Pola formularza

Formularz: EFZp Ewidencja VAT zakupPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>26781716</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <miesiac>[miesiac]</miesiac>
       <rok>[rok]</rok>
       <polepowtarzalne>[Pole powtarzalne]</polepowtarzalne>
       <DataZakupu>[data]</DataZakupu>
       <DataWplywu>[data]</DataWplywu>
       <DowodZakupu>[Pole tekstowe]</DowodZakupu>
       <DokumentZakupu>[Pole tekstowe]</DokumentZakupu>
       <IMP>[Pole tekstowe]</IMP>
       <NrDostawcy>[Pole tekstowe]</NrDostawcy>
       <NazwaDostawcy>[Pole tekstowe]</NazwaDostawcy>
       <K40>[Pole kwoty]</K40>
       <K41>[Pole kwoty]</K41>
       <K42>[Pole kwoty]</K42>
       <K43>[Pole kwoty]</K43>
       <K44>[Pole kwoty]</K44>
       <K45>[Pole kwoty]</K45>
       <K46>[Pole kwoty]</K46>
       <K47>[Pole kwoty]</K47>
       <ZakupVAT_Marza>[Pole kwoty]</ZakupVAT_Marza>
       <DataZdGosp>[data]</DataZdGosp>
       <OpisZdGos>[Pole tekstowe]</OpisZdGos>
       <podzial1>[Pole podziału sekcji]</podzial1>
       <sumK40>[Pole kwoty]</sumK40>
       <sumK41>[Pole kwoty]</sumK41>
       <sumK42>[Pole kwoty]</sumK42>
       <sumK43>[Pole kwoty]</sumK43>
       <sumK44>[Pole kwoty]</sumK44>
       <sumK45>[Pole kwoty]</sumK45>
       <sumK46>[Pole kwoty]</sumK46>
       <sumK47>[Pole kwoty]</sumK47>
       <sumZakupVAT_Marza>[Pole kwoty]</sumZakupVAT_Marza>
       <koniecstrony1>[Koniec strony]</koniecstrony1>
       <pageno>[Numer strony]</pageno>
       <pages>[Liczba stron]</pages>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>EFZp</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>26781716</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <miesiac>9</miesiac>
       <rok></rok>
       <polepowtarzalne></polepowtarzalne>
       <DataZakupu>30-10-1990</DataZakupu>
       <DataWplywu>30-10-1990</DataWplywu>
       <DowodZakupu>test pola tekstowego</DowodZakupu>
       <DokumentZakupu>test pola tekstowego</DokumentZakupu>
       <IMP>test pola tekstowego</IMP>
       <NrDostawcy>test pola tekstowego</NrDostawcy>
       <NazwaDostawcy>test pola tekstowego</NazwaDostawcy>
       <K40>10</K40>
       <K41>10</K41>
       <K42>10</K42>
       <K43>10</K43>
       <K44>10</K44>
       <K45>10</K45>
       <K46>10</K46>
       <K47>10</K47>
       <ZakupVAT_Marza>10</ZakupVAT_Marza>
       <DataZdGosp>30-10-1990</DataZdGosp>
       <OpisZdGos>test pola tekstowego</OpisZdGos>
       <podzial1></podzial1>
       <sumK40>10</sumK40>
       <sumK41>10</sumK41>
       <sumK42>10</sumK42>
       <sumK43>10</sumK43>
       <sumK44>10</sumK44>
       <sumK45>10</sumK45>
       <sumK46>10</sumK46>
       <sumK47>10</sumK47>
       <sumZakupVAT_Marza>10</sumZakupVAT_Marza>
       <koniecstrony1></koniecstrony1>
       <pageno></pageno>
       <pages></pages>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>