/04/09/1113/schemat.xsd

Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2642279</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[NIP]</p1>
       <p4>[Miesiąc na druku]</p4>
       <p5>[Rok na druku]</p5>
       <p6>[pole wielowierszowe]</p6>
       <p7_>[Wartość wyboru w polu p7. Dostępne wartości: 1 2 ]</p7_>
       <p8_>[Wartość wyboru w polu p8. Dostępne wartości: 1 2 ]</p8_>
       <p9_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p9_subfield_>
       <p9_subfield_4>[nazwa pełna]</p9_subfield_4>
       <p9_subfield_5>[REGON]</p9_subfield_5>
       <p9_subfield_1>[nazwisko]</p9_subfield_1>
       <p9_subfield_2>[imię]</p9_subfield_2>
       <p9_subfield_3>[data urodzenia]</p9_subfield_3>
       <p20>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p20>
       <p21>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p21>
       <p22>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p22>
       <p23>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p23>
       <p24>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p24>
       <p25_subfield_1>[Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 5% Pole p25 = zaokr(p25_subfield_1,0) + zaokr(p25_subfield_2, 0) ]</p25_subfield_1>
       <p25_subfield_2>[Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 3% Pole p25 = zaokr(p25_subfield_1,0) + zaokr(p25_subfield_2, 0) ]</p25_subfield_2>
       <p25_subfield_3>[Wpisz kwotę podatku należnego, jeżeli nie ma obliczać się automatycznie przez program Pole p25 = zaokr(p25_subfield_1,0) + zaokr(p25_subfield_2, 0) ]</p25_subfield_3>
       <p27_subfield_1>[Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 8% Pole p27 = zaokr(p27_subfield_1,0) + zaokr(p27_subfield_2, 0) ]</p27_subfield_1>
       <p27_subfield_2>[Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 7% Pole p27 = zaokr(p27_subfield_1,0) + zaokr(p27_subfield_2, 0) ]</p27_subfield_2>
       <p27_subfield_3>[Wpisz kwotę podatku należnego, jeżeli nie ma obliczać się automatycznie przez program Pole p27 = zaokr(p27_subfield_1,0) + zaokr(p27_subfield_2, 0) ]</p27_subfield_3>
       <p29_subfield_1>[Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 23% Pole p29 = zaokr(p29_subfield_1,0) + zaokr(p29_subfield_2, 0) ]</p29_subfield_1>
       <p29_subfield_2>[Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22% Pole p29 = zaokr(p29_subfield_1,0) + zaokr(p29_subfield_2, 0) ]</p29_subfield_2>
       <p29_subfield_3>[Wpisz kwotę podatku należnego, jeżeli nie ma obliczać się automatycznie przez program Pole p29 = zaokr(p29_subfield_1,0) + zaokr(p29_subfield_2, 0) ]</p29_subfield_3>
       <p31>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p31>
       <p32>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p32>
       <p33>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p33>
       <p34>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p34>
       <p35>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p35>
       <p36>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p36>
       <p37>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p37>
       <p38>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p38>
       <p39>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p39>
       <p40>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p40>
       <p41>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p41>
       <p42>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p42>
       <p43>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p43>
       <p44>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p44>
       <p47>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p47>
       <p48>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p48>
       <p49>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p49>
       <p50>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p50>
       <p51>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p51>
