Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: VAT-7D (5) (archiwalny) Deklaracja dla podatku od towarów i usługImport danych w formacie XML e-Deklaracji

 • Dane tego formularza można wczytać za pomocą XML z systemu e-Deklaracji. Link do pliku XSD: http://crd.gov.pl/wzor/2013/04/09/1112/schemat.xsd

Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2642709</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[NIP]</p1>
       <p4>[Pole tekstowe]</p4>
       <p5>[Rok na druku]</p5>
       <p6>[pole wielowierszowe]</p6>
       <p7_>[Wartość wyboru w polu p7. Dostępne wartości: 1 2 ]</p7_>
       <p8_>[Wartość wyboru w polu p8. Dostępne wartości: 1 2 ]</p8_>
       <p9_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p9_subfield_>
       <p9_subfield_4>[nazwa pełna]</p9_subfield_4>
       <p9_subfield_5>[REGON]</p9_subfield_5>
       <p9_subfield_1>[nazwisko]</p9_subfield_1>
       <p9_subfield_2>[imię]</p9_subfield_2>
       <p9_subfield_3>[data urodzenia]</p9_subfield_3>
       <p20>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p20>
       <p21>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p21>
       <p22>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p22>
       <p23>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p23>
       <p24>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p24>
       <p25_subfield_1>[Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 5% Pole p25 = zaokr(p25_subfield_1,0) + zaokr(p25_subfield_2, 0) ]</p25_subfield_1>
       <p25_subfield_2>[Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 3% Pole p25 = zaokr(p25_subfield_1,0) + zaokr(p25_subfield_2, 0) ]</p25_subfield_2>
       <p25_subfield_3>[Wpisz kwotę podatku należnego, jeżeli nie ma obliczać się automatycznie przez program Pole p25 = zaokr(p25_subfield_1,0) + zaokr(p25_subfield_2, 0) ]</p25_subfield_3>
       <p27_subfield_1>[Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 8% Pole p27 = zaokr(p27_subfield_1,0) + zaokr(p27_subfield_2, 0) ]</p27_subfield_1>
       <p27_subfield_2>[Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 7% Pole p27 = zaokr(p27_subfield_1,0) + zaokr(p27_subfield_2, 0) ]</p27_subfield_2>
       <p27_subfield_3>[Wpisz kwotę podatku należnego, jeżeli nie ma obliczać się automatycznie przez program Pole p27 = zaokr(p27_subfield_1,0) + zaokr(p27_subfield_2, 0) ]</p27_subfield_3>
       <p29_subfield_1>[Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 23% Pole p29 = zaokr(p29_subfield_1,0) + zaokr(p29_subfield_2, 0) ]</p29_subfield_1>
       <p29_subfield_2>[Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22% Pole p29 = zaokr(p29_subfield_1,0) + zaokr(p29_subfield_2, 0) ]</p29_subfield_2>
       <p29_subfield_3>[Wpisz kwotę podatku należnego, jeżeli nie ma obliczać się automatycznie przez program Pole p29 = zaokr(p29_subfield_1,0) + zaokr(p29_subfield_2, 0) ]</p29_subfield_3>
       <p31>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p31>
       <p32>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p32>
       <p33>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p33>
       <p34>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p34>
       <p35>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p35>
       <p36>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p36>
       <p37>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p37>
       <p38>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p38>
       <p39>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p39>
       <p40>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p40>
       <p41>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p41>
       <p42>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p42>
       <p43>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p43>
       <p44>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p44>
       <p47>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p47>
       <p48>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p48>
       <p49>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p49>
       <p50>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p50>
       <p51>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p51>
       <p52>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p52>
