Pola formularza

Formularz: WoSRW Wniosek o skreślenie z rejestru wyborcówPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2732949</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0_1>[nazwisko]</p0_1>
       <p0_3_>[Wartość wyboru w polu p0_3. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p0_3_>
       <p0_2_subfield_0>[imię]</p0_2_subfield_0>
       <p0_2_subfield_1>[drugie imię]</p0_2_subfield_1>
       <p0_4>[miejscowość]</p0_4>
       <p1_1>[miejscowość]</p1_1>
       <p1_2>[Pole tekstowe]</p1_2>
       <p1_3>[Pole tekstowe]</p1_3>
       <p1_4>[Pole tekstowe]</p1_4>
       <p4>[imieOjca]</p4>
       <p5>[dataUrodzenia]</p5>
       <p6>[obywatelstwo]</p6>
       <p7_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p7_1>
       <p7_2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p7_2>
       <p8_1>[GminaZameldowanie]</p8_1>
       <p8_2>[MiejscowoscZameldowanie]</p8_2>
       <p8_3>[UlicaZameldowanie]</p8_3>
       <p8_4>[NrDomuZameldowanie]</p8_4>
       <p8_5>[NrLokaluZameldowanie]</p8_5>
       <p0_5>[Pole tekstowe]</p0_5>
       <p0_6>[Pole tekstowe]</p0_6>
       <p0_7>[Data wypełnienia]</p0_7>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>WoSRW</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2732949</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0_1>1</p0_1>
       <p0_3_>1</p0_3_>
       <p0_2_subfield_0>Jan</p0_2_subfield_0>
       <p0_2_subfield_1>Stefan</p0_2_subfield_1>
       <p0_4>Poznań</p0_4>
       <p1_1>Poznań</p1_1>
       <p1_2>test pola tekstowego</p1_2>
       <p1_3>test pola tekstowego</p1_3>
       <p1_4>test pola tekstowego</p1_4>
       <p4>Stefan</p4>
       <p5>30-10-1985</p5>
       <p6>polskie</p6>
       <p7_1>1</p7_1>
       <p7_2>NR-4321</p7_2>
       <p8_1>Poznań</p8_1>
       <p8_2>Poznań</p8_2>
       <p8_3>Półwiejska</p8_3>
       <p8_4>1</p8_4>
       <p8_5>1</p8_5>
       <p0_5>test pola tekstowego</p0_5>
       <p0_6>test pola tekstowego</p0_6>
       <p0_7>30-10-2014</p0_7>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>