       <p52>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p52>
       <p53>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p53>
       <p54>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p54>
       <p56_subfield_1>[Wpisz kwotę wydatkowaną na zakup kas rejestrujących Pole p56 = ograniczDo(p56_subfield_1, p46-p55) ]</p56_subfield_1>
       <p57_subfield_1>[Wpisz kwotę podatku objętą zaniechaniem poboru Pole p57 = ograniczDo(p57_subfield_1,p46-p55-p56) ]</p57_subfield_1>
       <p59>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p59>
       <p62_subfield_1>[Kwota do zwrotu w terminie 25 dni Pole p62 = zaokr(jezeli(p62_subfield_1>p60,p60,p62_subfield_1)) ]</p62_subfield_1>
       <p63_subfield_1>[Kwota do zwrotu w terminie 60 dni Pole p63 = zaokr(jezeli(p63_subfield_1>p60-p62,p60-p62,p63_subfield_1)) ]</p63_subfield_1>
       <p64_subfield_1>[Kwota do zwrotu w terminie 180 dni Pole p64 = zaokr(jezeli(p64_subfield_1>p60-p62-p63,p60-p62-p63,p64_subfield_1)) ]</p64_subfield_1>
       <p66>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p66>
       <p67>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p67>
       <p68>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p68>
       <p69>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p69>
       <p70_>[Wartość wyboru w polu p70. Dostępne wartości: 1 2 ]</p70_>
       <p71_>[Wartość wyboru w polu p71. Dostępne wartości: 1 2 ]</p71_>
       <p72_>[Wartość wyboru w polu p72. Dostępne wartości: 1 2 ]</p72_>
       <p73_>[Wartość wyboru w polu p73. Dostępne wartości: 1 2 ]</p73_>
       <p74>[Pole integer - wartość liczbowa]</p74>
       <p75>[pierwszeImiePrzedst]</p75>
       <p76>[nazwiskoPrzedst]</p76>
       <p78>[telefonPrzedst]</p78>
       <p79>[Data wypełnienia]</p79>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>VAT-7 (14)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2642279</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>8875155741</p1>
       <p4>09</p4>
       <p5>2013</p5>
       <p6>to jest pole wielowierszowe</p6>
       <p7_>1</p7_>
       <p8_>1</p8_>
       <p9_subfield_>2</p9_subfield_>
       <p9_subfield_4>Pełna nazwa testowa</p9_subfield_4>
       <p9_subfield_5>773461194</p9_subfield_5>
       <p9_subfield_1>Kowalski</p9_subfield_1>
       <p9_subfield_2>Jan</p9_subfield_2>
       <p9_subfield_3>30-10-1985</p9_subfield_3>
       <p20>10</p20>
       <p21>10</p21>
       <p22>10</p22>
       <p23>10</p23>
       <p24>10</p24>
       <p25_subfield_1>1</p25_subfield_1>
       <p25_subfield_2>1</p25_subfield_2>
       <p25_subfield_3>1</p25_subfield_3>
       <p27_subfield_1>1</p27_subfield_1>
       <p27_subfield_2>1</p27_subfield_2>
       <p27_subfield_3>1</p27_subfield_3>
       <p29_subfield_1>1</p29_subfield_1>
       <p29_subfield_2>1</p29_subfield_2>
       <p29_subfield_3>1</p29_subfield_3>
       <p31>10</p31>
       <p32>10</p32>
       <p33>10</p33>
       <p34>20</p34>
       <p35>10</p35>
       <p36>20</p36>
       <p37>10</p37>
       <p38>20</p38>
       <p39>10</p39>
       <p40>10</p40>
       <p41>10</p41>
       <p42>20</p42>
       <p43>20</p43>
       <p44>20</p44>
       <p47>1</p47>
       <p48>2</p48>
       <p49>10</p49>
       <p50>3</p50>
       <p51>10</p51>
       <p52>4</p52>
       <p53>5</p53>
       <p54>6</p54>
       <p56_subfield_1>1</p56_subfield_1>
       <p57_subfield_1>1</p57_subfield_1>
       <p59>20</p59>
       <p62_subfield_1>1</p62_subfield_1>
       <p63_subfield_1>1</p63_subfield_1>
       <p64_subfield_1>1</p64_subfield_1>
       <p66>1</p66>
       <p67>1</p67>
       <p68>1</p68>
       <p69>1</p69>
       <p70_>1</p70_>
       <p71_>1</p71_>
       <p72_>1</p72_>
       <p73_>1</p73_>
       <p74>10</p74>
       <p75>Krzysztof</p75>
       <p76>Kowalczyk</p76>
       <p78>500600888</p78>
       <p79>1381474921000</p79>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>