       <p53>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p53>
       <p54>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p54>
       <p56_subfield_1>[Wpisz kwotę wydatkowaną na zakup kas rejestrujących Pole p56 = ograniczDo(p56_subfield_1, p46-p55) ]</p56_subfield_1>
       <p57_subfield_1>[Wpisz kwotę podatku objętą zaniechaniem poboru Pole p57 = ograniczDo(p57_subfield_1,p46-p55-p56) ]</p57_subfield_1>
       <p59>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p59>
       <p60>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p60>
       <p63_>[Wartość wyboru w polu p63. Dostępne wartości: 1 2 ]</p63_>
       <p64>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p64>
       <p65>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p65>
       <p68_subfield_1>[Wpisz kwotę do zwrotu w terminie 25 dni Pole p68 = zaokr(jezeli(p68_subfield_1>p66,p66,p68_subfield_1)) ]</p68_subfield_1>
       <p69_subfield_1>[Wpisz kwotę do zwrotu w terminie 60 dni Pole p69 = zaokr(jezeli(p69_subfield_1>p66-p68,p66-p68,p69_subfield_1)) ]</p69_subfield_1>
       <p70_subfield_1>[Wpisz kwotę do zwrotu w terminie 180 dni Pole p70 = zaokr(jezeli(p70_subfield_1>p66-p68-p69,p66-p68-p69,p70_subfield_1)) ]</p70_subfield_1>
       <p72>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p72>
       <p73>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p73>
       <p74>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p74>
       <p75>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p75>
       <p76_>[Wartość wyboru w polu p76. Dostępne wartości: 1 2 ]</p76_>
       <p77_>[Wartość wyboru w polu p77. Dostępne wartości: 1 2 ]</p77_>
       <p78_>[Wartość wyboru w polu p78. Dostępne wartości: 1 2 ]</p78_>
       <p79_>[Wartość wyboru w polu p79. Dostępne wartości: 1 2 ]</p79_>
       <p80_>[Wartość wyboru w polu p80. Dostępne wartości: 1 2 ]</p80_>
       <p81>[Pole integer - wartość liczbowa]</p81>
       <p82>[pierwszeImiePrzedst]</p82>
       <p83>[nazwiskoPrzedst]</p83>
       <p85>[telefonPrzedst]</p85>
       <p86>[Data wypełnienia]</p86>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>VAT-7D (5)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2642709</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>8875155741</p1>
       <p4>test pola tekstowego</p4>
       <p5>2013</p5>
       <p6>to jest pole wielowierszowe</p6>
       <p7_>1</p7_>
       <p8_>1</p8_>
       <p9_subfield_>2</p9_subfield_>
       <p9_subfield_4>Pełna nazwa testowa</p9_subfield_4>
       <p9_subfield_5>773461194</p9_subfield_5>
       <p9_subfield_1>Kowalski</p9_subfield_1>
       <p9_subfield_2>Jan</p9_subfield_2>
       <p9_subfield_3>30-10-1985</p9_subfield_3>
       <p20>10</p20>
       <p21>10</p21>
       <p22>10</p22>
       <p23>10</p23>
       <p24>10</p24>
       <p25_subfield_1>1</p25_subfield_1>
       <p25_subfield_2>1</p25_subfield_2>
       <p25_subfield_3>1</p25_subfield_3>
       <p27_subfield_1>1</p27_subfield_1>
       <p27_subfield_2>1</p27_subfield_2>
       <p27_subfield_3>1</p27_subfield_3>
       <p29_subfield_1>1</p29_subfield_1>
       <p29_subfield_2>1</p29_subfield_2>
       <p29_subfield_3>1</p29_subfield_3>
       <p31>10</p31>
       <p32>10</p32>
       <p33>10</p33>
       <p34>20</p34>
       <p35>10</p35>
       <p36>20</p36>
       <p37>10</p37>
       <p38>20</p38>
       <p39>10</p39>
       <p40>10</p40>
       <p41>10</p41>
       <p42>20</p42>
       <p43>20</p43>
       <p44>20</p44>
       <p47>1</p47>
       <p48>1</p48>
       <p49>10</p49>
       <p50>1</p50>
       <p51>10</p51>
       <p52>1</p52>
       <p53>1</p53>
       <p54>1</p54>
       <p56_subfield_1>1</p56_subfield_1>
       <p57_subfield_1>1</p57_subfield_1>
       <p59>30</p59>
       <p60>20</p60>
       <p63_>1</p63_>
       <p64>10</p64>
       <p65>10</p65>
       <p68_subfield_1>1</p68_subfield_1>
       <p69_subfield_1>1</p69_subfield_1>
       <p70_subfield_1>1</p70_subfield_1>
       <p72>1</p72>
       <p73>1</p73>
       <p74>1</p74>
       <p75>1</p75>
       <p76_>1</p76_>
       <p77_>1</p77_>
       <p78_>1</p78_>
       <p79_>1</p79_>
       <p80_>1</p80_>
       <p81>10</p81>
       <p82>Krzysztof</p82>
       <p83>Kowalczyk</p83>
       <p85>500600888</p85>
       <p86>30-10-2014</p86>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>